En flytende strømavtale med Noova følger svingningene i energimarkedet og gir i tillegg kontroll på det en forbruker må kjøpe for å få levert strøm; nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre elementer som utgjør din totale energikostnad. I tillegg kontrollerer Noova fortløpende at du betaler rett nettleie og avgift.

Hva er flytende pris?

Vår flytende avtale tar utgangspunkt i prisen for strøm i spotmarkedene. Et spotmarked er et marked for en umiddelbar leveranse av en vare som f.eks. strøm. Prisene i markedet settes rett i forkant av den faktiske levering, og som i alle andre markeder er det tilbud og etterspørsel som bestemmer prisen. I spotmarkedene for strøm er det været som er den drivende faktoren for endringer.

Hvem passer flytende pris for?

De fleste bedrifter har i dag flytende avtaler. Denne avtalen egner seg for alle bedrifter som kan håndtere svingninger i prisen. Ved å tåle svingninger i markedet får man også med seg perioder med lavere priser.

Hvordan fungerer det?

Noova følger prisene og handler inn strømmen i markedet. Dette sikrer at din bedrift får levert nødvendig strøm med den prisen som gjelder i det tidsrommet strømmen faktisk forbrukes.Ulogisk forbruk er ofte en bidragsyter til økte energikostnader. Et Noova strømabonnement inkluderer også fortløpende kontroll, varsler og rådgivning for å tilpasse bedriftens forbruksprofil. Penger spart på å bruke mindre energi går rett på din bunnlinje.

Elementer i total energikost:

 • Råvarekostnad
 • Transaksjonskostnader
  – Valuta
  – Handel
  – Avgifter til handelsplasser
  – Sikkerhetsstillelse
 • Administrasjonskostnader
 • Risiko
 • Nettleie
  – Nettleierevisjon
 • Elsertifikat
 • Saldo +/-
 • Portal og forbruksrapportering
 • Forbruksprofil
 • Evt tjenester i Noova Admin
 • Evt kostnader for opprinnelsesgaranti

Kostnader:

Noova kostpris, pluss avtalt påslag.