En sikret pris avtale med Noova gir deg forutsigbarhet på energikostnadene dine og gir i tillegg kontroll på alle elementer en forbruker må kjøpe for å få levert strøm; nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre elementer i din totale energikostnad. I tillegg kontrollerer Noova fortløpende om du betaler rett nettleie og avgift.

Hva er avtale med «sikret pris»?

Med bakgrunn i endringene i energimarkedet er det forventet at svingningene i energi pris og nettleie vil øke i fremtiden. En sikret pris avtale er en finansiell sikring av strømprisen for en gitt periode. Normalt sikrer vi 80-90 % av estimert forbruk. Noova sikrer innkjøp av kraft på forhånd for din bedrift, slik at dere unngår prissvingninger.

Hvem passer sikret pris avtale for?

Produktet passer for bedrifter som ønsker å vite kraftprisen i en avtalt periode. Perioden kan være opp til  tre år og prisen vil være lik i hele perioden, for det sikrede volumet. Produktet gir full forutsigbarhet på kraftprisen og gjør eksempelvis budsjetteringen lettere.

Hvordan fungerer det?

Noova tilbyr sikret pris i korte eller lengre perioder, måned, kvartaler eller flere år. Sikringen er knyttet til bedriften og ikke et målernummer, og er derfor uavhengig av om det er flere lokasjoner og /eller endringer i disse. Det avtale sikringsvolumet avregnes mot det som er fysisk levert på egen linje i fakturaen. 

Elementer i total energikost:

 • Råvarekostnad
 • Transaksjonskostnader
  – Valuta
  – Handel
  – Avgifter til handelsplasser
  – Sikkerhetsstillelse
 • Administrasjonskostnader
 • Risiko
 • Nettleie
  – Nettleierevisjon
 • Elsertifikat
 • Saldo +/-
 • Portal og forbruksrapportering
 • Forbruksprofil
 • Evt tjenester i Noova Admin
 • Evt kostnader for opprinnelsesgaranti

Full kontroll

Et Noova strømabonnement inkluderer også fortløpende kontroll, varsler og rådgivning for å tilpasse bedriftens forbruksprofil. Penger spart på å bruke mindre energi går rett på din bunnlinje. I tillegg kontrollerer Noova fortløpende at du betaler rett nettleie og avgift.

Kostnader:

Sikret pris på et forhåndsavtalt volum og tidsrom. Ved forbruk over sikret volum betales Noova kostpris, pluss avtalt påslag.