Skip to content
Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll
Effektiv håndtering av energiforbruk
En viktig faktor for å sikre lønnsomhet og bærekraft

Løsningen som gir deg
økt innsikt og kontroll
over energiforbruket ditt

Løsningen
Noova tilbyr en enkel og intuitiv løsning for energiovervåkning, som gir deg bedre kontroll over energiforbruket ditt.

Vi setter energien din i system for å gi deg detaljert innsikt i forbruket ditt.

Å få oversikt og kontroll på forbruket er første steg på veien for deg som ønsker å jobbe aktivt med å redusere energikostnadene. 

Vi tilbyr også rådgivning og overvåking for å forbedre energieffektiviteten din.

Funksjonalitet

Effektiv håndtering av energiforbruk

Noova kan vises i nettleseren eller på mobile enheter som mobil eller nettbrett.

Energioversikt

Gir deg detaljert oversikt over energiforbruk og energikostnader.

Løsningen gir deg en enkel oversikt, med mulighet til å gå inn i detaljene i hver modul, for å finne ut hvor bedriften din har et ulogisk forbruk som kan forbedres.

Måler og analyserer energiforbruket. Egen modul for rapportering på bærekraft.

 

Meld interesse →

Varslings robot

Det er umulig å gjøre noe med avvik man ikke vet om.

Noova overvåker energiforbruket ditt og sammenligner dette mot forventet forbruk, basert på temperatur og aktivitet. Systemet analyserer din energidata og varsler om ulogisk forbruk.

Få tilsendt rapporter til gitte tidspunkt, eller motta umiddelbart varslinger på e-post eller sms.

 

Meld interesse →

Sensorer

Sensorer gir deg utvidet  innsikt og sender data direkte til din portal.

Se f.eks temperatur, fuktighet, inneklima og tilstedeværelse. Overvåk temperatur i kjøl og frys. Mål bruk av maskin og utstyr. 

Du bestemmer hvilken data som skal samles inn, dataen blir overført direkte til din brukerportal, der den blir strukturert og presentert i en egen modul.

 

Meld interesse →

Undermålere

Med store områder, kan det være vanskelig å vite at det er kontorene i 3 etasje som har ovnene på hele natten. 

Med flere undermålere spredd utover arealene dine, får du en mer nøytaktig innsikt og bedre forutsetninger for å kutte forbruket.

Har du leietakere forenkles også fordeling av kostnader - det blir både riktigere og enklere fakturering.

 

Meld interesse →

Rapportering

Faste rapporter som forteller deg brukstider og utnyttelsesgrad. Utvidet rapportering gir deg innsikt som kan brukes til å styre vedlikehold, renhold og investeringer.

Vi kan bidra til å øke fokuset på utnyttelsesgrad, brukstider og kritiske komponenter, samtidig som vi gir deg dokumentasjon på faktisk bruk og avvik.

Dette vil hjelpe deg med å treffe bedre beslutninger , slik at du kan oppnå bedre resultater og øke effektiviteten.

 

Meld interesse →

Strøm

Vi tilbyr en skreddersydd kraftavtale som passer ditt behov. Vi tar hensyn til ditt forbruk, lokasjon og målsettinger for å finne den beste strømavtalen for deg, enten det er flytende spot avtale, fastpris eller sikring.

Vi hjelper deg å få kontroll på de elementene som utgjør din totale energikostnad. Som f.eks nettleie, elsertifikater og transaksjonskostnader.

Vi sjekker fortløpende at du betaler riktig nettleie og avgift. Har du flere ulike lokasjoner? Hos oss får du en enkel oversikt over alle strømmålere og forbruk samlet på en faktura.

Vi leverer opprinnelsesgarantier utstedt av produsenter av fornybar kraft om dette er ønskelig.

 

Meld interesse →

SYSTEMET

Hvordan fungerer det?

 

Løsningen henter, strukturer og sorterer data for ditt energiforbruk. Basert på dette kan vi sette opp varsling og rapportering for å holde deg oppdatert eller for å gi beskjed om unormalt energiforbruk

Vi henter energidata fra AMS måleren som allerede er installert i bygget. Kombinert med blant annet værdata bygges det en modell for energiforbruket i bygget.
Forbruksdata blir også kombinert med prisdata på energi og nettleie. Dette blir presentert i en egen modul. På denne måten kan du følge kostnadene dine dag for dag for å slippe å få noen overraskelser på slutten av måneden.

Book et møte
Noova - En enkel plattform for energiovervåkning
Funksjonalitet

Vi hjelper deg med den administrative delen av energiforbruket

Gjennom tett arbeid med bransjen over flere år har Noova utviklet funksjonalitet som svarer til behovene dine.


 

Fakturering av leietakere

Noova sørger for at dine leietakere blir fakturert i tide. Vi har en løpende dialog med leietakerne dine for å sikre at leietakerinformasjonen til enhver tid er oppdatert.


 

Samlefaktura

Vi innhenter alle faktura med nettleie fra ulike leverandører, og sender kunden en samlet faktura med enkel oversikt over alle kostnader.


 

Anleggsadministrasjon

Større anlegg krever ofte mer administrasjon av energiforbruket. Noova gjennomfører en vurdering av energiforbruket tilknyttet bedriften.


 

Kontrakter og avtaler

Vi henter inn opplysninger, timedata og kost fra andre leverandører, og tar oss av all kommunikasjon relatert til energi med dine leietakere.

Hvordan bli kunde

Vi hjelper deg gjerne med å optimalisere energibruken for din bedrift.

Book et møte

Slik fungerer det:

1. Du kontakter oss - vi tar en prat Du kan ringe oss, sende oss en e-post eller fylle ut kontaktskjema på vår nettside. En av våre rådgivere vil da ta kontakt med deg for å avtale et møte. På møtet vil vi ta en gjennomgang av ditt energiforbruk og se på hvordan vi kan hjelpe deg med å redusere kostnadene dine.
2. Vi henter inn data og informasjon Vi henter inn opplysninger om ditt strømforbruk, setter opp noen målsettinger for vårt videre samarbeid og lager en plan på videre fremdrift.
3. Sammen blir vi enige om retning Basert på din bedrifts mål setter vi opp et tilbud og anbefaling for videre prosess. Dette går vi gjennom sammen, og blir enige om retning. Vi analyserer også eventuelle risikoer og hvordan  vi kan hjelpe deg å håndtere disse. 

 

4. Vi avtaler oppstart og fremdrift Når tilbudet er signert, starter vi arbeidet med å implementere løsningene og gir deg opplæring i hvordan du bruker vårt energistyringssystem.
5. Oppfølging og rapportering Noova tar ansvar for hele implementeringsprosessen, vi avtaler oppfølging etter ditt ønske og setter opp ukesrapporter så du får en god oversikt over kostnader og forbruk. Ser vi at du har behov for en mer nøyaktig måling, er det nå vi beslutter å sette inn sensorer eller undermålere.
Før vs. etter

Hvilke resultater kan du forvente?

I eksempelet under har vi jobbet med å redusere kundens bunnlast, som er den energien bedriften bruker når det ikke er aktivitet. Vi fant ut at bunnlasten var unormalt høy,  og dette er ikke uvanlig blant kundene vi jobber med. Sammen med kunden har vi redusert energiforbruket på natten med 50%, noe som har ført til betydelige besparelser.

Måler 1-1
Før
Måler 1 Etter-1
Etter
Brukt av industriledere

Se hvordan kundene har spart opp til 30 % av månedlig energiforbruk

 

Kundecaser →

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.