Skip to content
Lukk
Bestill demo
Logg inn
Bestill demo
Logg inn

Personvern & Cookies

Noova Personvernerklæring

Noova Personvernerklæring

Noova Energi System AS, org.nr. 918 710 558 (Noova), skal behandle personopplysninger i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder personopplysningsloven av 2018 som inkorporerer EUs Personvernforordning 2016/679 (GDPR).

Når du inngår avtaler med oss, besøker våre nettsider, kontakter kundeservice, logger på vår kundeportal, eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger som kan kobles til deg som person.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i henhold til det gjeldende personvernregelverket.

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen kan du kontakte oss på post@noova.no

 

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse. Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering mm. av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven av 2018 som inkorporerer GDPR, og Datatilsynet fører tilsyn med loven. Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder.

Noova er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger under denne personvernerklæringen, og du kan kontakte oss i Noova via post@noova.no, Postboks 182, 4339 Ålgård, eller via telefonnummer 51 61 01 70.

 

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

I Noova ønsker vi å gi deg den best mulige opplevelsen av våre tjenester og i møte med oss. Vi samler inn og bruker personopplysninger du gir til oss, gjennom hvordan du bruker våre tjenester, og gjennom besøk på hjemmesiden.

Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter som kan være både offentlige og private institusjoner. Dette er eksempelvis informasjon om bruksmønster fra Hubspot og Google Analytics.

Vi samler inn og behandler disse personopplysningene for å kunne inngå og oppfylle en avtale med deg (jf. GDPR art. 6(1) bokstav b), basert på ditt uttrykkelige samtykke (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a), på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg den best mulige opplevelsen i relasjon til vår nettside informasjon og våre tjenester, og på grunnlag av vår berettigede interesse i å behandle rettslige krav (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f), så vel som for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (jf. GDPR art. 6(1) bokstav c).

Vi behandler generelt ikke særlige kategorier av personopplysninger, som f.eks. helseopplysninger.

Nedenfor har vi listet opp alle de spesifikke måtene vi behandler dine personopplysninger på og hvilke kategorier av personopplysninger vi typisk behandler, samt det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Hvis du kontakter oss, enten ved å sende e-post til kundesenteret vårt, fylle ut kontaktskjema på nettsiden, bruke vår chatløsning på nettsiden, ringe oss, vil du oppgi informasjon om deg selv. I den forbindelse behandler vi personopplysninger som sendes inn fra deg, som: navn, e-postadresse, telefonnummer, firmainformasjon, så vel som all annen informasjon du velger å dele med oss.

Vi behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre en avtale med deg (jf. GDPR art. 6(1) bokstav b) eller på grunnlag av vår berettigede interesse i å svare på dine henvendelser (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f).

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, samler vi inn navn, e-postadresse, telefonnummer og firmainformasjon. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å følge opp våre kunder ved å sende ut relevante nyheter og relevant informasjon om våre tjenester (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f, se også markedsføringsloven § 15(3)). Du kan når som helst reservere deg mot denne markedsføringen ved henvendelse til post@noova.no

Hvis du ikke er en eksisterende kunde hos oss, er det rettslige grunnlaget for å sende deg slike e-poster ditt uttrykkelige samtykke (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a). Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrev gjennom lenken i våre e-poster.

Du er velkommen til å søke jobb hos oss, enten ved å sende oss en e-post karriere@noova.no. Ved rekruttering til nye stillinger hos oss vil bl.a. CV, søknad, attester, notater fra intervjuer, resultater fra undersøkelser av referanser behandles, som vil inneholde personopplysninger.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger ved rekruttering er at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en arbeidsavtale med jobbsøker eventuelt inngås (jf. GDPR art. 6(1) bokstav b). Gjøres det undersøkelser av oss ut over å kontakte personer som er oppgitt som referanse, undersøke ved søk om historikk mv., så behandles personopplysninger på grunnlag av vår nødvendige berettigede interesse for å sikre riktig kandidat til stillingen (GDPR art. 6 (1) f).

Når vi inngår en kundeavtale med et selskap som du representerer, vil vi opprette en Databehandleravtale med kunden. Denne kan du se her. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å oppfylle eller inngå en avtale med selskapet (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f).

 

3. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") for å forenkle din bruk av våre nettsider, for å gi en funksjonell nettside, og for å sikre en best mulig opplevelse av våre nettsider. Informasjonskapsler er små datafiler som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg. Vi bruker nødvendige cookies på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg en fungerende nettside (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f). Vi benytter alle andre cookies på grunnlag av ditt samtykke (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a). . Bruk av informasjonskapsler er en standard funksjonalitet som benyttes av de fleste nettsteder. Alle moderne nettlesere aksepterer bruken av informasjonskapsler som standard, men de gir likevel mulighet til at man kan deaktivere bruken av disse. Vi gjør videre oppmerksom på at nettsiden muligens ikke vil fungere som forventet dersom man skrur av bruken av informasjonskapsler. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvor lenge disse lagres, se vår cookie-banner.

