Skip to content
Lukk
Logg inn
no
Logg inn
Bærekraftsmål - I Noova har vi valgt ut tre mål hvor vi mener vi kan ha en reell påvirkning i det grønne skiftet.
Hovedmål:
Ansvarlig forbruk og produksjon, med dette som
bærekraftsløfte
«Vi skal levere minst mulig energi til våre kunder.»

 

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftsmål
I Noova har vi valgt ut tre mål hvor
vi mener vi kan ha en reell påvirkning
i det grønne skiftet.

 

09 Industri, Innovasjon og Infrastruktur
12 Ansvarlig forbruk og produksjon
17 Samarbeid for å nå alle mål

Bygninger står for om lag 40% av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk.

Selv om store deler av strømmen vi benytter oss av her til lands er ren energi,  har energiforbruket vårt store konsekvenser for miljøet.

Vi har valgt å fokusere på de målene der vi kan gjøre størst forskjell. Vi kan energieffektivisering, og vi kan hjelpe våre kunder å få innsikt i hvordan reduserer energiforbruket. Både totalt sett og i perioder. Det vil være med på å redusere våre kunders Co2 avtrykk.

Industri, Innovasjon og Infrastruktur

«Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon»

 

Vi skal jobbe for at våre kunders energiforbruk i minst mulig grad belaster eksisterende infrastruktur

  • Det gjør vi ved å sikre pålitelig/forutsigbare og moderne energitjenester til en overkommelig pris
  • Vi tar i bruk eksisterende teknologi og utvikler nye løsninger 

Vi skal fortsette å sette av deler av vår omsetning til videreutvikling av våre energioppfølgingstjenester i fremtiden

  • Det gjør vi ved å legge til rette for innovasjon, testing og utvikling. Vi har en god støtteordning for blant annet kompetanseøkning hos våre ansatte, og benytter offentlige og private støtteordninger for å drive utvikling i egen virksomhet.

 

Noova 9 Industri Innovasjon og Infrastruktur

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre"

 

Vi skal levere minst mulig energi til våre kunder

  • Vår forretnigsmodell baserer seg på dette enkle målet, og er vårt hovedmål for bærekraft. Her kan vi, og skal vi, være med og virkelig påvirke det grønne skiftet.
  • Noova gjør betydelig innkjøp av energi til våre kunder. Selv om vi hovedsaklig benytter fornybar energi i Norge, er det likevel her vi har vårt største CO2 avtrykk. 

Vi skal være rådgiver for våre kunder for å støtte deres arbeid til å redusere forbruk av energi

  • Hver dag kombinerer vi vår energikunnskap med avansert teknologi for å samle inn, analysere og presentere data for våre kunder. Dermed gir vi våre kunder en innsikt som gir grunnlag for å endre adferd, og ta lønnsomme og bærekraftige beslutninger.
  • For at kunden skal ta oss på alvor må vi også sikre ansvarlig forbruk i vår egen virksomhet. Vi velger leverandører og samarbeidspartnere i henhold til vår etiske standarder og bærekrafts fokus.
Noova 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Samarbeid for å nå målene

"Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

 

Vi skal med vår kunnskap og teknologi i samarbeid med våre kunder og partnere bidra til at bærekraft blir lønnsomt

  • En av utfordringene i bærekraftsarbeidet er å finne en balanse mellom økonomi, klima og miljø og sosiale forhold. Med vår teknologi kan kundene redusere sitt energiforbruk og se hva det betyr både i Co2 avtrykk og i kroner spart. Bærekraft skal være lønnsomt, ellers blir det bare fine ord og grønnvasking. 

Vi skal være med i nettverk for å lære, og dele, av erfaringer og kunnskap fra andre. Dette skal benyttes i videreutvikling av selskapets tjenester

  • Vi deler av vår kompetanse og engasjement om bærekraft, og jobbe for å påvirke og informere næringslivet i digitale flater og på fysiske arenaer, slik at de kan bli mer bevisst sitt energiforbruk og dermed mer bærekraftig.
  • Vi har kompetente kunder som utfordrer oss og bidrar til at vi stadig utvikler nye tjenester – hele tiden med fokus på reduksjon av energi og forbruk.

Noova 17 Samarbeid for å nå målene
Bærekraft i Noova