Skip to content
Optimalisering av energibruk for kjedevirksomhet - Noova

Effektiv håndtering av energiforbruk
En viktig faktor for å sikre lønnsomhet og bærekraft

Optimalisering av energibruk for kjedevirksomhet

Utgangspunkt
Kjedevirksomheter er virksomheter som har flere lokasjoner, som alle opererer under samme merkevare eller konsept.

Et av hovedformålene med en kjedevirksomhet er å øke lønnsomhet og effektivitet ved å dra nytte av stordriftsfordeler, samt å sikre en jevn kvalitet på produkter og tjenester over hele kjeden. Eksempler på kjedevirksomheter kan være fastfood-kjeder, interesseorganisasjoner, dagligvarekjeder og kleskjeder.

Utfordringer

Kjedevirksomhet kan gjerne kjenne seg igjen i disse utfordringene relatert til håndtering av strøm- og energiforbruk.


 

Kontroll

Energiutgifter kan være en betydelig utfordring for kjedevirksomheter som opererer på flere lokasjoner, og det kan være utfordrende å få oversikt over forbruk og kostnader.


 

Finne besparelser

Det kan være utfordrende for ledelsen å se sammenhenger mellom mange lokasjoner, og å identifisere måter å få ned energiforbruket på, for å redusere kostnadene.


 

Oversikt

Å få en totaloversikt over alle avtaler for strømleveranse, nettleie og avgifter


 

Avtaler

Administrere fakturaer, avgifter og strømstøtte for hver lokasjon kan være mye arbeid. I tillegg å koordinere og sørge for at alle avtaler justeres og oppdateres i tråd med endringer.


 

Administrasjon

Samling av alle målere under et regime er en utfordring, inkludert fjernvarme. Hovedkontoret og butikkledere har et stort administrativt apparat som må håndteres. 


 

Bærekraft

Å redusere utslipp er kritisk for å gå over til mer bærekraftig drift. Å ha kontroll på energiforbruket er en avgjørende faktor for å lykkes med dette. 

Løsningen

Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll

Noova er et energiovervåkningssystem som bidra til å løse utfordringene relatert til strøm- og energiforbruk ved å gi kjedevirksomheter kontrollen tilbake. Du får bedre oversikt over energibruken, en gjennomtenkt struktur og et bedre tilbud til butikksjefene, noe som resulterer i fornøyde franchisetakere.

Funksjonalitet

Skreddersydd for kjedevirksomhet

Kjedevirksomheter står overfor stadig økende press for å få kontroll på energiforbruket. Både for å redusere kostnadene og for å støtte bærekraftige initiativer.

Gjennom tett arbeid med bransjen over flere år har Noova utviklet funksjonalitet som svarer til behovene dine.


 

Energiovervåkning

Systemet samler energidata og varsler deg ved avvik. Dette gir deg mulighet til å identifisere områder som bør forbedres. og reagere raskt om deler av virksomheten har behov for oppfølging. 


 

Energieffektivisering

Ved å bruke data fra et energiovervåkningssystem får du innsikt i hvordan du kan implementere energieffektive tiltak.


 

Kontrakter og avtaler

Å ha god oversikt over energikontrakter og avtaler, vil gi deg forutsigbarhet og kutte ned tidsbruken på administrative oppgaver.


 

Fakturering

Vi samler alle fakturaer, varsler om avvik og unormalt høyt forbruk, hjelper med å iverksette forbedringstiltak, og evaluerer effekten av disse tiltakene. Vi sørger for at du er korrekt fakturert i henhold til avgifter og tariffer.

SYSTEMET

Øk energieffektiviteten og oppnå en mer transparent  administrasjon av energiforbruket. 

 

Vi gir deg en totaltoversikt. Hver lokasjon får sin egen innlogging for å overvåke daglig forbruk og kostnader. Lokasjonene blir også presentert samlet for å sammenligne forbruk mot omsetning, aktivitet og utetemperatur.

 

Les mer
HubSpot Video

Hva sier kundene?

Vi har erfaring med å hjelpe en rekke forskjellige kundegrupper,men har spesielt fokus på eiendomsselskaper, industri og kjedevirksomheter

Kundecaser →
Vi er en stor aktør, vi setter fotavtrykk og derfor er det viktig at vi jobber bevisst med løsninger som er bærekraftige for fremtiden. Noova gir oss innsikt i hvor energitapet er i restaurantene, vi går da inn å fysisk sjekker hva som er problemet. Vi trenger data for å se hvor vi kaster bort energien vår, da kan vi jobbe bevisst med forbruket for å ta de riktige beslutningene
Ronny SigbjørnsenMcDonalds

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.