Med disruptiv teknologi og overvåkningssystemer har Noova sørget for at Smedvig Gruppen har spart hundretusenvis av kroner på sitt energiforbruk. Men Noova har også gitt tidlig varsel på at noe er galt. Les mer om hvordan det er mulig.

Foto: Stavanger Byarkiv

Tirsdag 24. mars tikket denne meldingen inn til driftslederen i Smedvig:

«Temperaturen på sensor i Grensesnittrom ble registrert til 20,15 °C klokken 17:54 den 24.03.2020. Dette er utenfor definerte grenseverdier.»

Temperaturen i et datarom i Arkivenes hus i Rogaland hadde steget over terskelverdien for normaltemperatur. En ukjent feil førte til at kjøling av hovedtavle og serverrom sluttet å fungere.

Energileverandøren Noova hadde uker tidligere installert sensorer rundt om i bygget for å overvåke Smedvigs energiforbruk, samt noe infrastruktur som ble ansett som driftskritisk. Når sms-en ble sendt ut fikk driftslederen umiddelbart satt i gang tiltak for å hindre et uheldig utfall. Tidlig varsling er viktig for å kjøpe seg tid slik at feilen kan rettes opp før serverne må stenges ned.

Robert Liddard hos Smedvig uttaler at det er viktig for dem å levere utmerket oppetid på alle sine tjenester, inkludert kjøling.

– I alle tekniske anlegg oppstår det fra tid til annen feil, og da er det viktig for oss at vi har god respons og dermed avverge eventuelle konsekvenser for våre leiekunder. Denne gangen fikk vi rettet feilen lenge før det ble kritisk for infrastrukturen.

Disruptiv teknologi for energibesparelser

Hvordan kan det ha seg at en energileverandør for bedrifter, eller et tradisjonelt strømselskap på folkemunne, bruker denne typen overvåkning?

– Vi ønsket å forstå hva som skjer i byggene når energiforbruket går opp og ned, og det kan sensorene hjelpe oss med. Denne teknologien plukker opp alle endringer som skjer i bygget, og derfor er det avgjørende for å kunne overvåke alt som har med energiforbruk å gjøre. Vi vil være en leverandør som strekker seg litt lenger, og dette viser hvor avgjørende våre systemer kan være, forteller Eyvind Kjensli i Noova.

Å bruke ordet «tradisjonell» i samme åndedrag som man nevner Noova tar Kjensli som en mild fornærmelse. Noova ønsker å være en annerledes aktør i et marked vi mener kan beskrives som kaotisk og uoversiktlig for kundene.

– Andre energileverandører er opptatte av å selge deg mest mulig strøm til lavest mulig påslag per kWh. Vårt mål er å selge deg minst mulig strøm, vise deg hvordan du kan spare energiutgifter og gjøre din bedrift mer bærekraftig. Det gjør vi med teknologi, sier Kjensli.

Sensorikken som oppdaget det overopphetede serverrommet er bare ett ledd i Noovas teknologi. All informasjon som hentes fra din strømmåler kan nemlig kategoriseres, struktureres og presenteres. På denne måten kan du se hva, hvor og hvorfor din bedrift bruker energi. I tillegg kommer sensorene som sper på data i Noovas teknologiløsning.

– Vi tilbyr et energioppfølgings-system (EOS) der kundene får dataene i et eget dashbord. Her kan kunden og vi analysere og se forbruk dag for dag, når bedriften har energitopper og mer. Sensorene er en ekstra ytelse, og kan gi deg en oversikt over temperatur, trykk eller nærhet – sistnevnte kan for eksempel være åpne vinduer eller dører. Alt dette spiller inn på ditt energiforbruk, og til syvende og sist summen på strømregninga, sier Kjensli.

Hos Smedvig har Noova installert sensorene i utvalgte rom, og kontrollerer at oppvarming ikke overstiger en viss grense. Dette kobles sammen med data fra Elhub (et sentralt IT-system eid av Statnett) og gir deg informasjonen du trenger i et brukergrensesnitt. Du kan selv stille inn om du ønsker å få beskjed om verdier stiger eller synker forbi dine preferanser.

– Dette er et utrolig viktig verktøy for bedrifter som ønsker å se sitt energiforbruk på makronivå. Mange mindre justeringer i ditt strømforbruk kan gi store besparelser i energiutgifter. For å bruke et gammelt uttrykk: Mange bekker små gjør en stor å, forteller Kjensli.

Dette er EOS

Aller først: Et EOS fra Noova har ingen implementeringstid og har en svært lav investeringskostnad. Du vil umiddelbart kunne se tidligere energikostnader, og tilpasse deretter, enten det er for bærekraft eller kostnadsreduksjon.

Noova EOS

Her er en liste over hva som inngår i vårt EOS:

Dashbord:

Essensen av systemet er dashbordet med ulike moduler. Her kan du tilpasse selv hvilken informasjon du ønsker å hente ut, og det er enkelt å lese og manøvrere.

Timesforbruk:

Denne modulen gir deg mulighet til å få bedre oversikt over energitopper i din bedrift. Dette handler både om bærekraft og om kostnader for både strøm og nettleie.

Nettleien beregnes ut fra den ene timen i måneden hvor du har høyest effekt, og her får du svart på hvitt hva som avgjør nettleie-summen. I tillegg ligger også bunnlasten inne i denne modulen. Dette er strømmen du bruker når det ikke er drift i din bedrift.

Om din bedrift sitter på en Excel-trollmann kan denne dataen også eksporteres og analyseres.

Om kunden ønsker kan Noova sende skreddersydde rapporter i ønskede intervaller.

Bærekraftstiltak:

I modulen for bærekraftstiltak kan man forutsi forventet energiforbruk. Her kan du legge inn forventede besparelser, energieffektivserende tiltak og annen informasjon.

ET-kurve (sammenheng mellom energi og temperatur):

Denne modulen vil beregne energiforbruket ditt opp mot den gjennomsnittlige temperaturen du har lokalt ved din bedrift. Eksempelvis kan dette være at du bruker like mye energi om vinteren som på våren. Om så skulle være tilfellet kan systemet gi deg et varsel om overforbruk, og oppfordre deg til å gjøre grep.

Energieffektivitet basert på areal:

Denne modulen tar utgangspunkt i hvor mye energi du bruker per kvadratmeter i ditt bygg.

Dette kan også tilpasses til bedriftens KPI-er. Smedvig, som forvalter eiendom, vet at de bør ha et maksimalt forbruk på 150 kWh per kvadratmeter. Om en av eiendommene overstiger dette forbruket vil de få varsel i sitt EOS.

For restaurantbransjen er dette også hendig. Du kan legge inn energieffektivtet basert på omsetning. Er det korrelasjon mellom antallet burgere eller pizzaer solgt og energiforbruket? Eller er energiforbruket like høyt når omsetningen er lav?

Energimiks:

Modulen lar deg legge inn ulike energibærere du har i ditt bygg, enten det er fjernvarme, elektrisitet, fjernkjøling eller gass.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!