Skip to content
Noova_brand_01-1010665-weboptimert
 
Når du vet mer, kan du bruke mindre

Økt lønnsomhet gjennom energieffektivisering

 
Hos Noova får du strømavtaler med innsikt, skreddersydd etter dine behov.
Målet vårt er at du skal forstå hva som driver forbruket ditt for å kunne kutte kostnadene til et minimum

Våre kunder ønsker alle å ha full kontroll energiforbruket sitt. Dette er alltid det første steget for å redusere forbruk og kostnader. Alle energireduserende tiltak krever først innsikt for at du skal kunne ta de rette beslutningene for din bedrifts fremtid. 

Eiendom

Eiendomsselskaper har ansvaret for å viderefakturere strøm- og energikostnader til leietakerne sine. Ved å finne løsninger som gir bedre oversikt, kontroll og redusert strømforbruk, kan eiendomsselskapene tiltrekke seg flere leietakere. Dette vil også være et positivt bidrag til en bærekraftig utvikling. 

Les mer →

Industri

Energikostnader utgjør en stor del av utgiftene for industrien og produksjonsselskapene. Derfor er det avgjørende å optimalisere energiforbruket for å senke kostnadene og øke fortjenesten.

 

Les mer →

Kjedevirksomhet

Kjeder med flere avdelinger har en stor utfordring med å kontrollere og overvåke energiforbruket. Å holde styr på energikostnadene kan være vanskelig og det kan være utfordrende å identifisere feil og muligheter for besparelser. Derfor er det viktig å ha en sentralisert oversikt over energiforbruket på tvers av alle lokasjonene. 

 

Les mer →


Få samlet all energidata i et system

Enkel og oversiktlig energiovervåkning.

 

Noova Energy er en brukervennlig løsning som samler og presentere all energidataen din i en intuitivt grensesnitt.

Systemet kartlegger og overvåke energibruken din, for å hjelpe deg å unngå unødvendig energibruk. Opplev hvordan vårt energiovervåkningssystem gir deg full kontroll.

Noova Energy leveres med alle våre strømavtaler.

Les mer
HubSpot Video

Hva sier kundene?

Vi har erfaring med å hjelpe en rekke forskjellige kundegrupper

Kundecaser →
Vi er en stor aktør, vi setter fotavtrykk og derfor er det viktig at vi jobber bevisst med løsninger som er bærekraftige for fremtiden. Noova gir oss innsikt i hvor energitapet er i restaurantene, vi går da inn å fysisk sjekker hva som er problemet. Vi trenger data for å se hvor vi kaster bort energien vår, da kan vi jobbe bevisst med forbruket for å ta de riktige beslutningene
Ronny SigbjørnsenMcDonalds
IK har samarbeidet med Noova i et år nå, og det har vært et svært godt samarbeid. Noova kom inn og hadde en gjennomgang på strømforbruket vårt og kom med gode innspill på tiltak for å redusere forbruket. Så med hjelp av disse tiltakene og relativt enkle grep har vi redusert strømforbruket med 19% i 2022. Noova har også god kundeoppfølging og en bra softwareløsning på strømforbruket.
Geir MolbergCFO, IK Norway
Ved hjelp av innsikt, analyser og veiledning fra Noova har vi fått stålkontroll over energibruken i bedriften, og det har gitt store resultater. Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse da jeg skjønte hvor lett det var å gjøre noe med energibruken. Det var bare noen få grep som skulle til. Vi trodde vi hadde ventilasjonssystemet regulert, men det viste seg at det stod nesten på for fullt om natten og i helger. Jeg hadde aldri forventet at vi kunne kutte hele 40 prosent.
Kjetil SkaarenDaglig leder, OEG Offshore
Med god kunnskap og ny teknologi har Noova gitt oss innsikt i hvordan vi bruker energi og hva som er viktigst å overvåke og tilpasse for å skape et bærekraftig og optimalisert energiforbruk. Noova er både proaktive og dedikerte, og hjelper oss med å redusere energiforbruket vårt. Det har de lykkes med i samarbeid med vår driftsavdeling. For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører. Noova har benyttet seg av ny, spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk og bruken av kontorlandskapet, og hvordan vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden.
Gert GillDaglig Leder, Factory no.7 Property AS
Det er viktig for oss å levere utmerket oppetid på alle våre tjenester, inkludert kjøling. I alle tekniske anlegg oppstår det fra tid til annen feil, og da er det viktig for oss at vi har god respons og dermed avverge eventuelle konsekvenser for våre leiekunder. Vi bruker sensorer og Noovas EOS system for å overvåke dette. Systemet er tilpasset våre KPI`er, om en av eiendommene overstiger forventet forbruk vil vi også få et varsel
Robert LiddardSmedvig

 

 

Kontakt oss

Interessert i å
lære mer?

 

Send inn kontaktskjema eller finn vår 
kontaktinformasjon her↗.