Energibruk-historien hos Fabrikkveien 7 er en vi har hørt litt for ofte; det brukes mer energi enn hva bygget krever.

Kunden er lokalisert i Rogaland i Norge. De hadde vært i kontakt med en etablert energileverandør som verken adresserte overskuddsproblemet eller gav råd om hvordan de kunne redusere forbruket i fremtiden.

Betalingsstrukturen for energiforbruk i Rogaland krever at kundene betaler en ekstra kostnad per time i de månedene der strømforbruket er høyest (oktober til mars). Da aktivitetene ble gjenopptatt økte energiforbruket og prisen i vintermånedene. Forbruket av grunnbelastningen var 89 kWh i oktober 2019 og 136 kWh i 2020 – en økning på 34 prosent. Dette resulterte i svært høye kostnader for Fabrikkveien 7 og leieboerne.

Sensorløsningen bidro til energibesparelse og klimafordeler

Fabrikkveien 7 tok kontakt med vår sertifiserte partner Noova, som raskt implementerte Disruptive Technologies sine temperatursensorer, som sender byggets data til Noovas  Logic Energy-system. Logic Energy gir dataanalyser fra bygget som ble registrert via sensoren, som igjen gav Fabrikkveien 7 nyttig innsikt om selve bygningen.

Før implementering av løsningen hadde Fabrikkveien 7 en begrenset oversikt over ventilasjonssystemet sitt. 12 sensorer ble installert i bygget for å monitorere ventilasjonssystemets driftstider og optimalisere bruken.

I tillegg installerte Noova sensorer for å overvåke byggets innetemperaturer for å optimalisere inneklima og sikre at optimale temperaturnivåer ble overholdt. Dette resulterte i både redusert energiforbruk og klimafordeler for Fabrikkveien 7.

Fabrikkveien 7 er fornøyde med innsikten som Noova sørget for. Innsikten fra DT-sensorer gir en full oversikt over bygningens ventilasjonssystem. Fabrikkveien 7 så gode energibesparelser takket være Noovas system basert på energimålinger med bare 12 DT-sensorer installert.

«

Med god kunnskap og ny teknologi har Noova gitt oss innsikt i hvordan vi bruker energi og hva som er viktigst å overvåke og tilpasse for å skape et bærekraftig og optimalisert energiforbruk. Noova er både proaktive og dedikerte, og hjelper oss med å redusere energiforbruket vårt. Det har de lykkes med i samarbeid med vår driftsavdeling. For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører. Noova har benyttet seg av ny, spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk og bruken av kontorlandskapet, og hvordan vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden.

– Gert Gill, Daglig Leder i Factory no.7 Property AS

«

Fabrikkveien 7-eksempelet bekrefter hvorfor vi bruker DT-sensorer. Vi er et energiselskap som har som mål å selge så lite energi som mulig til våre kunder, og DT-sensorene hjelper oss å nå det målet. 

– Eyvind Kjensli, salgsdirektør, Noova

 

Hvordan det fungerer 

DT-sensorene ble plassert på kritiske plasser i VVS-systemet og i byggets kontorer. Sensorene registrerte data om varme, ventilasjon, air-condition og generell temperatur ved kontorene.

Dataen er visualisert og organisert i Noova Logic Energy-appen. Når systemet identifiserer uvanlige VVS-registrerte forhold eller mønstre basert på tid og dato, vil byggets ledere motta varsler.