Skip to content
Optimalisering av energibruk for eiendom | Noova
 

 

Effektiv håndtering av energiforbruk
En viktig faktor for å sikre
lønnsomhet og bærekraft

Optimalisering av
energibruk for eiendom

Eiendomsselskaper har ofte ansvaret for leietakernes energiforbruk, det kan være vanskelig å holde styr på når hverdagen allerede er fylt opp med andre oppgaver. Derfor er det viktig å ha en god plan som ikke tar opp for mye av tiden din.

Som eiendomsforvalter har du ansvar for leietakernes energiforbruk, fakturering og rapportering.

 

Våre kunder i eiendoms segmentet har funnet veien til oss på grunn av de utfordringene som er nevnt her.


 

Kostnad

Energikostnader kan utgjøre en betydelig utgiftspost for eiendomsselskapet, og det kan være en utfordring å holde kostnadene under kontroll.


 

Viderefakturering

Å viderefakturere energikostnader til leietakere kan være både komplisert og tidkrevende. Det er derfor nødvendig å ha en pålitelig løsning som tar seg av alt fra fakturering til å hjelpe leietakerne med å forstå deres eget forbruk og kostnader.

Les mer..

 

Leietakerbehov

Leietakere har individuelle behov og preferanser når det kommer til energiforbruk, og det kan være en utfordring å imøtekomme dem alle. Kravene øker stadig ettersom bærekraftig rapportering får økt oppmerksomhet.

Les mer..

 

Administrasjon

Eiendomsselskapet må håndtere et stort apparat knyttet til energiforbruk, avtaler, priser, inn- og utmelding av leietakere, fakturering og leietaker fordeling. Dette kan være tidkrevende og kostbart.

Les mer..

 

Kontroll

Å ha kontroll over energiforbruket til ulike eiendommer kan være en kompleks oppgave. Det er ikke alltid lett å samle all informasjonen på en enkel måte, spesielt når man har flere enheter spredt over et større område. Med vår løsning får du samlet alle eiendommene dine i et system. Du får en total oversikt som viser deg energiforbruket til hver enkelt eiendom, samtidig som du kan sammenligne forbruket mellom dem. 

Les mer..
Noova Energy

Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll

Noova er et energiovervåkningssystem som bidrar til å effektivisere driften av eiendomsporteføljen din. Systemet overvåker og varsler deg automatisk ved unødvendig forbruk.

Funksjonalitet

Skreddersydd for eiendomsselskaper

Gjennom tett arbeid med bransjen over flere år har Noova utviklet funksjonalitet som svarer til behovene dine.

 


 

Energiovervåkning

Systemet varsler deg ved avvik som gir deg mulighet til å reagere raskt om deler av virksomheten har behov for oppfølging.


 

Energieffektivisering

Ved å bruke data fra et energiovervåkningssystem får du innsikt i hvordan du kan implementere energieffektive tiltak.


 

Kontrakter og avtaler

Å ha god oversikt over energikontrakter og avtaler, vil gi deg forutsigbarhet og kutte ned tidsbruken på administrative oppgaver.


 

Fakturering

Vi henter inn opplysninger, timedata og kost fra andre leverandører, og tar oss av all kommunikasjon relatert til energi med dine leietakere.

SYSTEMET

God kontroll og rapportering på energiforbruket gjør bedriften mer attraktiv for andre leietakere

 

Vi gir deg en totaloversikt over alle dine eiendommers energiforbruk. Du kan overvåke kostnadene dag for dag, sammenligne de ulike eiendommene og kontrollere at avvik blir fulgt opp.

Les mer
HubSpot Video

Hva sier kundene?

Vi har erfaring med å hjelpe en rekke forskjellige kundegrupper,men har spesielt fokus på eiendomsselskaper, industri og kjedevirksomheter

Kundecaser →
Med god kunnskap og ny teknologi har Noova gitt oss innsikt i hvordan vi bruker energi og hva som er viktigst å overvåke og tilpasse for å skape et bærekraftig og optimalisert energiforbruk. Noova er både proaktive og dedikerte, og hjelper oss med å redusere energiforbruket vårt. Det har de lykkes med i samarbeid med vår driftsavdeling. For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører. Noova har benyttet seg av ny, spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk og bruken av kontorlandskapet, og hvordan vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden.
Gert GillDaglig Leder, Factory no.7 Property AS
Det er viktig for oss å levere utmerket oppetid på alle våre tjenester, inkludert kjøling. I alle tekniske anlegg oppstår det fra tid til annen feil, og da er det viktig for oss at vi har god respons og dermed avverge eventuelle konsekvenser for våre leiekunder. Vi bruker sensorer og Noovas EOS system for å overvåke dette. Systemet er tilpasset våre KPI`er, om en av eiendommene overstiger forventet forbruk vil vi også få et varsel
Robert LiddardSmedvig

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.