Noova EL er en forkortelse for energiledelse og elektrisitet. Vi tilbyr kraftavtaler tilpasset din bedrifts behov, full oversikt over utgifter og anbefalinger for å redusere strømforbruket. Vårt energioppfølgingssystem inkluderes i alle våre avtaler og gir både oss og deg som kunde en unik oversikt over hvordan energien benyttes. Aktiv energiledelse lønner seg – både for lommeboka og miljøet. Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne den rette løsningen for din bedrift.

En slik avtale følger svingningene i energimarkedet, i tillegg til å samle nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre elementer som utgjør dine bedrifts energikostnader. Noova sørger for at du faktureres riktig for nettleie og avgifter, og at du ikke betaler mer enn nødvendig.

En fast strømavtale gir økt forutsigbarhet på energikostnadene dine, og er mindre følsom for svingninger. I tillegg sørger Noova for å samle nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre grunnleggende elementer, samt kontrollerer at du betaler korrekt nettleie og avgifter.

Noova leverer kraft fra fornybare energikilder. Vi tilbyr også opprinnelsesgarantier fra produsentene av strømmen du benytter deg av som kunde hos oss.

Noova Admin kan hjelpe bedriften å spare tid, energi og penger. La oss håndtere administrative oppgaver som krever mye av bedriften, slik at du kan bruke ressursene på andre ting. Ta kontakt, så hjelper vi deg å sette sammen de rette løsningene for din bedrift.

Vi samler alle deres energifakturaer og passer samtidig på at bedriften ikke betaler for mye. Dette kan potensielt spare mye tid, særlig for bedrifter med flere filialer.

Vi sørger for at leietakere blir fakturert korrekt, i tide, i henhold til deres avtale og har en løpende dialog for å sikre at informasjonen om dem til enhver tid er oppdatert.

Større anlegg krever ofte mer administrasjon for å holde kontrollen på energiforbruket. Dette ansvaret kan Noova løfte fra bedriftens skuldre.

Noova sjekker at din bedrift ikke betaler mer enn nødvendig i avgifter og tariffer.

Logic er teknologien vi benytter for å gi deg økt innsikt og mulighet til å ta bedre beslutninger for din bedrift. Vi har flere verktøy for å redusere dine energikostnader.

Logic Energy er et sky basert EOS-system som gir deg detaljert oversikt over både kostnader og hvordan din bedrift ligger an med tanke på målene deres innenfor bærekraft.

Logic Sense gir deg tilgang til sensorer og data i en brukervennlig portal slik at du enkelt får oversikt over temperaturnivå, dører og porter, samt bruken av maskiner og annet utstyr.

Logic Advise er en tjeneste som overvåker dine systemer, sender rapporter om ditt energiforbruk og varsler hvis ting slutter å fungere som de skal.

Logic Facility gir innsikt i hvordan arealer, maskiner og utstyr utnyttes. Det er viktig å vite når det kommer til store investeringer.