Vi vil selge så lite strøm som mulig

Noova vil at din bedrift skal senke sitt totale energiforbruk, men også sluttsummen på strømregningen din. La oss forklare deg hvorfor og hvordan.

 

Foto: Unsplash / Micheile Henderson

Dette er trolig en setning du neppe ville trodd kom fra en energileverandør: Vi vil selge deg så lite strøm som overhodet mulig.

Hvorfor? Jo, fordi det er riktig at din bedrift skal ha så lave utgifter som mulig, og vi har verktøyene til å hjelpe deg å kutte energikostnadene!

– Det er viktig for oss som energileverandør å erkjenne at strøm er noe alle kan levere. Men vi ønsker å gi våre kunder den innsikt de trenger for å tilpasse forbruket til sin drift, forteller salgsdirektør Eyvind Kjensli.

Påslag per kWh er toppen av isfjellet

– Det er ingen som leverer strøm for moro skyld, i denne bransjen driver alle butikk. Veldig mange energiaktører er opptatt av å kunne tilby lavest mulig påslag, men det er absolutt ikke nyttig – verken for privat eller bedriftskunder. Det er på tide at noen tar tak og ser på hele bildet, ikke bare toppen av isfjellet, sier Kjensli videre.

Hva ligger under havoverflaten på dette isfjellet? Kjensli forteller at det er kostnader som nettleie, administrasjonsgebyr, fakturagebyr og mer. Spottpris per kWh er bare en liten faktor av det som bestemmer sluttsummen.

– Vi i Noova har verktøyene og teknologien til å gi deg en strømregning som passer din bedrifts profil. Vi vil at du skal bruke så lite strøm som mulig og viser deg hvordan vi gjør det. Transparens er et viktig stikkord for oss, vi skal ikke lure noen. Vårt mål er at du kan ha et bærekraftig og fornuftig energiforbruk og spare penger.

Foto: Unsplash / Annie Spratt

Forutsigbarhet og kostnadsbesparende

Det er ikke bare på inntektskilde at Noova staker ut kursen for fremtidens energileverandører. Der tradisjonelle leverandører har begrenset oppfølging vil vi jobbe tett på. Der andre har få eller enkle tilleggstjenester, tilbyr Noova spennende teknologi.

Denne teknologien har fått navnet Noova Logic og inneholder blant annet et energioppfølgings-system (EOS). Dette gjør det mulig å monitorere ditt forbruk: den energien du trenger nå, den energien du kan vente med og den du sløser bort.

Eksempelvis kan vi trekke frem hvordan nettleie kalkuleres fra nettselskapene. Nettleien bestemmes av effekten ditt bygg krever på maksimalt forbruk. Derfor måler nettselskapene denne kapasiteten ut fra den ene timen i måneden du har høyest forbruk av energi.

– Det kan kanskje høres urettferdig ut, men slik er systemet. Derfor er det viktig at man følger med på eget forbruk. På lang sikt kan bedriften gjøre tiltak som senker effekttoppene, og dermed senke den totale kostnaden på strømregningen. På kort sikt vil du kunne forutsi hva nettleien vil bli for inneværende måned.

Du kan hente ut dagsrapporter, ukesrapporter, se sammenhenger mellom temperatur og energiforbruk, energieffektivitet basert på areal eller hva slags energi ditt bygg bruker. Alt dette gir deg en beregning av faktiske kostnader (inkludert nettleie, avgifter og energi) i sanntid. Ikke bare er det forutsigbart, men på sikt kan du identifisere områder der du kan gjøre grep.

– Det aller viktigste for bedriftene er at energiforbruket står i stil med hva som er forventet for deres bygg. Med Noova Logic får du det svart på hvitt i ditt eget dashbord.

Om du velger Noova som din strømleverandør vil du få disse verktøyene, og selv kunne monitorere eget forbruk. Implementeringen vil skje umiddelbart, og helt uten investeringer.

– Blir du energikunde hos oss vil du få tilgang til alle disse verktøyene umiddelbart. Vi kan hente ut dine historiske data fra tidligere perioder, sette de i system og sammenlikne med forbruket du har i dag.

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester?
Ta gjerne kontakt med oss!


