Energioppfølging er en systematisk tilnærming til måling og analyse av energiforbruket. Logic Energy er et skybasert EOS system som i tillegg gir deg detaljert oversikt over kostnader og bærekrafts-målsetninger for din bedrift.

Hva er Logic Energy?

  • En avansert analyseløsning med et enkelt brukergrensesnitt som kjører i nettleser eller på mobile enheter.
  • ET-kurver (Energi/Temperatur-kurver) for alle dine bygg.
  • Detaljert oversikt over energiforbruk og energikostnader.
  • Egen modul for rapportering på bærekraft. Gir beslutningsunderlag for investeringer i bærekraftstiltak.

Hvem passer Logic Energy for?

Industri- og eiendomsbesittere bør ha et sterkt forhold til energioppfølging da dette er en betydelig andel av faste kostnader. Mindre virksomheter vil også ha stor glede av Logic Energy i forhold til å finne ut hvilke tiltak som er lønnsomme for å bedre energiøkonomien i bedriften.

Penger spart på ubrukt energi går rett på bunnlinjen

Hvordan fungerer det?

Logic Energy henter energidata fra AMS måleren som allerede er installert i bygget. Kombinert med blant annet værdata bygges det en modell for energiforbruket i bygget. Forbruksdata blir også kombinert med prisdata på energi og nettleie. Dette blir presentert i et brukervennlig skjermbilde. Avvik fra normalt forbruk blir varslet på epost eller sms.

Kostnader:

Logic Sense prises som en abonnementstjeneste som faktureres forskuddsvis og fornyes en gang i året.

Logic Energy skal gi en innsparing i energikostnader som er høyere enn kostnaden for systemet.

Utover dette er det også mulig å få energirådgivning av kvalifisert ekspertise, spesialtilpassede løsninger, varsler og rapporter som ytterligere øker verdien av innsikten. Kostnad for dette vil avtales i hvert enkelt tilfelle.