Skip to content
Optimalisering av energibruk for industri - Noova
 
Effektiv håndtering av energiforbruk
En viktig faktor for å sikre
lønnsomhet og bærekraft

Optimalisering av
energibruk for industri

Utgangspunkt
For industri- og produksjonsbedrifter utgjør strømkostnader en betydelig andel av de totale utgiftene, sammenlignbart med kostnader knyttet til innkjøp av råvarer.

Et overordnet mål for industri- og produksjonsselskaper er å øke produktiviteten og inntektene ved å utvikle, produsere og selge sine produkter på en effektiv måte. Deres suksess avhenger ofte av deres evne til å tilpasse seg endringer i markedet.

Utfordringer

Industriselskaper kan kjenne seg igjen i disse utfordringene relatert til håndtering av strøm- og energiforbruk


 

Kostnad

Energiutgifter kan være en betydelig kostnad for industriselskapet, og det kan være utfordrende å holde kostnadene under kontroll. Høyt forbruk og høyere strømpriser kan føre til økt press på bedriftens lønnsomhet.


 

Forbruksmåling og avregning

Å måle og avregne strømforbruket i en industribedrift kan være komplekst og tidkrevende, spesielt hvis det er flere avdelinger og produksjonslinjer som skal tas hensyn til.


 

Energieffektivitet

Å øke energieffektiviteten i en industribedrift kan være utfordrende, spesielt hvis det kreves store investeringer eller omfattende endringer i produksjonsprosessen.


 

Leverandøravtaler

Industribedrifter kan ha flere avtaler med ulike leverandører relatert til strømforbruket, administrasjon av disse avtalene kan være tidkrevende.


 

Bærekraft

Å redusere utslipp er kritisk for å gå over til mer bærekraftig drift. Å ha kontroll på energiforbruket er en avgjørende faktor for å lykkes med dette.

Løsningen

Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll

Noova er et energiovervåkningssystem som bidrar til å effektivisere drift og redusere strøm- og energikostnader. Ved å samle inn og analysere data om forbruk, kan systemet bidra til å identifisere områder der energibruken kan reduseres. Systemet overvåker og varsler deg automatisk ved unødvendig forbruk.

Funksjonalitet

Skreddersydd for industriselskaper

For å møte utfordringene relatert til strøm- og energibruk, må industriselskapene være proaktive i å implementere løsninger som kan hjelpe dem med å redusere kostnadene og øke energieffektiviteten.

Gjennom tett arbeid med bransjen over flere år har Noova utviklet funksjonalitet som svarer til behovene dine.


 

Energiovervåkning

Systemet varsler deg ved avvik som gir deg mulighet til å reagere raskt om deler av virksomheten har behov for oppfølging.


 

Energieffektivisering

Ved å bruke data fra et energiovervåkningssystem får du innsikt i hvordan du kan implementere energieffektive tiltak.


 

Leverandørkontrakter

Å ha en tredjepart som kan hjelpe med å samle alle utgiftene knyttet til energi, kan spare bedriften for tid og redusere risikoen for å betale for mye.


 

Energi- og klimakvoter

Å investere i fornybar energi som sol- eller vindkraft, kan redusere avhengigheten av fossil energi og bidra til å redusere klimagassutslippene.

SYSTEMET

Økt innsikt og kontroll gir deg bedre forutsetninger for et mer bærekraftig energiforbruk

 

Vi gir deg en totaloversikt over energiforbruket. Systemet overvåker og varsler deg automatisk ved ulogisk forbruk, og lar deg umiddelbart identifisere områder som trenger forbedring. Du kan overvåke kostnadene dag for dag, sammenligne de ulike eiendommene og kontrollere at avvik blir fulgt opp.

Ved å bruke sensorikk og undermålere kan vi måle energiforbruket på maskinnivå, for spesifikke områder eller tidspunkter. Dette er nyttig for å viderefakturere kostnader, inkludere det i produksjonskostnader eller fordele kostnadene mellom ulike brukere av utstyret.

Les mer
Noova - En enkel plattform for energiovervåkning

Hva sier kundene?

Vi har erfaring med å hjelpe en rekke forskjellige kundegrupper,men har spesielt fokus på eiendomsselskaper, industri og kjedevirksomheter

Kundecaser →
IK har samarbeidet med Noova i et år nå, og det har vært et svært godt samarbeid. Noova kom inn og hadde en gjennomgang på strømforbruket vårt og kom med gode innspill på tiltak for å redusere forbruket. Så med hjelp av disse tiltakene og relativt enkle grep har vi redusert strømforbruket med 19% i 2022. Noova har også god kundeoppfølging og en bra softwareløsning på strømforbruket.
Geir MolbergCFO, IK Norway
Ved hjelp av innsikt, analyser og veiledning fra Noova har vi fått stålkontroll over energibruken i bedriften, og det har gitt store resultater. Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse da jeg skjønte hvor lett det var å gjøre noe med energibruken. Det var bare noen få grep som skulle til. Vi trodde vi hadde ventilasjonssystemet regulert, men det viste seg at det stod nesten på for fullt om natten og i helger. Jeg hadde aldri forventet at vi kunne kutte hele 40 prosent.
Kjetil SkaarenDaglig leder, OEG Offshore

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.

Aktuelt

Bli med oss og lær hvordan du kan redusere
energikostnadene dine og samtidig bidra til
et mer bærekraftig energiforbruk.

Abonner på energibloggen