Slik kan Noova bidra til lavere energikostnader for din bedrift

Det finnes så mye god data på din energiforbruk og -sløsing. Noova tar i bruk denne informasjonen for å gi deg lavere energikostnad.

I bunn og grunn er det ett punkt som er viktig for veldig mange bedrifter: summen på bunnen av strømregninga.

For å redusere din bedrifts energikostnader må du se på hele bildet. Prisen som står på den månedlige strømregningen er nemlig satt sammen av svært mange variabler – ikke utelukkende spottpris.

Vi i Noova er ikke som andre strømselskaper. Vi ønsker å selge deg minst mulig strøm, slik at du kan spare penger, ta miljøansvar og ha et fornuftig strømforbruk. Dette er våre kjerneområder:

Vet du hva energien faktisk koster?

Noova er i all hovedsak et strømselskap. Som alle andre selger vi strøm basert på den flytende kostnaden i markedet, men vi har verken laveste eller høyeste påslag på prisen per kWh. Vi pakker ikke inn lav spotpris med andre skjulte gebyrer, vi er opptatte av transparens.

Nettleien er prisen du betaler for distribusjon av strøm til din lokasjon. I dag er det nærmere 120 forskjellige distribusjonsselskaper og like mange metoder å regne seg frem til akkurat hva denne kostnaden skal være.

Denne prisen beregnes blant annet ut fra den ene timen i måneden der du brukte mest strøm. Denne korte perioden vil påvirke hvor stor andel nettleie utgjør på strømregningen for hele måneden. Om du har riktige analyseverktøy kan vi sammen identifisere disse forbrukstoppene og gjøre tiltak deretter.

Med en strømavtale hos oss får du en ærlig pris og muligheten til å ha et strømforbruk som er tilpasset energimerkingen i bygget du holder til. I tillegg kommer elsertifikater og transaksjonskostnader. Du kan lese mer om våre strømavtaler her.

Få oversikt over sløsing og forbruk med god data

For å forklare hvorfor du bør velge oss som din totalleverandør for energi, burde vi muligens begynt i motsatt ende. Ikke med strøm, men med våre teknologiske verktøy som kan analysere ditt energiforbruk og -behov.

Vi tilbyr verktøy som gir deg analyse, innsikt, varsling og rapportering. Alt dette vil gi deg oversikt over hva du bruker, hvor du bruker og hvor du eventuelt kan spare inn penger. Dette verktøyet, døpt Noova Logic gjør det mulig for både oss og deg å se hvordan ditt strømforbruk ser ut.

Med denne teknologien kan vi sammen luke ut de lavest hengende fruktene, som for eksempel lavest mulig bunnlast. Dette er belastningen av energien som alltid brukes, uavhengig om det er drift i bygget eller ikke, samt ren sløsing. Bunnlast er med andre ord et begrep vi bruker for energi som går til spille, eller for å bruke et gammelt uttrykk: fyring for kråkene.

Dette er ett av flere viktige grep for å ta ansvar for din bedrifts bidrag til energieffektivisering og bærekraftig energiforbruk.

Det er naturlig at du ikke har full innsikt i hva som avgjør strømprisene, nettleien eller prisen per kWh. Strømmarkedet er komplekst, men med enkle dashboard kan vi sammen sørge for at du kan gjøre gjennomtenkte beslutninger som påvirker sluttsummen på strømregningen.

Færre fakturaer, mindre administrasjon for deg

Vi kan hjelpe deg strukturere og sørge for korrekt fakturering av flere leietakere, eller å samle mange fakturaer sammen til én. Ved å la oss ta over dette frigjør du ressurser til å fokusere på andre oppgaver i bedriften.

Vi kan energi, du kan ditt felt, og sammen kan vi sørge for at du får logisk energibruk i din bedrift.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Stavangeren kuttet strømforbruket med 62 prosent på kort tid

Med få og gode grep har Stavangeren kuttet kostnadene for energi med titusenvis av kroner i året. Ett av disse grepene er å velge Noova som energileverandør.

Humorhuset Stavangeren - Foto: Noova

Humorhuset Stavangeren har i 21 år vært Stavangers storscene for standup, teaterforestillinger og andre arrangementer. Før korona-krisen, nærmere bestemt i november 2019, gjorde de viktige grep for å forbedre inneklimaet i bygget ved å bytte ut et klimaanlegg som var langt over utløpsdatoen. Samtidig byttet de også strømleverandør til Noova.

