Noova følger alle råd fra myndighetene – leverer som normalt!

Norge er, sammen med resten av verdensssamfunnet, kommet i en meget utfordrende situasjon.

Noova følger alle råd fra myndighetene gitt i denne vanskelige situasjonen, uten at dette får noen innvirkning på våre leveranser og tjenester.

Noova følger retningslinjer gitt av helsemyndighetene og gjennomfører følgende tiltak for å redusere faren for at våre medarbeidere bidrar til spredningen av viruset:

  • Hjemmekontor benyttes i størst mulig grad.
  • Alle reiser som innebærer fly avlyses. Øvrige reiser gjennomføres kun hvis høyst nødvendig.
  • Interne møter gjennomføres som planlagt, da på digitale kanaler uten fysisk kontakt.
  • Kundemøter gjennomføres i størst mulig grad via digitale kanaler.

Tiltakene iverksettes umiddelbart og vil i første omgang vare til over påske, tilsvarende 14.04.2020.

De møtene som er avtalt med våre representanter i dette tidsrommet vil vi ta initiativ til at kan gjennomføres på digitale kanaler.

Det understrekes at tiltakene ikke vil påvirke våre tjenester, og våre kunder vil fortsatt få den oppfølgingen de er vant til fra oss i Noova. Alle våre representanter er tilgjengelige, og vanlige kontaktkanaler via telefon-, chat- og mailtjenester vil fungere som normalt.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!