Noova EL


Noova EL er en forkortelse for energiledelse og elektrisitet. Aktiv energiledelse lønner seg både for lommeboken og miljøet. Vi tilbyr kraftavtale tilpasset ditt behov, oversikt over utgifter og anbefalinger for ditt strømforbruk.

Flytende avtale

En flytende strømavtale med Noova følger svingningene i energimarkedet og gir i tillegg kontroll på det en forbruker må kjøpe for å få levert strøm; nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre elementer som utgjør din totale energikostnad. I tillegg kontrollerer Noova fortløpende at du betaler rett nettleie og avgift.

Fast avtale

En fast strømavtale med Noova gir deg forutsigbarhet på energikostnadene dine og gir i tillegg kontroll på alle elementer en forbruker må kjøpe for å få levert strøm; nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre elementer i din totale energikostnad. I tillegg kontrollerer Noova fortløpende at du betaler rett nettleie og avgift.

Opprinnelsesgaranti

Bekreft for omverden at din bedrift driver bærekraftig og bruker fornybare energikilder. Noova leverer opprinnelsesgarantier utstedt av produsenter av fornybar kraft sammen med strømmen du benytter.