Støtte til energieffektivisering

Dette kan du spare på energikartlegging:

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh for månedene oktober- desember, så sant de har strømutgifter på 3 prosent av omsetningen eller mer. Ordningen er ikke vedtatt enda, men det er tydelig at det vil bli satt krav til kartlegging og energitiltak for å få ta del i støtten.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh.

I tillegg til å møte regjeringens krav til strømstøtte vil energikartlegging gi deg en god oversikt over eget forbruk. Med en god kartlegging vil du kunne avdekke forbruk som kan kuttes eller reduseres, for så å gjennomføre energisparende tiltak der det er mulig.

God innsikt er nøkkelen til god planlegging.

 

EOS system for energikartlegging

Et energioppfølgingssystem (EOS) vil samle inn, bearbeide data og gi deg de rapportene du trenger for å kartlegge energibruken din.

Krav du bør sette til ditt EOS

  • Systemet bør sende ut et varsel når forbruket er ulogisk eller avviker fra det forbruksmønster man regner for å være normalt.
  • Det er mye å spare på å kutte forbrukstopper. Ofte kan aktiviteter flyttes til et annet tidspunkt for å unngå ekstrakostnader. Dette bør komme tydelig frem i ditt EOS system.
  • Når det ikke er folk i bygget bør det meste som trekker strøm være avslått. Velg et system som varsler deg om bunnlasten, strømmen du bruker når ingen er på jobb, plutselig skulle stige.

Tar du høyde for disse elementene har du et EOS system som fikser overvåkningsjobben for deg, slik at du kan sove godt om natta. Bedre kontroll gir bedre forutsigbarhet og reduserte kostnader der man velger å gjøre forbedringer.

 

Hvordan går du frem

 

Energikartlegging er mindre tidkrevende enn mange tror. Med et EOS system vil mye av kartleggingen skje automatisk. Historiske data for ditt energiforbruk vil automatisk lastes opp, settes i system og presenteres for deg via et dashbord på pc eller mobil.

Det er ikke en kostbar investering, data som blir brukt eier du allerede selv, og medfører derfor ingen implementeringskostnader.

For å få mest mulig ut av kartleggingen, er det viktig å ha en god rådgiver med på laget. Start med kartleggingen, så får du et godt dokumentasjonsgrunnlag for å søke om støtte til din bedrift.

 

Usikker på noe?

Ta gjerne kontakt med oss!