Noova åpner nytt kontor i Trondheim

Med det nye kontoret håper vi å kunne hjelpe enda flere bedrifter i Trøndelag og Nord-Norge og bli enda mer energismarte.

  – Vi i Midt-Norge og Nord-Norge har vært heldigere enn Sør-Norge med strømprisen, men det er ingen garanti for at prisen holder seg lave over tid. I tillegg vet vi at det er mye å hente på å bli mer energismarte i de aller fleste bedrifter.  Riktig energibruk, bærekraft og reduserte kostnader henger tett  sammen, sier Alex Sandmark.

Han er ansatt ved Noovas nye kontor på Brattørkaia i Trondheim som skal hjelpe bedrifter i Trøndelag og Nord-Norge å kutte i strømutgiftene. Mot sommeren kommer vi også til å styrke laget med enda en ansatt.

Har ambisjoner om å selge minst mulig strøm

Noova er et strøm- og teknologiselskap og vi har spesialisert oss på teknologiske løsninger som hjelpe bedriftsmarkedet å spare strøm. For å gjøre dette benytter vi oss av tekniske løsninger, tilgjengelige data, og noen ganger sensorer, for å få full oversikt og finne måter bedrifter kan kutte energikostnader.

Mye å spare også i Midt-Norge og Nord-Norge

Salgsdirektør for Noova Eyvind Kjensli er glad for at de endelig kan åpne dørene.

– Vi ser at  bedrifter i Trøndelag og Nord-Norge er opptatt av å ta bærekraftige valg, bli mer energismarte og kutte i strømforbruket sitt, og vi ønsker å være tett på kundene våre, sier han.

Kjensli forteller at de svingende strømprisene har gjort det enda viktigere for de fleste bedrifter å få kontroll over strømforbruket sitt.

 – Nordmenn er verdensmestre i strømforbruk. Vi anslår at norske bedrifter kan spare 10 til 30 prosent av strømforbruket sitt, det betyr i praksis at de kan spare strøm for milliarder. Og Trøndelag og Nord-Norge er ikke noe unntak.

 

Den billigste strømmen er den du ikke bruker: Eyvind Kjensli og Alex Sandmark mener både bedrifter og privatpersoner kan spare mye strøm ved å ta helt enkle grep.

Ønsker du å ta mer energismarte valg? Ta kontakt med Alex Sandmark på e-post alex.sandmark@noova.no  eller telefon 98 46 10 23. Du finner oss på Brattørkaia 17B i Trondheim.

 

 

 

 

 

 

 

 


En liten feil, kan få store konsekvenser for strømregninga

Robot Norge greide å kutte 25 prosent av strømforbruket sitt, etter en enkel gjennomgang. Noova mener mange bedrifter kan gjøre det samme og spare store beløp.

– Strømleverandøren vår Noova tok kontakt med oss fordi de hadde sett uforklarlig høyt strømforbruk hos oss. Vi brukte blant annet masse strøm i helger og på netter når det ikke er folk i lokalet, forteller daglig leder i Robot Norge, Kenneth Nilsson.

Da selskapet, som utvikler og leverer robot og automasjonsløsninger, fikk sett nærmere på ventilasjonsanlegget, viste det seg at en sensor var ødelagt og at anlegget sto på fullt hele døgnet.

Logic Energy

– Dette er et godt eksempel på hvordan små grep kan gi store utslag på strømregninga. Det er utrolig gøy å jobbe sammen med Robot Norge som jobber aktivt med bærekraft. Sammen finner vi forbedringspotensial, og uten at de merker det i lokalene en gang sparer vi store mengder strøm, sier Kjartan Kopren i Noova.

Noovas energioppfølgingssystemet Logic Energy bruker allerede tilgjengelige data fra kundens strømmåler og værstasjoner, og i noen tilfeller informasjon om bygningsmasse. Systemet ser på strømforbruk i forbindelse med temperaturen ute og når det er folk i bygget. Kjartan Kopren i Noova forklarer at det høye strømforbruket hos Robot Norge fikk varsellampene i Logic Energy til å lyse.

Sparte 25 prosent

– Det er litt irriterende at vi ikke har oppdaga denne feilen før, dette er en helt unødvendig strømbruk, men jeg er glad for at vi har en strømleverandør som går inn og hjelper oss, sier Nilsson.

Nilsson i Robot Norge forteller at de har mange maskiner som bruker mye strøm. En besparelse på 25 prosent av strømforbruket får derfor stor betydning både for en mer bærekraftig drift og for økonomien.

Verdensmester i strømforbruk

Kopren forteller at både bedrifter og privatpersoner kan spare mye penger ved å ta helt enkle grep. Noova anslår at norske bedrifter kan spare mellom 10 og 30 prosent av strømforbruket sitt.

