Skip to content
Lukk
Bestill demo
Logg inn
no
Bestill demo
Logg inn

Er det mulig å midlertidig koble ut deler eller hele strømforsyningen til bedriften din? Fra 20 sekunder til 2 timer? Hvis dette er tilfelle, kan du få betalt for å gjøre det tilgjengelig for utkobling dersom det skulle oppstå forstyrrelser i strømnettet.

Økt vind- og solenergi gjør kraftnettet sårbart for frekvensendringer. Statnett og andre netteiere i Norden har derfor opprettet reservemarkeder for å ta ut forbruk ved ubalanser.

Reservemarkedene gir mulighet for å justere forbruk og produksjon raskt, slik at nettet alltid er i balanse. Det finnes forskjellige markeder å delta i.  I det raskeste markedet (FFR) må man bli koblet ut innen 1,7 sekunder og være tilbake i drift innen 15 minutter. I de tregere markedene (mFRR) må man bli koblet ut innen 15 minutter og være utkoblet i 1-2 timer.

Det er svært lønnsomt å delta i reservemarkedene. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge mulighetene for utkobling, inkludert faktorer som driftsutfordringer og hyppighet.

Ønsker du å vite mer, eller å undersøke mulighetene for å delta? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Noova_brand_01-1010806-1

Reservemarkedet:

  • For å oppnå det grønne skiftet, er det viktig at vi alle bidrar. Økt vind- og solenergi påvirker balansen i kraftmarkedet.
  • Du har muligheten til å ta en aktiv og bærekraftig beslutning for din bedrift ved å gjøre din kraftleveranse tilgjengelig for utkobling.
  • Få betalt for å stille din kraftleveranse tilgjengelig for utkobling.
  • Enkelt, miljøvennlig og lønnsomt.
noova_kontor (43 of 44) (1)
"Noova kom inn og hadde en gjennomgang på strømforbruket vårt og kom med gode innspill på tiltak for å redusere forbruket. Så med hjelp av disse tiltakene og relativt enkle grep har vi redusert strømforbruket med 19% i 2022. Noova har også god kundeoppfølging og en bra softwareløsning på strømforbruket."
Geir MolbergCFO, IK Norway

 

Lyst å vite mer?

Ønsker du å bli kontaktet?
Vi hjelper deg gjerne med å optimalisere energibruken for din bedrift.

 

Her finner du vår kontaktinformasjon ↗