Det startet med ulogisk forbruk

- Det er forskjell på strømpris og energikostnader. Da jeg innså at jeg hadde kompetanse til å avdekke ulogisk forbruk på bedriftens vegne startet jeg Energi System, sier Noova-gründer, Morten Eide.

I 2005 ble selskapet stiftet på ideen om at bedrifter med god oversikt over strømforbruk kan spare penger. Som utegående kraftselger de fem foregående årene visste Morten at flere bedrifter sløste med penger og brukte lite tid og krefter på forbruksmønsteret. Billig strøm er ikke bare billigst kilowattime (kWh). Det handler om å redusere bedriftens strømforbruk og kutte den samlede energikostnaden.

– Jeg begynte med å selge styringssystemer til kunder for å avdekke ulogisk strømforbruk og tok personlig ansvar for oppfølgingen av forbruket. Faktisk satte jeg inn styringssystemet for egen regning i starten for å bevise fornuften i investeringen i løpet av ett år – og holdt det jeg lovet, sier Eide.

Siden 2005 har vi vokst til en omsetning på 500 millioner kroner og har i dag rundt 2000 kunder. Vinteren 2018 byttet vi navn fra Energi System AS til Noova Energi System AS. Det nye navnet og den visuelle profilen forsterker at vi er et moderne selskap som bruker siste teknologi til stadig forbedring av våre tjenester innen energileveranser.

 

Morten Eide, som startet selskapet i 2005.

Even Gjesdal ble i august 2019 daglig leder i Noova når gründer Morten gikk av med pensjon. Morten fortsetter i styret i selskapet. De to siste årene har Morten og Even jobbet tett sammen om å videreutvikle og rigge selskapet for fremtiden.

 

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!