Denne kombinasjonen gjorde at de i desember 2019, en måned med mange forestillinger og krav til høyt strømforbruk, mer enn halverte strømforbruket sammenliknet med samme måned i 2018.

– Det er nok en kombinasjon av vår nye strømleverandør og nytt klimaanlegg som har gjort at vi klarte å spare så mye. For oss utgjør dette store summer, og alt av kroner vi kan spare er en fordel for bedriften, forteller daglig leder Bente Fredriksen i Stavanger Scenedrift.

Takket være Noova har Bente og Stavangeren nå muligheten til å monitorere sitt energiforbruk. Det har gjort at strøm har blitt til noe mer enn bare en utgiftspost.

– Jeg har aldri tenkt noe særlig over energiforbruket verken på jobb eller hjemme. Med Noovas verktøy kan jeg nå følge enda nøyere med, justere når det er behov og virkelig sette meg inn i hva jeg faktisk betaler for. Ikke bare er det bærekraftig, men det er også skikkelig interessant, forteller Bente.

Vil selge minst mulig strøm

Besparelsene er ikke begrenset til desember i fjor. I februar i år var energiforbruket 40 prosent mindre enn i 2019. Dette er tall hentet fra rapporter Noovas kunder får tilgang til. De oppdateres kontinuerlig og gir god innsikt og forutsigbarhet på hva bedriften må betale.

– Vi ønsker å fornuftiggjøre bedriftens strømbruk. Derfor ønsker vi å selge våre kunder minst mulig strøm, forteller Kjartan Kopren i Noova.

Han er regionsdirektør for Vestlandet og har vært sentral i on-boardingen av Stavangeren.

– Det aller viktigste vi har gjort for Stavangeren er å nærmest eliminere den strømmen som går til å fyre for kråkene: bunnlasten. Dette er belastningen som kommer når det ikke er drift. Tallene fra Stavangeren viser at de i 2019 hadde en bunnlast på 60 kilowatt. I dag er denne bunnlasten på 24 kilowatt. Det utgjør mye penger, forteller han.

Et grovt regnestykke viser at Stavangeren kan ha kuttet ca. 220 000 kroner per år ved å bli mer bevisste på eget energiforbruk.

I tillegg har Noova installert sensorer i salen der publikum sitter. På denne måten kan de overvåke temperaturen og sørge for at temperaturen er optimal for publikum, ikke for mye og ikke for lite – uavhengig om vitsene på scenen slår an eller ikke.

Enda mer relevant under korona-krisen

Som alle andre i underholdningsbransjen er Stavangeren berørt av korona-krisen. De har sett seg nødt til å permittere ansatte og utsatt alle forestillinger inntil videre. Med en usikker økonomisk fremtid er det tiltak som sparer kroner som gjelder.

– Vi har sørget for at klimaanlegget kun er aktivt når det er noen på kontoret. I disse dager er alle besparelser viktige, sier Bente.

Det sier Kjartan i Noova seg enig i. Han mener dette er veldig riktig tidspunkt å nøye ettergå hva bedriften faktisk bruker penger på, slik at de kan komme seg gjennom krisetiden best mulig.

– Om din bedrift tenker «nå må vi vente med Noova» vil jeg utfordre tankegangen din. Vi kan være på plass i løpet av kort tid og kan i løpet av en uke identifisere områder du kan spare energi på. Det vil ikke ta mange månedene før dette gir besparelser. Det eneste som kreves fra bedriftene er en interesse og at de ønsker å gjøre noe med strømregningen sin. Det må være samsvar mellom aktiviteten på kontoret og kostnaden for energi

I tillegg tilbyr Noova administrasjon av fakturering, enten det er samlefakturaer eller om du trenger å dele opp for flere leietakere eller liknende.

– Målet for Noova er å gjøre andre bedrifter oppmerksomme på hva de faktisk bruker på strøm, at de blir mer bærekraftige og at de kan frigjøre ressurser. Vi tar over håndteringen av strømmen din – og det er økonomisk fornuftig.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Noova følger myndighetenes corona råd

Noova følger alle råd fra myndighetene - leverer som normalt!

