Skip to content
Noova_brand_01-1010935
 
FORUTSIGBARHET OG INNSIKT
EN VIKTIG FAKTOR FOR Å SIKRE LØNNSOMHET FOR KUNDER I PRODUKSJON OG INDUSTRI VIRKSOMHETER

Optimalisering av
energibruk for industri

For industri- og produksjonsbedrifter er forutsigbarhet en nøkkelfaktor. Vi tilbyr et bredere utvalg av produkter for å sikre forutsigbarhet enn det du finner hos tradisjonelle strømselskaper.

NOOVAS INNSIKTSPLATTFORM KAN KOMBINERES MED STRØMAVTALER VED BEHOV
Produkter og tjenester for Industri:
  • Noova Energy Plattform: En brukervennlig løsning som gir deg full kontroll og oversikt over forbruk og kostnader målt opp mot værdata og produksjon. 
  • Sikringsstrategier: Vi sikrer basert på ditt ønske om forutsigbarhet og din forbruksprofil.
  • Bærekraftsrapportering: Lettfattelige og tydelige rapporter som effektiviserer formidlingen av dine bærekrafttiltak til kunder og partnere.
  • Indeksprodukt: Jevn ut strømkostnadene og oppnå forutsigbarhet uten å ta unødvendige markedsrisikoer.
  • Fleksibilitetsmarkedet: Er du en kandidat for fleksibilitetsmarkedet kan du få betalt for å redusere forbruket i enkelte tidsrom. 
Noova_brand_01-1010873

Hva sier kundene?

Vi har erfaring med å hjelpe en rekke forskjellige kundegrupper

Kundecaser →
IK har samarbeidet med Noova i et år nå, og det har vært et svært godt samarbeid. Noova kom inn og hadde en gjennomgang på strømforbruket vårt og kom med gode innspill på tiltak for å redusere forbruket. Så med hjelp av disse tiltakene og relativt enkle grep har vi redusert strømforbruket med 19% i 2022. Noova har også god kundeoppfølging og en bra softwareløsning på strømforbruket.
Geir MolbergCFO, IK Norway
Ved hjelp av innsikt, analyser og veiledning fra Noova har vi fått stålkontroll over energibruken i bedriften, og det har gitt store resultater. Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse da jeg skjønte hvor lett det var å gjøre noe med energibruken. Det var bare noen få grep som skulle til. Vi trodde vi hadde ventilasjonssystemet regulert, men det viste seg at det stod nesten på for fullt om natten og i helger. Jeg hadde aldri forventet at vi kunne kutte hele 40 prosent.
Kjetil SkaarenDaglig leder, OEG Offshore
Noova Energy

Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll

Noova tilbyr strømavtaler med innsikt. Vårt energiovervåkningssystem bidrar til å optimalisere driften og redusere strøm- og energikostnadene. Ved å samle inn og analysere data om forbruket, kan vi hjelpe deg med å identifisere områder der energibruken kan reduseres. Systemet overvåker og varsler deg automatisk ved unødvendig forbruk.

Funksjonalitet

Skreddersydd for industriselskaper

For å takle utfordringene knyttet til strøm- og energibruk, er det viktig å være proaktive og implementere løsninger som bidrar til å minske kostnadene og øke energieffektiviteten.

Med en omfattende erfaring og tett samarbeid med industrien gjennom flere år, har Noova utviklet funksjonalitet som passer perfekt til denne bransjens behov.


 

Energiovervåkning

Du blir varslet ved avvik som gir deg mulighet til å reagere raskt om deler av virksomheten har behov for oppfølging.


 

Prissikring

Vi sørger for å sikre deler av ditt forbruk når vi ser at det kan være lønnsomt. Dette er spesielt gunstig ved korte prosjekter, og vi har opplevd stor suksess med denne strategien.


 

Leverandørkontrakter

Å ha en tredjepart som kan hjelpe med å samle alle utgiftene knyttet til energi, kan spare bedriften for tid og redusere risikoen for å betale for mye.


 

Energi- og klimakvoter

Investeringer i fornybar energi, som sol- eller vindkraft, kan bidra til å redusere vår avhengighet av fossile brensler og samtidig redusere klimagassutslippene. Våre åpne API-er gjør det mulig å visualisere data relatert til solenergi i Noova Energy.

Noova Energy

Økt innsikt og kontroll gir deg bedre forutsetninger for et mer bærekraftig energiforbruk

 

Vi gir deg en totaloversikt over energiforbruket. Systemet overvåker og varsler deg automatisk ved ulogisk forbruk, og lar deg umiddelbart identifisere områder som trenger forbedring. Du kan overvåke kostnadene dag for dag, og sette dem opp mot produksjon, vær og temperatur for å se om forbruket ditt ligger der det skal. 

Ved å bruke sensorikk og undermålere kan vi måle energiforbruket på maskinnivå, for spesifikke områder eller tidspunkter. Dette er nyttig for å viderefakturere kostnader, inkludere det i produksjonskostnader eller fordele kostnadene mellom ulike brukere av utstyret.

Les mer
Noova_brand_01-1010820

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.