Verdier
motiverer
til
innsats

Mar 16, 2018

Verdiene som kjennetegner Noova er skikkelig, engasjert og tett på. Vi bruker verdiene til å ta aktive valg, bygge opp under selskapets visjon og bidra til gode kundeopplevelser.

Bevissthet om våre felles verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. Sammen har alle ansatte satt ord på hvordan det er å jobbe i Noova, og hva våre kunder og samarbeidspartnere kan vente av oss.

– Dette er grunnmuren som tåler vekta av den kompetanse og det konseptet vi leverer. Vi vil bruke verdiene til å ta aktive valg, bygge opp under selskapets visjon og bidra til gode kundeopplevelser som er vesentlig for å nå bedriftens mål, sier daglig leder Morten Eide i Noova Energy.

SKIKKELIG betyr at du kan stole på oss

  • Vi er åpne og ærlige i vår dialog med kundene og snakker et språk kundene forstår.
  • Vi er tillitsmann for kunden og mener tillit er noe man må gjøre seg fortjent til over tid.
  • Vi tror på det vi gjør og står på for å levere et arbeid vi er stolte av.

TETT PÅ betyr at vi er tilgjengelige og gjennomfører som avtalt

  • Vi lytter til våre kunder og lærer dem å kjenne slik at vi kan levere tjenester som dekker deres behov.
  • Vi kombinerer tilgjengelighet og utholdenhet til å ha fokus på de viktige detaljene.
  • Vi inspirerer hverandre i et faglig utfordrende arbeidsmiljø.

ENGASJERT betyr at vi griper fatt i muligheter som byr seg

  • Vi har mot til å bruke vår kompetanse optimalt for å gjøre ting til beste for kundene.
  • Vi støtter hverandre og bruker vår erfaring og kunnskap til å skape de beste resultatene.
  • Vi viser i ord og handling at engasjementet også strekker seg ut over bedriftens vegger.

I Noova er jobben vår aktiv energiledelse. Vi er energiselskapet som passer på at du sparer energi, tid og penger. Det er bra for bedriften og for miljøet. Vi følger opp dine strøm og nettleieavtaler på en måte som er bedre, enklere og billigere enn de feste bedrifter klarer selv.