En ny energitilskuddsordning for næringslivet er på plass, og støtteordningen innebærer at bedriften må kartlegge energibruken for å få noe som helst støtte – og gjennomføre tiltak for å få mest mulig støtte.

 

Dette er tilskuddsordningen

Regjeringens nye tilskuddsordning kan brytes ned i tre deler:

  • Hvis bedriften gjennomfører en energikartlegging, kan det søkes om støtte som dekker 25 prosent av strømpris over 70 øre/kWh.
  • Hvis bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år, kan det søkes om ytterligere 20 prosent av strømpris over 70 øre/kWh – med andre ord til sammen 45 prosent.
  • I tillegg kan bedriften få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnaden for ENØK-tiltakene.

Ordningen omfatter bedrifter som hadde strømutgifter tilsvarende minst 3 prosent av omsetningen i første halvår 2022.

Mange bedrifter står i en svært vanskelig situasjon på grunn av ekstremt høye strømpriser, og denne tilskuddsordningen kommer utvilsomt godt med. Men det er mye mer enn selve strømstøtten å hente ved å gjennomføre kravene for tilskudd – hvis det gjøres ordentlig.

Med en grundig energikartlegging, smarte tiltak og god oppfølging kan det være mye å spare med relativt enkle grep. Det trenger nemlig ikke å være så vanskelig å bli energismart og redusere forbruket. Og energitilskudd hjelper selvfølgelig – men den aller billigste og mest bærekraftige strømmen er den du ikke bruker.

 

Mer innsikt = lavere kostnad

Strømpriser og strømforbruk kan være komplisert og uoversiktlig. Og de aller fleste norske bedrifter bruker mer penger og energi enn nødvendig, fordi de ikke har god nok oversikt over hvordan kostnaden beregnes og hva som påvirker forbruket.

Men dataene ligger allerede der, klare til å fortelle hva bedriften kan spare inn på. Det handler bare om å få presentert dataene på en forståelig måte.

I Noova hjelper vi kundene våre med å analysere og sette forbruksdataene sammen med annen informasjon, som for eksempel værdata og produksjonsdata, og presentere det på en oversiktlig og brukervennlig måte. Da er det mye lettere å forstå mekanismene som ligger bak forbruket, og å avdekke ulogisk forbruk.

 

Store forbedringer med enkle grep

Bare ved å gjøre bedriften bevisst på forbruket, klarer de fleste å kutte 5-10 prosent. Men ofte finnes det også muligheter for ytterligere forbedringer med helt enkle grep.

For eksempel finner vi ofte feilinnstillinger på varme- og ventilasjonsanlegg, eller vi ser bedrifter med høye effekttopper, altså at de bruker mye strøm samtidig i stedet for å spre forbruket utover i tid. Noova fokuserer spesielt på å bistå bedrifter med å eliminere slike topper, og å redusere såkalte bunnlaster – det vil si energien som alltid brukes, uavhengig om det er drift i bygget eller ikke, samt ren sløsing. Effekttopper og bunnlast er to sentrale kostnadsdrivere som må styres for å redusere både energiforbruk, avgifter og nettleiekostnader.

Dette er enkle grep som koster lite å gjøre noe med – både i penger og innsats – men som kan føre til betydelige reduksjoner i strømregningen, og ikke minst spare miljøet for unødvendig belastning.

 

Energioppfølgingssystem (EOS)

«For å etablere energiledelse som et satsningsområde er det viktig å ha riktig og tilstrekkelig kompetanse. Ofte er den nødvendige kompetansen tilgjengelig i bedriften, men det kan også være behov for å involvere ressurser og rådgivere eksternt.»

– Enova

 Ifølge Enova kan et energioppfølgingssystem (EOS) være det beste å få på plass for en bedrift som ønsker å forbedre og redusere energibruken.

Noovas Logic Energy er et skybasert EOS-system som gir en systematisk måling og analyse av energiforbruket, i tillegg til å gi detaljert oversikt over kostnader og bærekraftsmål for bedriften.

Vi lover god kartlegging og rådgiving fra folk som kjenner mekanismene bak strømpriser og strømforbruk, og som kan bruke innsikten som finnes i dataene. På den måten er det mye å hente for bedriften!

 

Trenger du hjelp til å kartlegge din bedrifts energiforbruk så ta kontakt med oss!