Noova sørger for at dine leietakere blir fakturert i tide, og har en løpende dialog for å sikre at leietakerinformasjonen til enhver tid er oppdatert. Noova reduserer dine administrative kostnader og samtidig passer vi på at din bedrift er korrekt fakturert i henhold til avgifter og tariffer.

Hva er leietakerfakturering ?

Noova har kompetanse på ryddig fordeling av energikostnader, også når flere leietakere benytter ett målepunkt. Vi fordeler alle energikostnader i henhold til en fordelingsnøkkel som tar hensyn til leietakernes forbruksmønster, størrelse, areal og andre faktorer som påvirker energiforbruket.

I Noova får du en enkel oversikt over produkter og tjenester, og vi tar oss av all kommunikasjon med netteier.

Hvem passer leietakerfakturering for?

Bedrifter med behov for å redusere og forenkle sine administrative oppgaver forbundet med utleie av lokaler. Tjenesten kan også benyttes for å fordele og fakturere andre energirelaterte kostnader, for eksempel elbil-lader.

Hvordan fungerer det?

Har du mange anlegg kan enklere administrasjon av energiforbruket lønne seg. Noova innhenter alle faktura med nettleie fra forskjellige leverandører, og sender kunden en samlet faktura med enkel oversikt over alle kostnader.

Du får god oversikt over produkter og tjenester. Noova sjekker at alt er korrekt fakturert fra netteier slik at din bedrift ikke trenger å bruke tid på dette. Fakturaen gir god oversikt over målernummer, pris og antall kWh som er brukt for den angitte perioden. Dersom det er behov for at enkelte målere skal merkes med noe spesielt kan vi selvfølgelig gjøre dette, slik at det er enklere å gjenkjenne hvilke anlegg man betaler for.

Kostnader:

Tjenesten prises basert på de behov kunden har og defineres i kontrakt.

Avtal eller endre leietakerfakturering ved å ta kontakt med din selger i Noova. Du kan også nå oss via e-post til post@noova.no eller på telefon 51 61 01 70.