Større anlegg krever ofte mer administrasjon av energiforbruket. Noova reduserer dine administrative kostnader og samtidig passer vi på at din bedrift er korrekt fakturert i henhold til avgifter og tariffer.

Hva er anleggsadministrasjon?

Noova gjennomfører en vurdering av energiforbruket tilknyttet bedriften og kvalitetssikrer pris, avgift og at det faktisk er deres bedrift som benytter næringsarealet. Vi gjennomfører og kvalitetssikrer inn- og utmelding av anlegg. Oppdager vi avvik, følger vi opp og sikrer rett oppgjør.

Hvem passer anleggsadministrasjon for?

Kunder som ofte bytter lokasjon, utvider eller av andre årsaker trenger oppfølging av sine anlegg.

Hvordan fungerer det?

Noova er så heldige å ha flere kunder som utvikler seg og ekspanderer, og vi vet hvor krevende det er å huske alt når man flytter til ny lokasjon.

Du får god oversikt over produkter og tjenester. Vi tar oss av all kommunikasjon med netteier, slik at du som kunde kan være trygg på at innmelding og utmelding av anlegg skjer til avtalt dato. Noova sørger for at det ikke betales ventetariff, og at man ikke blir belastet for både nytt og gammelt lokale i samme periode. Vi sjekker i tillegg at faktura fra netteier inneholder riktige avgifter, også på det nye stedet.

Kostnader:

Tjenesten er inkludert i Noova EL.