Skip to content
Lukk
Bestill demo
Logg inn
Bestill demo
Logg inn
feb-267

Våre strømavtaler

Reduser bedriftens energikostnader

Med tredjepartstilgang kan du samle bedriftens energidata i vårt system – uavhengig av strømleverandør.

Vil du likevel ha en strøm avtale som er tilpasset bedriftens behov? Velg blant disse tre, eller kontakt oss for en skreddersydd avtale.

Månedsbeløp: 0 kr
Påslag: 3,94 øre/kWh

 

 

 

Sammenlign modulene

Noova Energy

Få kontroll på energiforbruket.
Overvåker, analyserer og identifiserer unødvendig strømforbruk
Fullstendig og detaljert forbruksoversikt med energimiks, strømkostnader, varslinger og automatisk rapportering

I snitt kutter kundene våre 12,68 % av forbruket – som et direkte resultat av funksjoner og varsler i denne modulen. Noen reduserer så mye som 55 %.

Noova Green

Klimaregnskap for energi, avfall og vann.
Høykvalitetsdata og komplett oversikt over CO2-utslipp og forbruk for energi, avfall og vann
Effektiv og nøyaktig klimarapportering i henhold til økende rapporteringskrav

Automatisert innsamling av høykvalitetsdata slik at du kan rapportere grundig på forbruk og utslipp, i henhold til krav fra myndigheter, eiere og finansinstitusjoner.

Noova Tenant

Fordeling av kostnader, forbruk og utslipp for eiendomsaktører.

Automatisert fordeling av leietakerkostnader, inkludert fakturering og rapportering
Faktura og rapporter sendes fra oss til dine leietakere

Vi effektiviserer og automatiserer leietakerhåndtering, og tar oss av kostnadssplitt og -fordeling, fakturering og rapportering. I tillegg er vi kontaktperson ved energirelaterte spørsmål.

Noova Energy

Noova Green

Noova Tenant

Fullstendig forbruksoversikt
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
ET-diagram, ET-avvik, ET-kurvevarsel
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Energimiks
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Energieffektivitet indeks, referanseindeks, areal og referanseareal
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Energikostnader
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Egenproduksjon
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Strømprisvarsel, bunnlastvarsel, ET-kurvevarsel og spenningsvarsel i sanntid
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Ukesrapport strøm
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Detaljert bærekraftsrapportering etter krav fra myndighetene
Noova checkmark
Noova checkmark
Oversikt over CO2-utslipp, avfall, energi- og vannforbruk
Noova checkmark
Avfallshåndtering per kategori
Noova checkmark
Klimagassutslipp energi-, avfalls og ytelsesfaktorer
Noova checkmark
Planlegging og oppfølging av bærekraftstiltak
Noova checkmark
Tredjepartsintegrasjon: API mot avfalls- og gjenvinningstjenester
Noova checkmark
Helautomatisert leietakerhåndtering
Noova checkmark
Leietakerfakturering og -rapportering
Noova checkmark
Kostnadsfordeling for leietakere
Noova checkmark
Noova er kontaktperson for dine leietakere
Noova checkmark
Sensorbasert datainnsamling for optimal utnyttelse og statistikk
Måneds-, times-, og sanntidsforbruk

 

Tredjepartstilgang

Vi leverer API-tilkobling til andre systemer. Med tredjepartstilgang kan du samle bedriftens energidata i vårt system – uavhengig av strømleverandør.


 

Opprinnelsesgarantier

Denne merkeordningen viser hvilke energikilder kraften er produsert fra. Kjøp av opprinnelsesgarantier øker etterspørselen og produksjonen av fornybar energi. Bestill her


 

Bærekraftsrapportering

Med Noova som energipartner kan du være sikker på å levere i henhold til gjeldende – og økende – rapporteringskrav fra myndighetene. Les mer


 

Sensorikk

Overvåke temperatur i en fryser, eller bruksfrekvensen til en maskin? Få oversikt over temperatur, fuktighet, inneklima og tilstedeværelse. Les mer

Hvordan fungerer produktet i praksis?

Noova Energy overvåker, analyserer og identifiserer unødvendig energiforbruk. I snitt kutter kundene våre 12,68 % av forbruket – som et direkte resultat av våre funksjoner og varsler. Noen kutter så mye som 55 %.

Systemet henter energidata fra AMS-måleren som allerede er installert i bygget. Denne dataen kombineres med bl.a. værdata, forbruksdata og prisdata, og presenteres enkelt i Noova Energy.

 

 

Vil du vite mer?

Gå til kontaktformasjon ↗ eller fyll inn e-postadressen din, så tar vi kontakt.