Noova Logic


Teknologiske fremskritt og klimahensyn stimulerer til innovasjon og nye forretningsmodeller. Noova Logic er tjenester som bygger på sensorteknologi og automatiserte prosesser. Du får økt innsikt til å ta veloverveide beslutninger og få kontroll over energiforbruket. Dette gir mer fleksibilitet og reduserer sløsing.

Logic Advise

Man vet aldri når et system slutter å fungere som forventet. Logic Advise gir deg varslingsroboter som overvåker og varsler når du trenger å vite det. Logic Advise sender deg også rapporter om ditt energiforbruk.

Logic Sense

Med tingenes internett (IoT) har sensorer blitt rimelige og data lett tilgjengelig. Logic Sense gir deg tilgang til diskret sensorer og data i en brukervennlig portal. Få innsikt i temperaturer i kjøl og frys, og ved bruk av maskiner og utstyr.

Logic Energy

Energioppfølging er en systematisk tilnærming til måling og analyse av energiforbruket. Logic Energy er et skybasert EOS system som i tillegg gir deg detaljert oversikt over kostnader og bærekrafts-målsetninger for din bedrift.

Logic Facility

Innsikt i utnyttelse av arealer, maskiner og utstyr er viktig beslutningsstøtte når det kommer til store investeringer. I tillegg bygger det opp under dokumentert bærekraft og god energiledelse. Det er lønnsomt og bra for miljøet.