Det hele startet med ulogisk energiforbruk

«Det er forskjell på strømpris og energikostnader. Da jeg innså at jeg hadde kompetanse til å avdekke ulogisk forbruk på bedriftens vegne startet jeg Energi System» Morten Eide, startet selskapet i 2005 og sitter fortsatt i styret i Noova, etter at han i 2019 gikk av med pensjon.

Det er stor forskjell på strømpris og energikostnader. Noova ble etablert i 2005 basert på en forretningsidé om å bistå kunder til å endre forbruksmønster, redusere energiforbruk og derigjennom den samlede energikostnaden. Energikostnader genereres av en rekke faktorer, hvorav strømpris bare utgjør ett av mange elementer. Inngående kunnskap om samtlige kostnadsdrivere er avgjørende for å redusere størrelsen på energifakturaen.

Etter 15 år har Noova utviklet seg til å bli en ledende energiaktør med betydelig kompetanse på aktiv energiledelse og fokus på å redusere våre kunders totale energikostnader. Noova er en solid og forutsigbar partner med 25 dedikerte ansatte.

Noova kombinerer nå vår energikunnskap med avansert teknologi for å styrke verdiforslaget ytterligere. Digitaliseringsrevolusjonen skaper nye effektiviseringsmuligheter. Ved å aktivt samle inn, analysere og presentere data for våre kunder, skaper Noova forbedret innsikt som grunnlag for å endre adferd og ta gode, lønnsomme og bærekraftige beslutninger.

 

 

 

 

Even Gjesdal 
Daglig Leder 

Kontakt oss