Visste du at NOOVA` EOS system Logic Energy oppfyller kravene i regjeringens nye tilskuddsordning for bedrifter?

Støtte til energieffektivisering

Dette kan du spare på energikartlegging:

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh for månedene oktober- desember, så sant de har strømutgifter på 3 prosent av omsetningen eller mer. Ordningen er ikke vedtatt enda, men det er tydelig at det vil bli satt krav til kartlegging og energitiltak for å få ta del i støtten.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh.

I tillegg til å møte regjeringens krav til strømstøtte vil energikartlegging gi deg en god oversikt over eget forbruk. Med en god kartlegging vil du kunne avdekke forbruk som kan kuttes eller reduseres, for så å gjennomføre energisparende tiltak der det er mulig.

God innsikt er nøkkelen til god planlegging.

 

EOS system for energikartlegging

Et energioppfølgingssystem (EOS) vil samle inn, bearbeide data og gi deg de rapportene du trenger for å kartlegge energibruken din.

Krav du bør sette til ditt EOS

  • Systemet bør sende ut et varsel når forbruket er ulogisk eller avviker fra det forbruksmønster man regner for å være normalt.
  • Det er mye å spare på å kutte forbrukstopper. Ofte kan aktiviteter flyttes til et annet tidspunkt for å unngå ekstrakostnader. Dette bør komme tydelig frem i ditt EOS system.
  • Når det ikke er folk i bygget bør det meste som trekker strøm være avslått. Velg et system som varsler deg om bunnlasten, strømmen du bruker når ingen er på jobb, plutselig skulle stige.

Tar du høyde for disse elementene har du et EOS system som fikser overvåkningsjobben for deg, slik at du kan sove godt om natta. Bedre kontroll gir bedre forutsigbarhet og reduserte kostnader der man velger å gjøre forbedringer.

 

Hvordan går du frem

 

Energikartlegging er mindre tidkrevende enn mange tror. Med et EOS system vil mye av kartleggingen skje automatisk. Historiske data for ditt energiforbruk vil automatisk lastes opp, settes i system og presenteres for deg via et dashbord på pc eller mobil.

Det er ikke en kostbar investering, data som blir brukt eier du allerede selv, og medfører derfor ingen implementeringskostnader.

For å få mest mulig ut av kartleggingen, er det viktig å ha en god rådgiver med på laget. Start med kartleggingen, så får du et godt dokumentasjonsgrunnlag for å søke om støtte til din bedrift.

 

Usikker på noe?

Ta gjerne kontakt med oss!

 

 


Til tross for energisparende tiltak, gikk omsetningen opp!

Med innsikt i eget forbruk greide Nenset Verksted Circle K å kutte utgiftene fra 90 000 til 52 000.

– Strømprisen var til å få hjerteinfarkt av

Etter å ha fått en enorm strømregning for desember måtte Nenseth Verksted AS, Circle K i Skien  ta noen tøffe valg for å kutte i energiforbruket.

Første steg var å få innsikt i hva vi brukte strøm på. På bakgrunn av dette justerte vi forbruket vårt slik at innsparingen i første kvartal endte på 50 000 kr.

– Januar, februar og mars er høysesong for bilvask hos oss, men da det nærmet seg tre ganger normal energikostnad så vi oss nødt til å ta vi noen skikkelige grep, sier daglig leder ved Circle K Nenseth Verksted, Nils Evju.

Fra å ha tidligere tenkt at man «bare må bruke mindre strøm» uten å vite helt konkret hva som må gjøres for å spare penger, kom vendepunktet da jeg fikk innsikt av Noova i hvordan vi bruker strømmen. Dette gjorde det enklere å se hvor vi kunne spare. 

Dette ble løsningen:

  • Vi koblet fra en fryser og slushmaskinen
  • Vi gjorde endring på bakerovn- og oppvaskmaskin rutinene slik at disse i størst mulig grad ble brukt før vaskehallen åpnet.
  • Videre stengte vi ned den ene selvvask-hallen inkludert varmekablene i innkjøringen
  • I tillegg slo vi av varmekablene i de tre innkjøringer til bilvaskehallene

– Til tross for disse energisparende tiltakene, gikk omsetningen opp! 

Å stenge ned så mye av vaske kapasiteten vår i høysesongen var et vågalt valg, men vi stolte på innsikten vi fikk.

Og når resultatet for januar, februar og mars viser en økning i omsetning er det all grunn til å si oss fornøyde.

– Nils Evju, Daglig Leder Nenseth Auto Cirkle K Telemarksveien

kuttet strømkostnadene

 

 

 

 

 

 

 

Energismarte valg, fører til lavere forbruk

Våre kunder får fortløpende rapporter på eget strømforbruk, men på et helt annet nivå enn man er vant med fra tradisjonelle strømleverandører. Vi bruker sensorteknologi til å overvåke alt fra temperatur og fuktighet, til når enkelte maskiner har vært i bruk. Med denne innsikten hjelper vi kundene våre til å ta økonomisk smarte og bærekraftige valg.

 

Den billigste strømmen er den du ikke bruker!