Det er stor forskjell på strømpris og energikostnader.

Noova ble etablert i 2005 basert på en forretningsidé om å bistå kunder til å endre forbruksmønster, redusere energiforbruk og derigjennom den samlede energikostnaden. Energikostnader genereres av en rekke faktorer, hvorav strømpris bare utgjør ett av mange elementer. Inngående kunnskap om samtlige kostnadsdrivere er avgjørende for å redusere størrelsen på energifakturaen.

Etter 15 år har Noova utviklet seg til å bli en ledende energiaktør med betydelig kompetanse på aktiv energiledelse og fokus på å redusere våre kunders totale energikostnader. Noova er en solid og forutsigbar partner med 25 dedikerte ansatte. Noova kombinerer nå vår energikunnskap med avansert teknologi for å styrke verdiforslaget ytterligere.

Digitaliseringsrevolusjonen skaper nye effektiviseringsmuligheter. Ved å aktivt samle inn, analysere og presentere data for våre kunder, skaper Noova forbedret innsikt som grunnlag for å endre adferd og ta gode, lønnsomme og bærekraftige beslutninger.

I denne guiden blir du kjent med hvordan Noova bistår våre kunder med energiledelse og å redusere energikostnadene. Du får innblikk i våre tjenester og leveranser, hvordan våre kunder opplever oss, og hva Noova mener blir avgjørende å hensynta i tiden foran oss.

Og ta gjerne kontakt med våre kompetente medarbeidere om noe skulle være uklart, eller det er behov for ytterligere informasjon.

Even Gjesdal – Daglig Leder

 

Last ned guiden her