Norge er, sammen med resten av verdensssamfunnet, kommet i en meget utfordrende situasjon.

Noova følger alle råd fra myndighetene gitt i denne vanskelige situasjonen, uten at dette får noen innvirkning på våre leveranser og tjenester.

Noova følger retningslinjer gitt av helsemyndighetene og gjennomfører følgende tiltak for å redusere faren for at våre medarbeidere bidrar til spredningen av viruset:

  • Hjemmekontor benyttes i størst mulig grad.
  • Alle reiser som innebærer fly avlyses. Øvrige reiser gjennomføres kun hvis høyst nødvendig.
  • Interne møter gjennomføres som planlagt, da på digitale kanaler uten fysisk kontakt.
  • Kundemøter gjennomføres i størst mulig grad via digitale kanaler.

Tiltakene iverksettes umiddelbart og vil i første omgang vare til over påske, tilsvarende 14.04.2020.

De møtene som er avtalt med våre representanter i dette tidsrommet vil vi ta initiativ til at kan gjennomføres på digitale kanaler.

Det understrekes at tiltakene ikke vil påvirke våre tjenester, og våre kunder vil fortsatt få den oppfølgingen de er vant til fra oss i Noova. Alle våre representanter er tilgjengelige, og vanlige kontaktkanaler via telefon-, chat- og mailtjenester vil fungere som normalt.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Ett steg nærmere smartere energibruk!

Man kan i disse dager lese at Glitre Energi åpner for å redusere nettleieprisen i perioden mellom klokken 22:00 og 06:00 i vintermånedene. Endringen vil gjelde fra 01. mars 2020, og er et pilotprosjekt for å forsøke å redusere forbrukstoppene.

Unngå «rushtids-avgift»
Noova har siden 2015 jobbet aktivt for å bevisstgjøre kundene om et smartere energiforbruk.  Vi har tidligere skrevet at maksimalforbruket er bomringen i strømnettet, og det at Glitre nå tilrettelegger for å enkelt flytte strømforbruket til andre tider på døgnet er et viktig steg i riktig retning.

Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Hensikten med pilotprosjektet er å forsøke å holde nettleien lavest mulig i årene som kommer. For å ha denne muligheten må enten strømnettet bygges ut, eller så må vi utnytte kapasiteten bedre.

Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utsettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden.

- Det er flott at Glitre kutter nettkostnader slik at vi blir flere partnere som reduserer forbruk og kostnader direkte for bedrifter og privatpersoner, sier Eyvind Kjensli, salgsdirektør i Noova.

Norflex

Et prosjekt som er etablert, og hvor Noova er valgt som partner, er Norflex prosjektet. Prosjektets hovedformål er å teste ut fleksibilitet i strømnettet. Her vil kunden være nettselskapet og leverandøren være de tradisjonelle forbrukerne som har forbruk som kan flyttes eller utsettes uten at dette går på bekostning av komfort eller funksjon.

- At vår teknologi plattform kvalifiserer oss for deltakelse i innovasjonsprosjekter som dette er meget spennende, og en bekreftelse på at våre investeringer bærer frukter, fortsetter Kjensli.

Våre kunder i Agder kommunene Grimstad, Arendal og Lillesand vil i løpet av året få tilbud om å være med som pilotkunder i prosjektet. De vil her få tilbud om deltakelse med et inntektspotensiale, uten selv å gjøre investeringer!

Les mer om vårt samarbeid med Norflex her.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Noova valgt som partner i utviklingen av fremtidens strømmarked

Nettselskapene skal i fremtiden gjøre store investeringer for å kunne håndtere forbrukstopper i energinettet som er forventet å stige betraktelig fremover. Smartere bruk av energien vil kunne gi vesentlig redusert behov for investeringer, og dette er nettselskapene villige til å betale for!

Få betalt for å flytte energiforbruket!

Har din bedrift elektrisk forbruk som kan flyttes – uten at det går utover drift eller komfort? Hvis ja, så vil ditt lokale nettselskap i gitte situasjoner være villige til å betale deg for å flytte dette forbruket til tider som er mer gunstige for nettet.

I Norflex prosjektet er Noova valgt som partner på plattform og skyløsning for å gi våre kunder en mulighet til å benytte strømmen så smart at de faktisk kan tjene penger på det!