 

4. Deler vi personopplysninger med tredjeparter?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre du samtykker til delingen (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a), eller det foreligger et lovlig grunnlag for delingen. Eksempler på slike grunnlag er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (jf. GDPR art. 6(1) bokstav b), vi har lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut dine personopplysninger (jf. GDPR art. 6(1) bokstav c), eller det kan forsvares basert på våre berettigede interesser til å dele informasjonen (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f).

Vi bruker underleverandører eller tjenestetilbydere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne ("underdatabehandlere"). I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Det kan være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EØS (tredjeland) alltid skje i overensstemmelse med GDPR kapittel V, herunder være underlagt et lovlig overføringsgrunnlag, for å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger. Hvilket grunnlag som er benyttet for overføring kan du få opplyst om du kontakter oss.

 

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon iht. vår kontaktinfo i punkt 1. Du kan også endre data som er lagret om deg ved å logge inn på “Min side” i kundeportalen.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned.

  • Innsyn: Du har rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og rett til innsyn i disse personopplysningene.
  • Retting og sletting: Opplysningene vi har om deg skal være riktige og oppdaterte. Dersom du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.
  • Begrensning av behandling: Du har en generell rett til å be oss om å stanse behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du er av den oppfatning at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter personopplysningene i henhold til våre rutiner før forholdet har blitt avklart.
  • Dataportabilitet: For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
  • Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger hvis dette kan forsvares av særlige omstendigheter fra din side.
  • Rett til å klage: Hvis du ikke er enig i hvordan vi behandler personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du bør likevel ta kontakt med oss først slik at vi kan oppklare eventuelle uklarheter.
  • Behandling på grunnlag av samtykke: Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller ved å kontakte oss.

 

6. Informasjonssikkerhet

All behandling av personopplysninger sikres med de påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet på opplysningene. Vi benytter også en rekke sikkerhetsteknologier og informasjonssikkerhets-prosedyrer for å beskytte personopplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Det gjennomføres risikovurderinger for behandling av personopplysninger.

Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører som behandler personopplysninger, hvor de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av personopplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt konfidensialitetsplikt.

Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

 

7. Hvilke informasjonskapsler bruker vi og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

Cookie navn Domene Sti Cookie type Utløpsdato Beskriverlse
__cfruid .noova.no / Førstepartsinformasjonskapsel Økt Informasjonskapsel knyttet til nettsteder som bruker CloudFlare, brukes for å identifisere legitim nettrafikk.
JSESSIONID .nr-data.net / Tredjepartsinformasjonskapsel Økt
Generell plattform-øktinformasjonskapsel, brukt av nettsteder skrevet i JSP. Brukes vanligvis for å opprettholde en anonym brukerøkt på serveren. Denne informasjonskapselen brukes for å skille mellom mennesker og roboter.
__cf_bm .noova.no / Førstepartsinformasjonskapsel 30 minutter Dette er fordelaktig for nettstedet for å kunne lage gyldige rapporter om bruken av nettstedet.
__cf_bm .hubspot.com / Tredjepartsinformasjonskapsel 30 minutter Denne informasjonskapselen brukes for å skille mellom mennesker og roboter. Dette er fordelaktig for nettstedet for å kunne lage gyldige rapporter om bruken av nettstedet.
__cfruid .hs-sites.com / Tredjepartsinformasjonskapsel Økt Informasjonskapsel knyttet til nettsteder som bruker CloudFlare, brukes for å identifisere legitim nettrafikk.
iztid .inzynk.io / Tredjepartsinformasjonskapsel 1 år Brukes i sammenheng med kontobasert markedsføring (ABM). Informasjonskapselen registrerer data som IP-adresser, tid brukt på nettstedet og sideforespørsler for besøket. Dette brukes for å målrette omkampanjer mot flere brukere som kommer fra samme IP-adresse. ABM brukes vanligvis til å tilrettelegge B2B-markedsføringsformål.
_cfuvid .hubspot.com / Tredjepartsinformasjonskapsel Økt Denne informasjonskapselen er en del av tjenestene levert av Cloudflare - inkludert lastbalansering, levering av nettstedsinnhold og betjening av DNS-tilkobling for nettstedseiere.
izcid www.noova.no / Førstepartsinformasjonskapsel 1 år Brukes i sammenheng med kontobasert markedsføring (ABM). Informasjonskapselen registrerer data som IP-adresser, tid brukt på nettstedet og sideforespørsler for besøket. Dette brukes for å målrette omkampanjer mot flere brukere som kommer fra samme IP-adresse. ABM brukes vanligvis til å tilrettelegge B2B-markedsføringsformål.
iztid www.noova.no / Førstepartsinformasjonskapsel 1 år Brukes i sammenheng med kontobasert markedsføring (ABM). Informasjonskapselen registrerer data som IP-adresser, tid brukt på nettstedet og sideforespørsler for besøket. Dette brukes for å målrette omkampanjer mot flere brukere som kommer fra samme IP-adresse. ABM brukes vanligvis til å tilrettelegge B2B-markedsføringsformål.

 

 

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt for de tjenestene som berøres.

 

Sist oppdatert: 14.02.2024