Med tingenes internett (IoT) har sensorer blitt rimelige og data lett tilgjengelig. Logic Sense gir deg tilgang til diskret sensorer og data i en brukervennlig portal. Få innsikt i temperaturer i kjøl og frys, og ved bruk av maskiner og utstyr.

Hva er Logic Sense ?

  • En kombinasjon av små sensorer og enkel presentasjon av sensordata i nettleser.
  • Temperatur, fuktighet, CO2 og tilstedeværelse er eksempler på sensorer som leveres i løsningen.
  • Sensordata kan lastes ned for videre analyse.

Hvem passer Logic Sense for?

Alle som har behov for å dokumentere utvikling over tid vil ha nytte av Logic Sense. Dette kan eksempelvis være temperatur i kjøledisker, eller på maskiner og utstyr. Innsikt i dette kan bidra til å gjøre nødvendig vedlikehold før man får en feil, samt dokumentere at temperaturen har holdt seg innenfor akseptansekriterier.

Logic Sense kan også benyttes til å dokumentere godt inneklima og komfort.

Hvordan fungerer det?

Logic Sense benytter seg av markedets beste sensorløsninger. Sensordata blir overført via mobilnettet til en skyplattform hvor data blir strukturert og presentert for brukeren i et oversiktlig brukergrensesnitt.

Kostnader:

Logic Sense prises som en abonnementstjeneste som faktureres forskuddsvis per måned eller år, og fornyes en gang i året. Kostnaden er avhengig av antall sensorer og anlegg som skal overvåkes.