I månedene fremover kan prisene for både strøm og nettleie øke, og derfor bør bedrifter bli enda mer bevisste på sine energikostnader. Vi i Noova kan hjelpe deg få et logisk energibruk.

Gjennom sommeren har vi erfart uvanlig lave strømpriser. Prisene er nå i ferd med å stige, men kan fortsatt omtales som rimelige. Billig strøm er vel og bra, men om du tar en nærmere kikk på dine totale energikostnader vil du se at strømregningen består av mer enn prisen for antall kilowatt brukt.

Nettleien kan i mange tilfeller utgjøre en større sum enn strømmen alene. Denne kostnaden er det også mulig å kutte ned på.

– Man skulle kanskje tro at det bare var å si seg fornøyd med at bedriften nå sparer penger på lav strømpris, men det er ikke nødvendigvis slik. Lave strømpriser er ikke god nok grunn alene for å ikke jobbe med aktiv energiledelse, sier Eyvind Kjensli i Noova.

Slik beregnes nettleien

Noova er et strømselskap som hele tiden arbeider for at din bedrift skal bruke minst mulig penger på energi. Energikostnader består av mange andre variabler enn bare strømforbruket, og en av disse er nettleien.

Nettleien er basert på hvor mye effekt du trenger, og kalkuleres etter når du har størst behov for strøm. En forbrukstopp er den timen i måneden hvor din bedrift bruker maksimalt med strøm, og dette tidspunktet bestemmer nettleiekostnaden. Dette er til for å garantere at energinettet ikke overbelastes.

– Med Noovas energieffektiviseringssystemer får vi og du god oversikt over ditt forbruk og vi identifiserer hva som bør gjøres for å kutte energikostnader ned til et minimalt nivå. Det kan eksempelvis være å redusere antall målere eller å fordele strømforbruk jevnere utover døgnet, sier Kjensli.

Noova har laget en egen guide til hvordan bedrifter kan kutte i sine totale energikostnader. Last den ned her.

Nettleien kan øke i fremtiden

Effektariffene settes flere ganger i året, og om vinteren kan disse ofte settes høyere. Dette vil påvirke hva du ender opp med å betale i nettleie.

– Vi har hjulpet flere bedrifter kutte sine totale energikostnader med over 30 prosent. Om du kommer i gang med dette nå vil du også ha et fornuftig forbruk når strømprisene øker igjen og vinterens tariffer med effektavgifter slår inn.

Vintertariffene er en faktor, men nye investeringer i strømnettet vil kunne føre til at energikostnadene spiser enda mer av bedriftens pengesekk. Utrustningen er en investering på 140 milliarder, der strømnettet oppgraderes for en ny type forbruk og mer grønn energi. Deler av denne regningen vil havne hos strømkunden gjennom nettleien. Derfor blir det viktigere for bedrifter å ta grep allerede nå, sier Kjensli.

– Bedrifter kan redusere sine energikostnader betraktelig med få og enkle tiltak. Det kan vi i Noova hjelpe deg med.

Ta kontakt med Noova for en uforpliktende samtale – eller last ned guiden for å se hvordan du kan kutte energikostnader her.