Norflex

Norflex prosjektet er et pilotprosjekt for å undersøke mulighetene som ligger i fleksibilitetsmarkedet.

Gjennom en anbudsprosess gjennomført høsten 2019 ble Noova valgt som partner. Prosjektets hovedformål er å teste ut fleksibilitet i strømnettet. Her vil kunden være nettselskapet og leverandøren være de tradisjonelle forbrukerne som har forbruk som kan flyttes eller utsettes uten at dette går på bekostning av komfort eller funksjon.

- At vår teknologi plattform kvalifiserer oss for deltakelse i innovasjonsprosjekter som dette er meget spennende, og en bekreftelse på at våre investeringer bærer frukter, forteller Eyvind Kjensli i Noova.

Våre kunder i Agder kommunene Grimstad, Arendal og Lillesand vil i løpet av første halvår 2020 få tilbud om å være med som pilotkunder i prosjektet. De vil her få tilbud om deltakelse med et inntektspotensiale, uten selv å gjøre investeringer.

Klikk her for å se en kort animasjon av Norflex-prosjektet.

Hvordan fungerer det?

Som partner i Norflex prosjektet vil vi installere en styringsenhet som kan styre den lasten, eller de lastene, som vi er enige om kan styres. Dette kan være en kombinasjon av at ting startes opp på et tidligere tidspunkt for så å koble de ut når nettet er belastet som mest, for deretter å kobles inn igjen når dette kreves for å oppnå funksjon igjen.

Den tilgjengelige fleksibiliteten hos våre kunder vil bli tilbudt til en markedsplass. Denne markedsplassen vil ved behov meldt fra nettselskapet, sende en forespørsel til vår Logic plattform. Her ligger alle de tilgjengelige forbrukene vi har hos alle våre kunder, og vi vil respondere til markedsplassen at våre kunder kan stille fleksibilitet til rådighet for en gitt pris. Ved enighet om pris vil så funksjonene tre i kraft, og vi vil styre belastningen hos våre kunder i henhold til de kriterier som er satt opp. Når dette skjer vil kunden få betalt, uten at de må gjøre noe som helst – alle prosesser skjer 100% automatisk.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Årets bedrift i Gjesdal 2019

- Vi er veldig stolte av å bli lagt merke til og av å havne i samme selskap som tidligere års verdige vinnere av Årets bedrift i Gjesdal, sier daglig leder Even Gjesdal i Noova. 

Næringsprisen i Gjesdal deles i 2019 ut for tredje gang og skal hedre en virksomhet som skaper positivt omdømme for kommunen, har evner til omstilling, tenker nytt og ser framover. Årets bedrift er en hederspris som deles ut i samarbeid mellom Gjesdal kommune, Næringsforeningen i Stavangeregionen og Gjesdalbuen. I år har juryen vektlagt følgende:

- I år går prisen til en av de yngste og samtidig en av de mest framgangsrike bedriftene i kommunen. Bedriften skal vise til positiv resultatutvikling, kompetanseutvikling, yte god kundeservice, og ha et bevisst forhold til miljøet. Gründeren som står bak årets vinnerbedrift er økonom og oltedøl. Virksomheten som utpekte seg i år, tilfredsstille samtlige punkter i statuttene. De jobber med bærekraft innen energisektoren og har kunder i alle landets fylker. De sørger for at hoteller, bilforretninger, landsdekkende kjeder og bedrifter med store kontorbygg kan drive på en mer miljøvennlig og konkurransedyktig måte, sa ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal under overrekkelsen.

De siste to årene har Noova investert i utvikling av tjenester og produkter.

- Noova har store ambisjoner på vegne av kundene til å ta ut potensialet ved optimalisering av bygningsdrift. Vi ser frem til å vise hvordan bruk av ny teknologi og datadreven innsikt kan bidra til en mer bærekraftig bygningsdrift, sier Gjesdal.

