I høst- og vintermånedene blir gjerne energikostnadene høyere enn ellers i året. Det betyr ikke at det blir umulig å redusere den endelige summen på strømregningen din.

Med vår teknologi kan vi gi deg innsikt i hva som forårsaker at strømregningen blir høyere enn forventet. Kaster du bort strøm når bedriften er stengt, såkalt bunnlast? Eller har du et forbruk som sørger for at nettleien blir unormalt høy?

I denne videoen viser Kjartan Kopren, vår regionsdirektør i Vest, hvordan Noova kan hjelpe deg holde energikostnadene lave gjennom vinteren: