Energiforbruket ditt samler opp masse data. Denne informasjonen er svært verdifull for å kunne redusere den endelige summen på strømregningen din.

Noova har utviklet en egen plattform, Logic Energy, som lar deg overvåke din bedrifts energiforbruk med millimeterpresisjon. Her tolker vi våre kunders energiforbruk time for time, måned for måned, viser nettleiekostnader og avgifter, hva slags energikilde du bruker og mer. Ved å analysere denne dataen kan vi, i samarbeid med deg, gjøre energiforbruket ditt fornuftig.

I denne videoen viser Kjartan Kopren, vår regionsdirektør i Vest, hvordan du kan navigere i dashbordet og hvordan dataene kan anvendes for å kutte dine energikostnader.