Skip to content
Lukk
Bestill demo
Logg inn
no
Bestill demo
Logg inn

Leietakerfordeling og -fakturering

Å håndtere leietakerfordeling og fakturering for næringseiendom kan være en komplisert og tidkrevende prosess, spesielt for store eiendomsaktører som har flere eiendommer og leietakere. Her er noen av problemene de ofte møter:

 • Kompleksitet i fordeling av kostnader: Store eiendomsaktører har ofte komplekse leieavtaler som inkluderer en rekke variable kostnader som skal fordeles blant leietakere.

 • Tidsforbruk: Manuell fordeling og fakturering kan kreve betydelige mengder tid og menneskelige ressurser. Dette er kostnader som kunne vært brukt mer effektivt andre steder i virksomheten.

 • Feilmargin: Manuell behandling øker risikoen for feil i fordeling og fakturering, noe som kan føre til misfornøyde leietakere og potensielle juridiske utfordringer.

 • Sporbarhet og gjennomsiktighet: Det kan være vanskelig å ha full sporbarhet og gjennomsiktighet i manuelle prosesser, noe som kan skape mistillit mellom leietaker og utleier.

 • Skalerbarhet: Ettersom porteføljen vokser, blir det stadig vanskeligere å skalere manuelle prosesser på en effektiv måte.

 • Compliance: Å overholde regelverk og kontraktuelle forpliktelser kan være komplisert.

 • Solcelle: Hvordan hente ut gevinst og få oversikt over solcelle produksjon.

I Noova Energy har vi tilgang til både forbruksdata og arealvekting, som gjør det enkelt for oss å automatisere kostnadsfordelingen til dine leietakere.

Med bruk av digitale undermålere, kan man oppnå en presis fordeling basert på faktisk forbrukt.  Vi oppretter virtuelle målepunkter som inkluderer både digitale målere og arealfordelinger. Den nøyaktige kostnadsfordelingen gjør det også mulig å gi leietakerne en korrekt rapport om bærekraft og forbruk.

Vi ønsker å gjøre hverdagen som utleier så behagelig som mulig, derfor tar vi oss også av alle de praktiske oppgavene for deg. Dette inkluderer alt fra fakturering og oppfølging av betalinger, til kommunikasjon med leietakerne dine, uansett om det gjelder fakturaer, energieffektivitet eller bærekraftsrapportering.

Ved bruk av Noovas leietakerfaktureringstjeneste opplever kundene våre betydelige administrative besparelser, en enklere hverdag og fornøyde leietakere.

Jeg ønsker mer informasjon
ore (2000 × 3000 px) (3)

Dette er leietakerfakturering:

 • Vi tar oss av faktureringen av dine leietakere.
 • Som utleier vil du ha full kontroll i ditt eget dashbord.
 • Vi kan installere undermålere der det er nødvendig for en mer presis avregning.
 • Vi påser at leietakerne dine betaler korrekt avgift i forhold til aktivitet og næringskode
 • Vi tar oss av alle inn og utmeldinger ved endringer av leieforhold
 • Vi besvarer spørsmål relatert til energi og faktura fra leietakerne dine.
 • Du får optimalisert rapportering av energiforbruk og forbedre virksomhetens rapportering i tråd med EU-taksonomien.
 • Vi arrangerer jevnlige webinarer som holder deg og leietakerne dine oppdatert på utviklingen i strømmarkedet.

 

Hvor mye kan du forvente å spare?

Utvalgte kundeeksempler

Samlet fakturering gir betydelig reduksjon i administrasjonstid for virksomheter med mange målepunkter

ore (2)
TOUCH
01 Eiendomsaktør
01Eiendomsaktør

#fakturaer mottatt opprinnelig: 1,428/ årlig

#fakturaer mottatt med Noova: 408/ årlig

Estimert besparelse: -100 000/årlig

ore (1)
TOUCH
02 Kjedevirksomhet
02Kjedevirksomhet

#fakturaer mottatt opprinnelig: 1,248/ årlig

#fakturaer mottatt med Noova: 12/årlig

Estimert besparelse: -120 000/årlig

noova_kontor (43 of 44) (1)
"Noova kom inn og hadde en gjennomgang på strømforbruket vårt og kom med gode innspill på tiltak for å redusere forbruket. Så med hjelp av disse tiltakene og relativt enkle grep har vi redusert strømforbruket med 19% i 2022. Noova har også god kundeoppfølging og en bra softwareløsning på strømforbruket."
Geir MolbergCFO, IK Norway

 

Lyst å vite mer?

Ønsker du å bli kontaktet?
Vi hjelper deg gjerne med å optimalisere energibruken for din bedrift.

 

Her finner du vår kontaktinformasjon ↗