Bekreft for omverden at din bedrift driver bærekraftig og bruker fornybare energikilder. Noova leverer opprinnelsesgarantier utstedt av produsenter av fornybar kraft sammen med strømmen du benytter.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Dette er en frivillig merkeordning for elektrisitet for å vise at en gitt mengde strøm er produsert ved et bestemt kraftverk, og dokumenterer at du har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende ditt forbruk. En opprinnelsesgaranti gir mulighet til å bruke forbrukermakten din til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at du skal kunne velge fornybar strøm i et strømnett der det ikke er fysisk mulig å spore om det er akkurat denne strømmen du får i stikkontakten.

Hvem passer opprinnelsesgaranti for?

Alle bedrifter med ønske om å dokumentere at de kjøper fornybar energi. Produktet passer for bedrifter med etablerte bærekraftsmål og alle som kjøper opprinnelsesgarantier tilpasset sitt forbruk vil kunne rapportere på at energien de kjøper er produsert fornybart.

Hvordan fungerer det?

Noova følger prisene og handler opprinnelsesgarantier i markedet. Dette sikrer at din bedrift får levert opprinnelsesgarantier sammen med den energien dere forbruker.

Et Noova strømabonnement inkluderer også fortløpende kontroll, varsler og rådgivning for å tilpasse bedriftens forbruksprofil. Dette vil, sammen med opprinnelsesgrantiene dokumentere bedriftens vilje og evne til å opptre bærekraftig.

Kostnader:

Velger du Noova EL fast eller flytende avtale med opprinnelsesgarantier tillegges et lite påslag.