Skip to content
Optimalisering av energibruk for eiendom | Noova
 

 

Effektiv håndtering av energiforbruk
En viktig faktor for å sikre
lønnsomhet og bærekraft

Optimalisering av
energibruk for eiendom

Utgangspunkt
Eiendomsselskaper er ofte ansvarlig for energiforbruket til sine leietakere, samtidig er hverdagen deres preget av å være opptatt med alt annet enn strøm og energi.

Som eiendomsforvalter har du ansvar for alt eller deler av energiforbruket til dine leietakere.

Utfordringer

Eiendomsselskaper kan gjerne kjenne seg igjen i disse utfordringene relatert til håndtering av strøm- og energiforbruk.


 

Kostnad

Energiutgifter kan være en betydelig kostnad for eiendomsselskapet, og det kan være utfordrende å holde kostnadene under kontroll.


 

Viderefakturering

Eiendomsselskapet viderefakturerer energikostnadene til leietakerne, og det kan være vanskelig å finne en god løsning for å gjøre dette på en nøyaktig måte. Dette er ofte en svært tidkrevende og omfattende jobb.


 

Leietakerbehov

Leietakerne kan ha ulike krav og ønsker når det gjelder energiforbruk og det kan være utfordrende å tilfredsstille alle.


 

Administrasjon

Eiendomsselskapet må håndtere et stort administrativt apparat knyttet til energiforbruk, avtaler, priser, fakturering og leietakerfordeling, dette kan være tidskrevende og kostbart.


 

Kontroll

Det kan være utfordrende å få en samlet oversikt over energiforbruket til de ulike eiendommene.

Løsningen

Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll

Noova er et energiovervåkningssystem som bidrar til å effektivisere driften av eiendomsporteføljen din. Systemet overvåker og varsler deg automatisk ved unødvendig forbruk.

Funksjonalitet

Skreddersydd for eiendomsselskaper

Gjennom tett arbeid med bransjen over flere år har Noova utviklet funksjonalitet som svarer til behovene dine.


 

Energiovervåkning

Systemet varsler deg ved avvik som gir deg mulighet til å reagere raskt om deler av virksomheten har behov for oppfølging.


 

Energieffektivisering

Ved å bruke data fra et energiovervåkningssystem får du innsikt i hvordan du kan implementere energieffektive tiltak.


 

Kontrakter og avtaler

Å ha god oversikt over energikontrakter og avtaler, vil gi deg forutsigbarhet og kutte ned tidsbruken på administrative oppgaver.


 

Fakturering

Vi henter inn opplysninger, timedata og kost fra andre leverandører, og tar oss av all kommunikasjon relatert til energi med dine leietakere.

SYSTEMET

God kontroll på energiforbruket gjør bedriften mer attraktiv for investorer og leietakere

 

Vi gir deg en totaloversikt over alle dine eiendommers energiforbruk. Du kan overvåke kostnadene dag for dag, sammenligne de ulike eiendommene og kontrollere at avvik blir fulgt opp.

Les mer
HubSpot Video

Hva sier kundene?

Vi har erfaring med å hjelpe en rekke forskjellige kundegrupper,men har spesielt fokus på eiendomsselskaper, industri og kjedevirksomheter

Kundecaser →
Med god kunnskap og ny teknologi har Noova gitt oss innsikt i hvordan vi bruker energi og hva som er viktigst å overvåke og tilpasse for å skape et bærekraftig og optimalisert energiforbruk. Noova er både proaktive og dedikerte, og hjelper oss med å redusere energiforbruket vårt. Det har de lykkes med i samarbeid med vår driftsavdeling. For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører. Noova har benyttet seg av ny, spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk og bruken av kontorlandskapet, og hvordan vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden.
Gert GillDaglig Leder, Factory no.7 Property AS
Det er viktig for oss å levere utmerket oppetid på alle våre tjenester, inkludert kjøling. I alle tekniske anlegg oppstår det fra tid til annen feil, og da er det viktig for oss at vi har god respons og dermed avverge eventuelle konsekvenser for våre leiekunder. Vi bruker sensorer og Noovas EOS system for å overvåke dette. Systemet er tilpasset våre KPI`er, om en av eiendommene overstiger forventet forbruk vil vi også få et varsel
Robert LiddardSmedvig

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.

Aktuelt

Bli med oss og lær hvordan du kan redusere
energikostnadene dine og samtidig bidra til
et mer bærekraftig energiforbruk.

Abonner på energibloggen