Man vet aldri når et system slutter å fungere som forventet. Logic Advise gir deg varslingsroboter som overvåker og varsler når du trenger å vite det. Logic Advise sender deg også rapporter om ditt energiforbruk.

Hva er Logic Advise?

  • Varslingsroboter som patruljerer dine datastrømmer for å se etter avvik.
  • Varsling til epost eller sms ved avvik eller måloppnåelse. Kan også sende varsler rett inn i selskapets egne systemer.
  • 24/365 overvåkning og varsling.

Hvem passer Logic Advise for?

Alle automatiske systemer feiler fra tid til annen, og en driftsstans kan være svært kostbart. Dersom man ønsker å vite når noe ikke fungerer som forventet eller ønsker tidlig varsling på en negativ utvikling, har man nytte av Logic Advise.

Logic Advise benyttes også på proaktiv energioppfølging for bedre innsikt og utnyttelse.

Hvordan fungerer det?

En varslingsrobot analyserer en datastrøm i sanntid og varsler når visse forutsetninger inntreffer. Det kan for eksempel være en uønsket utvikling. Varslingsroboten kan også sende ulike rapporter til gitte tidspunkt, som gir deg enklere og bedre oversikt over dine senor- og energidata.

Kostnader:

Logic Advise prises som en abonnementstjeneste om faktureres forskuddsvis per måned eller år. Tjenesten fornyes en gang i året. Kostnaden er avhengig av antall varslingsroboter og datastrømmer som analyseres.