Daglig leder Even Gjesdal (t.v) og gründer Morten Eide tok imot prisen og ble hyllet av næringslivet på Gjesdal under festkvelden i Lokstallen 7. februar 2020. Prisen ble utdelt av ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal og Harald Minge (t.h.), leder i Næringsforeningen i Stavangerregionen, fredag 7. februar.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Forbedret kundeportal gir deg smartere energioversikt

Kundeportalen gir deg rapporter og analyser om bedriftens energiforbruk. Bedre innsikt over eget energiforbruk gjør deg i stand til å ta velinformerte beslutninger for å forbedre egen lønnsomhet og bærekraft.

Alle kunder i Noova får tilgang til kundeportalen som viser hvilke målere dere har med i avtalen. Det første bildet etter innlogging gir oversikt over totalt forbruk i inneværende år, på alle strømmålere som er registrert på din bedrift. Dette gir deg en bedre oversikt over strømforbruket og en smartere og mer presis strømregning.

Bedre oversikt over energiforbruk

Klikk på «Forbruk» for å velge den måleren du ønsker informasjon om. Her vises blant annet målernummer og forbruk per måned, samt temperaturinformasjon for samme tidsrom. Ved å klikke på en enkelt måned vises samme informasjon dag for dag.

Du kan også gå ned på forbruk time for time på den aktuelle dagen om ønskelig. Det er mulig å skrive ut forbruksrapport for alle perioder, med eller uten fjorårets forbruk og/eller temperaturinformasjon.

Enkelt å sammenligne strømforbruk

En ny og nyttig funksjon er muligheten til å sammenligne energiforbruket med samme periode året før. Har bedriften for eksempel justert driftstiden på ventilasjonsanlegget kan oversikten gi en god indikasjon på om endringen har ønsket effekt – ved å sammenligne forbruket før og etter endringen – og gjerne mot samme periode i fjor.

Inkluderer fakturainformasjon
I menyen øverst i kundeportalen finner dere «Fakturaer». Alle utsendte faktura listes opp, med et symbol som markerer om disse er betalt eller ikke.  Både fakturanummer, totalt beløp og forfallsdato finnes i oversikten, og er det behov for fakturakopi kan man klikke på symbolet for PDF og laste denne ned eller skrive den ut kostnadsfritt. Kreditnota vises under listen med alle faktura, og inkluderer fakturanummer, beløp og dato.

Datadreven innsikt i nye tjenester
Noova vil forsette å utvikle kundeportalen i takt med at vi utvider våre tjenester knyttet til energileveranse og oppfølging for å gjøre det enklere og mer oversiktlig for deg å være kunde.

Kom i gang med tre enkle steg!

  1. Be oss opprette bruker ved å sende en e-post til post@noova.no
  2. Logg på kundeportalen og velg ditt passord. Logg inn med brukernavn (din e-post) og passordet du opprettet.
  3. Velkommen! I kundeportalen får du god oversikt over ditt totale energiforbruk

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Forbruksmønster betyr mest for lavere strømregning

Det viktigste bedrifter kan gjøre for å få lavere strømregning er å fokusere på energiforbruk og effekt – ikke se seg blind på hva energien koster per kilowattime (kWh).

– Alle bedrifter jeg har møtt er motivert til å kutte faste driftsutgifter på energiforbruk. Nøkkelen er å se på forbruksmønster og energitopper, sier salgsdirektør Eyvind Kjensli i Noova og utdyper: – Ikke se deg blind på prisen per kilowattime hvis du vil ha lavere strømregning.

Det er ulogisk forbruk som gir størst utslag på total energikostnad, viser Noovas beregninger.

Endret forbruksmønster har størst effekt på totalpris

Tre elementer bestemmer din totale energikost:

  • Energi: Prisen på energi påvirkes av hvor mange kWh en bedrift bruker. Prisen kan være fast eller flytende. Kostnaden for energien avhenger i tillegg av når på døgnet forbruket skjer (såkalt profilkost).
  • Distribusjon: Prisen på nettleie fastsettes etter hvor mye energi bedriften forbruker – og bedriftens maksimalforbruk (topplast) i løpet av en måned. I dag utgjør distribusjon vanligvis 40-60% av en bedrifts total energikostnad. Dette vil øke, og Noova gir deg innsikt som gjør deg i stand til å redusere dette kostnadselementet.
  • Avgifter: kreves inn av nettselskapet og påvirkes av hvor mye strøm en benytter og om din virksomhet er en produksjonsbedrift eller ikke.

