Noova sjekker at din bedrift ikke betaler mer enn nødvendig i avgifter og tariffer. Samtidig reduserer vi dine administrative kostnader og gir deg en god oversikt over produkter og tjenester knyttet til energiforbruket.

Hva er revisjon ?

Noova kontrollerer og følger opp at du betaler rett avgift i henhold til fastsatte avgifter, basert på virksomhetsområde.

I Noova får du en enkel oversikt over produkter og tjenester, og vi tar oss av all kommunikasjon med netteier.

Hvem passer revisjon for?

Alle bedrifter med produksjon i sine bygg, både i egne og i utleide lokaler.

Hvordan fungerer det?

Noova innhenter informasjon om hvilken næringskode din bedrift er registrert med, og sørger for at alle nødvendige dokumenter sendes innen tidsfrist til netteier slik at man er sikret at man fremover ikke betaler for høy avgift. Vi sjekker også tilbake i tid dersom det foreligger mistanke om at en bedrift er fakturert for høy avgift tidligere.

Noova henter inn nødvendig informasjon for å dokumentere at det er samsvar mellom næringskode og aktivitet, slik at du som kunde kan være sikker på at du blir belastet korrekt avgift.

Kostnader:

Tjenesten er inkludert i Noova EL. Ved historisk tilbakebetaling faktureres avtalt fordeling.