Nettselskapene skal i fremtiden gjøre store investeringer for å kunne håndtere forbrukstopper i energinettet som er forventet å stige betraktelig fremover. Smartere bruk av energien vil kunne gi vesentlig redusert behov for investeringer, og dette er nettselskapene villige til å betale for!

Få betalt for å flytte energiforbruket!

Har din bedrift elektrisk forbruk som kan flyttes – uten at det går utover drift eller komfort? Hvis ja, så vil ditt lokale nettselskap i gitte situasjoner være villige til å betale deg for å flytte dette forbruket til tider som er mer gunstige for nettet.

I Norflex prosjektet er Noova valgt som partner på plattform og skyløsning for å gi våre kunder en mulighet til å benytte strømmen så smart at de faktisk kan tjene penger på det!

Norflex

Norflex prosjektet er et pilotprosjekt for å undersøke mulighetene som ligger i fleksibilitetsmarkedet.

Gjennom en anbudsprosess gjennomført høsten 2019 ble Noova valgt som partner. Prosjektets hovedformål er å teste ut fleksibilitet i strømnettet. Her vil kunden være nettselskapet og leverandøren være de tradisjonelle forbrukerne som har forbruk som kan flyttes eller utsettes uten at dette går på bekostning av komfort eller funksjon.

– At vår teknologi plattform kvalifiserer oss for deltakelse i innovasjonsprosjekter som dette er meget spennende, og en bekreftelse på at våre investeringer bærer frukter, forteller Eyvind Kjensli i Noova.

Våre kunder i Agder kommunene Grimstad, Arendal og Lillesand vil i løpet av første halvår 2020 få tilbud om å være med som pilotkunder i prosjektet. De vil her få tilbud om deltakelse med et inntektspotensiale, uten selv å gjøre investeringer.

Klikk her for å se en kort animasjon av Norflex-prosjektet.

Hvordan fungerer det?

Som partner i Norflex prosjektet vil vi installere en styringsenhet som kan styre den lasten, eller de lastene, som vi er enige om kan styres. Dette kan være en kombinasjon av at ting startes opp på et tidligere tidspunkt for så å koble de ut når nettet er belastet som mest, for deretter å kobles inn igjen når dette kreves for å oppnå funksjon igjen.

Den tilgjengelige fleksibiliteten hos våre kunder vil bli tilbudt til en markedsplass. Denne markedsplassen vil ved behov meldt fra nettselskapet, sende en forespørsel til vår Logic plattform. Her ligger alle de tilgjengelige forbrukene vi har hos alle våre kunder, og vi vil respondere til markedsplassen at våre kunder kan stille fleksibilitet til rådighet for en gitt pris. Ved enighet om pris vil så funksjonene tre i kraft, og vi vil styre belastningen hos våre kunder i henhold til de kriterier som er satt opp. Når dette skjer vil kunden få betalt, uten at de må gjøre noe som helst – alle prosesser skjer 100% automatisk.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!