Kostnadsbesparelser

Prisen på energi varierer fra time til time og når på døgnet du bruker strøm.  Noova gir deg innsikt i hvor mye du kan spare ved å ta enkle grep for å endre forbruksmønsteret.

Eksempel fra en bedrift med et årlig forbruk på 1.000.000 kWh:

Det er fremforhandlet en rabatt på strømprisen. Noova gir innsikt til å fjerner de høyeste forbrukstoppene hver måned og til å redusere det jevne forbruket. Vi forventer at det gir deg en reduksjon av energitoppene på 10 prosent og et redusert forbruk på 10 prosent.

I eksempelet vil bedriften kutte energikostnadene med ca. 13 prosent. Besparelsen kommer fra rabatt (7%), redusert forbruk (51%) og redusert nettleie (42%)!

– Å identifisere sløseri og om bedriften har et energiforbruk en kan utsette og heller forbruke på et tidspunkt der det ikke driver opp nettleien, vil gi store utslag, fastslår Kjensli.

Tips for å endre forbruksmønster  

Alle kunder får tilgang til vår portal og tilsendt månedlige forbruksrapporter som gir verdifull innsikt i bedriftens forbrukstopper og grunnlag for nettleie.

Ønsker du en gjennomgang av forbruksrapporten for din bedrift? Kontakt oss - vi hjelper deg gjerne!


Hvordan møter vi nye krav til bærekraftig energiforbruk?

Økt innsikt i bygninger kan bidra til en mer bærekraftig og effektiv drift. Torsdag 14. november deltar Noova på Citykonferansen i Stavanger. Bli med og lær hvordan sensorteknologi og aktiv energiledelse gir bedre lønnsomhet og redusert klimaavtrykk.

 

Hør foredraget til Eirik Sæther (t.v.) og Even Gjesdal torsdag 14. november i Stavanger.

Energimarkedet er i endring

I takt med at stadig flere ting elektrifiseres, øker energibehovet. Bygninger står i dag for hele 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av klimagassutslippet i Norge. Regjeringen har satt som mål å kutte 40 prosent av Norges CO2-utslipp innen 2030. Det vil kreve handling av alle. Daglig leder i Noova, Even Gjesdal, tror at energieffektivisering i bygg er et av de viktigste tiltakene i klimakampen.

– Sparepotensialet i bygninger er betydelig, spesielt i næringsbygg. Skal vi nå klimamålene, må vi starte med å identifisere sløsing og bruke energien mer effektivt. Ved å ta i bruk den nyeste sensorteknologien på markedet gir vi kundene våre økt innsikt i hva som skjer i bygget. Dette gjør det lettere å se sammenheng mellom hendelser og hvordan det kan påvirke energiforbruket, forteller Gjesdal.

I to år har Noova jobbet med å utvikle en tjeneste som benytter tingenes internett (IoT) og sensorteknologi til innsamling og analyse av data. Målet er å aktivt regulere energiforbruket, tilpasset både komfort og forbruksmønster. Kunder får økt innsikt gjennom Noovas analyser og oppfølgingstjenester, slik at de kan ta veloverveide beslutninger. Sanntidssensorene, som er på størrelse med et lite frimerke, har allerede blitt pilotert av flere av Noovas kunder med gode resultat.

– Sensorene har utallige bruksområder. Målet er at Noovas kunder skal få et logisk energiforbruk, lavere energikostnader og redusert klimaavtrykk, forteller Gjesdal.

Bærekraftig bygningsdrift

Sensorteknologien, samt logikken utviklet for analyse av data fra sensorer, energimålere og andre kilder, er utviklet til en komplett tjeneste; Noova Logic. Etter flere vellykkede pilottester er Noova Logic nå kommersielt tilgjengelig.

– Noova har store ambisjoner på vegne av kundene til å ta ut potensialet ved optimalisering av bygningsdrift. Jeg ser frem til å fortelle om mulighetene som ligger foran oss, og hvordan bruk av teknologi kan bidra til en mer bærekraftig bygningsdrift, avslutter Gjesdal.Eiendomsaktører fra hele regionen deltar på Citykonferansen, en fagdag hvor bærekraftig by- og stedsutvikling er i sentrum.

Les mer om Citykonferansen.