Høstens høye strømpriser gjør at flere vurderer fastpris. Fastpris kan spare deg for store beløp når prisene stiger, men det er et par ting du bør huske på.

– Den enkleste måten å forklare fastpris på, er å sammenligne det med å binde renta. Om du ikke har råd til en stor prisøkning, kan du få forutsigbarhet med en fastpris på strømmen, forklarer Eyvind Kjensli i Noova.

Store svingninger har preget strømprisene den siste tiden og høsten 2021 har strømprisene vært oppe i over 140 øre per kWh. Lite nedbør og vind, samt økt etterspørsel etter fornybar energi, har gitt de høyeste prisene noensinne.

For en bedrift med et årlig forbruk på 500 000 kWh vil 10 øre differanse utgjøre Kr 50.000,-.

I tillegg kommer nettleie og avgifter. Kjensli forteller at mange har mye å spare på å bli mer energismarte og ta bærekraftige valg når det gjelder forbruk. Samtidig kan det være en trygghet i å velge fastpris.

– Vi ser at mange har blitt skremt av de høye strømprisene den siste tiden og at flere nå velger fastpris på deler av forbruket sitt, forteller han.

Dette er fastpris: 

  • Din bedrift kan avtale fastpris på et gitt forbruksvolum av strøm.
  • Dette volumet, altså den mengden strøm bedriften får fastpris på, binder de seg til å kjøpe.
  • Du kan sikre prisen fra en måned og opp til tre år.
  • Hva fastprisen er vil variere utfra hva strømprisene ligger på nå og hvor lenge du ønsker å sikre prisen.
  • Hvor stort volum du bør ha fast pris på, eller sikre som det heter, og hvor lang tidshorisont du bør velge vil variere fra mellom bedrifter og avhenger av hvor stor forutsigbarhet du ønsker.
  • Ta kontakt med Noova for å finne en avtale som passer din bedrift.

Hvem passer fastpris for?

Strømprisene styres av tilbud og etterspørsel. Da det for en tid tilbake blåste godt i vindmøllene i Tyskland, samtidig som etterspørselen etter strøm var lav, var strømmen nesten gratis. Er etterspørselen høy og tilbudet lavt derimot, vil prisene presses opp. Strømprisen varierer faktisk fra time til time, og er dyrest når folk flest bruker mye strøm.

– De som ikke vil eller ikke har råd til å være med på disse pristoppene bør vurdere fastpris. Dette gjelder spesielt bedrifter der energi er en viktig innsatsfaktor i produksjon, typisk for industribedrifter, sier Kjensli.

Men han understreker samtidig at det også kan være en ekstra sikkerhet for andre, for eksempel bedrifter med kontorlokaler.

– Om du sikrer 50 prosent av volumet reduserer du risikoen når strømprisene er høye, i tillegg vil du betale lite for halvparten av strømmen du bruker når prisen er lav.

Hvorfor gjør kraftselskapene dette?

Mange bedrifter velger å sikre halvparten av volumet, altså fastpris på halvparten av strømmen de bruker. Volumet de da får til fastpris må bedriften å kjøpe. Dette er årsaken til at kraftselskapene tilbyr fastpris – de sikrer seg mot å sitte inne med strøm de ikke får solgt.

Kjensli forklarer at noen bedrifter ønsker å sikre hele volumet sitt, men at dette ikke er noe Noova anbefaler.

– Du bør tenke over at du har ansvar for det volumet du kjøper til fastpris. Uforutsette ting kan skje – korona førte blant annet til en drastisk reduksjon av strømforbruket for mange, men volumet du har avtalt fastpris på må du kjøpe uansett.

Prisen på fastprisavtaler varierer i takt med strømprisene. Kjensli forklarer at det tidligere var visse perioder av året hvor prisen på slike avtaler var relativt lave og det kunne lønne seg å inngå en avtale. Nå varier prisen så mye gjennom året at det er vanskelig å si noe med sikkerhet.

– Det eneste vi vet nå er at en fastprisavtale gir forutsigbarhet. Det viktigste våre kunder kan gjøre er å se på om de klarer de høyeste pristoppene – og hvis ikke anbefaler vi fastpris på deler av volumet, sier Kjensli.

Dette bør du være obs på

I motsetning til et fastrentelån vil strømregninga variere. Selv om du sikrer en fast pris per KWH varier strømforbruket. Får vi for eksempel en kald vinter vil du bruke mer på oppvarming av lokaler.

– Derfor bør du også se på hvordan din bedrift kan spare strøm. Den aller billigste strømmen er den du ikke bruker, understreker Kjensli.

– Vi klarer ikke å spå hvordan strømprisene utvikler seg. Om du for eksempel får en avtale på fastpris på 40 øre nå, kan ikke vi garantere for at strømprisene er på 20 øre neste år, det eneste vi kan er å eliminere risiko på volumet du har fastpris på, forklarer Kjensli.

Men det kan også slå ut andre veien, de som sikret seg på 25-35 øre i januar 2021 har spart store summer høsten 2021 når prisene har vært oppe i mer enn 100 øre.