Det finnes så mye god data på din energiforbruk og -sløsing. Noova tar i bruk denne informasjonen for å gi deg lavere energikostnad.

I bunn og grunn er det ett punkt som er viktig for veldig mange bedrifter: summen på bunnen av strømregninga.

For å redusere din bedrifts energikostnader må du se på hele bildet. Prisen som står på den månedlige strømregningen er nemlig satt sammen av svært mange variabler – ikke utelukkende spottpris.

Vi i Noova er ikke som andre strømselskaper. Vi ønsker å selge deg minst mulig strøm, slik at du kan spare penger, ta miljøansvar og ha et fornuftig strømforbruk. Dette er våre kjerneområder:

Vet du hva energien faktisk koster?

Noova er i all hovedsak et strømselskap. Som alle andre selger vi strøm basert på den flytende kostnaden i markedet, men vi har verken laveste eller høyeste påslag på prisen per kWh. Vi pakker ikke inn lav spotpris med andre skjulte gebyrer, vi er opptatte av transparens.

Nettleien er prisen du betaler for distribusjon av strøm til din lokasjon. I dag er det nærmere 120 forskjellige distribusjonsselskaper og like mange metoder å regne seg frem til akkurat hva denne kostnaden skal være.

Denne prisen beregnes blant annet ut fra den ene timen i måneden der du brukte mest strøm. Denne korte perioden vil påvirke hvor stor andel nettleie utgjør på strømregningen for hele måneden. Om du har riktige analyseverktøy kan vi sammen identifisere disse forbrukstoppene og gjøre tiltak deretter.

Med en strømavtale hos oss får du en ærlig pris og muligheten til å ha et strømforbruk som er tilpasset energimerkingen i bygget du holder til. I tillegg kommer elsertifikater og transaksjonskostnader. Du kan lese mer om våre strømavtaler her.

Få oversikt over sløsing og forbruk med god data

For å forklare hvorfor du bør velge oss som din totalleverandør for energi, burde vi muligens begynt i motsatt ende. Ikke med strøm, men med våre teknologiske verktøy som kan analysere ditt energiforbruk og -behov.

Vi tilbyr verktøy som gir deg analyse, innsikt, varsling og rapportering. Alt dette vil gi deg oversikt over hva du bruker, hvor du bruker og hvor du eventuelt kan spare inn penger. Dette verktøyet, døpt Noova Logic gjør det mulig for både oss og deg å se hvordan ditt strømforbruk ser ut.

Med denne teknologien kan vi sammen luke ut de lavest hengende fruktene, som for eksempel lavest mulig bunnlast. Dette er belastningen av energien som alltid brukes, uavhengig om det er drift i bygget eller ikke, samt ren sløsing. Bunnlast er med andre ord et begrep vi bruker for energi som går til spille, eller for å bruke et gammelt uttrykk: fyring for kråkene.

Dette er ett av flere viktige grep for å ta ansvar for din bedrifts bidrag til energieffektivisering og bærekraftig energiforbruk.

Det er naturlig at du ikke har full innsikt i hva som avgjør strømprisene, nettleien eller prisen per kWh. Strømmarkedet er komplekst, men med enkle dashboard kan vi sammen sørge for at du kan gjøre gjennomtenkte beslutninger som påvirker sluttsummen på strømregningen.

Færre fakturaer, mindre administrasjon for deg

Vi kan hjelpe deg strukturere og sørge for korrekt fakturering av flere leietakere, eller å samle mange fakturaer sammen til én. Ved å la oss ta over dette frigjør du ressurser til å fokusere på andre oppgaver i bedriften.

Vi kan energi, du kan ditt felt, og sammen kan vi sørge for at du får logisk energibruk i din bedrift.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!