EL Fast avtale

Tjenestebeskrivelse:

En fast strømavtale i Noova inkluderer det avtalte forbruket og gir i tillegg kontroll på alle elementer en energiforbruker må kjøpe for å få levert strøm; nettleie, elsertifikater, transaksjonskostnader og andre elementer i din totale energikostnad.

Hva er fastpris avtale?
Med bakgrunn i endringene i energimarkedet er det forventet at svingningene i energi pris og nettleie vil øke i fremtiden. En fastprisavtale er en sikring av strømprisen for en gitt periode. Normalt sikrer vi 80-90 % av estimert forbruk. Noova sikrer innkjøp av kraft på forhånd for din bedrift, slik at dere unngår prissvingninger.

Hvem passer fastpris avtale for?
Produktet passer for bedrifter som ønsker å vite kraftprisen i en avtalt periode. Perioden kan være opp til fem år og prisen vil være lik i hele perioden, for det sikrede volumet. Produktet gir full forutsigbarhet på kraftprisen og gjør eksempelvis budsjetteringen lettere.

Hvordan fungerer det?
Noova tilbyr fastprisavtaler i korte eller lengre perioder, måned, kvartaler eller flere år. Våre kraftforvaltere vil sikre volum, pris og periode. Dersom man bruker mer kraft enn det avtalen gjelder for, vil dette bli priset tilsvarende en Noova flytende avtale. Ulogisk forbruk er ofte en bidragsyter til økte energikostnader. Et Noova strømabonnement inkluderer også fortløpende kontroll, varsler og rådgivning for å tilpasse bedriftens forbruksprofil. Penger spart på å bruke mindre energi går rett på din bunnlinje. I tillegg kontrollerer Noova fortløpende at du betaler rett nettleie og avgift.

Elementer i total energikost:

 • Råvarekostnad
 • Transaksjonskostnader
  – Valuta
  – Handel
  – Avgifter til handelsplasser
  – Sikkerhetsstillelse
 • Administrasjonskostnader
 • Risiko
 • Nettleie
  – Nettleierevisjon
 • Elsertifikat
 • Saldo +/-
 • Portal og forbruksrapportering
 • Forbruksprofil
 • Evt tjenester i Noova Admin
 • Evt kostnader for opprinnelsesgaranti

Kostnader:
Fastpris på et forhåndsavtalt volum og tidsrom. Ved forbruk over sikret volum betales Noova kostpris, pluss avtalt påslag.