– Vi ser at flere og flere bedrifter er opptatt av å ta bærekraftige valg, bli mer energismarte og kutte i strømforbruket sitt, og med de svingende strømprisene har det blitt enda viktigere for bedrifter å få kontroll over strømforbruket sitt, sier Kopren

–Nordmenn er verdensmestre i strømforbruk og for de fleste norske bedrifter er energisparingstiltak viktigere enn å jakte pris, den billigste strømmen er den du ikke bruker, fortsetter han

Strømprisen ikke det viktigste

Nilsson i Robot Norge har den samme erfaringen. Han forteller at det stadig ringer strømleverandører og sier de vil tilby dem noen øre billigere pris, men at de sparer mer på å følge med på forbruket sitt.

– Det viktigste for oss er å bruke minst mulig og en leverandør som hjelper oss med det, det tjener vi mest på. Bare det at vi fikk kontroll på ventilasjonsanlegget betyr en årlig besparelse på mellom 50 000 og 70 000 i året for oss, sier Nilsson i Robot Norge.

– Høye strømregninger har gjort at mange den siste tiden har blitt veldig opptatt av strømprisen, men vi mener det er like viktig å være opptatt av forbruk og forbruksmønster, legger Kopren til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nye strømrekorder - fastpris gir deg trygghet

Høstens høye strømpriser gjør at flere vurderer fastpris. Fastpris kan spare deg for store beløp når prisene stiger, men det er et par ting du bør huske på.

– Den enkleste måten å forklare fastpris på, er å sammenligne det med å binde renta. Om du ikke har råd til en stor prisøkning, kan du få forutsigbarhet med en fastpris på strømmen, forklarer Eyvind Kjensli i Noova.

Store svingninger har preget strømprisene den siste tiden og høsten 2021 har strømprisene vært oppe i over 140 øre per kWh. Lite nedbør og vind, samt økt etterspørsel etter fornybar energi, har gitt de høyeste prisene noensinne.

For en bedrift med et årlig forbruk på 500 000 kWh vil 10 øre differanse utgjøre Kr 50.000,-.

I tillegg kommer nettleie og avgifter. Kjensli forteller at mange har mye å spare på å bli mer energismarte og ta bærekraftige valg når det gjelder forbruk. Samtidig kan det være en trygghet i å velge fastpris.

– Vi ser at mange har blitt skremt av de høye strømprisene den siste tiden og at flere nå velger fastpris på deler av forbruket sitt, forteller han.

Dette er fastpris: 

 • Din bedrift kan avtale fastpris på et gitt forbruksvolum av strøm.
 • Dette volumet, altså den mengden strøm bedriften får fastpris på, binder de seg til å kjøpe.
 • Du kan sikre prisen fra en måned og opp til tre år.
 • Hva fastprisen er vil variere utfra hva strømprisene ligger på nå og hvor lenge du ønsker å sikre prisen.
 • Hvor stort volum du bør ha fast pris på, eller sikre som det heter, og hvor lang tidshorisont du bør velge vil variere fra mellom bedrifter og avhenger av hvor stor forutsigbarhet du ønsker.
 • Ta kontakt med Noova for å finne en avtale som passer din bedrift.

Hvem passer fastpris for?

Strømprisene styres av tilbud og etterspørsel. Da det for en tid tilbake blåste godt i vindmøllene i Tyskland, samtidig som etterspørselen etter strøm var lav, var strømmen nesten gratis. Er etterspørselen høy og tilbudet lavt derimot, vil prisene presses opp. Strømprisen varierer faktisk fra time til time, og er dyrest når folk flest bruker mye strøm.

– De som ikke vil eller ikke har råd til å være med på disse pristoppene bør vurdere fastpris. Dette gjelder spesielt bedrifter der energi er en viktig innsatsfaktor i produksjon, typisk for industribedrifter, sier Kjensli.

Men han understreker samtidig at det også kan være en ekstra sikkerhet for andre, for eksempel bedrifter med kontorlokaler.

– Om du sikrer 50 prosent av volumet reduserer du risikoen når strømprisene er høye, i tillegg vil du betale lite for halvparten av strømmen du bruker når prisen er lav.

Hvorfor gjør kraftselskapene dette?

Mange bedrifter velger å sikre halvparten av volumet, altså fastpris på halvparten av strømmen de bruker. Volumet de da får til fastpris må bedriften å kjøpe. Dette er årsaken til at kraftselskapene tilbyr fastpris – de sikrer seg mot å sitte inne med strøm de ikke får solgt.

Kjensli forklarer at noen bedrifter ønsker å sikre hele volumet sitt, men at dette ikke er noe Noova anbefaler.

– Du bør tenke over at du har ansvar for det volumet du kjøper til fastpris. Uforutsette ting kan skje – korona førte blant annet til en drastisk reduksjon av strømforbruket for mange, men volumet du har avtalt fastpris på må du kjøpe uansett.

Prisen på fastprisavtaler varierer i takt med strømprisene. Kjensli forklarer at det tidligere var visse perioder av året hvor prisen på slike avtaler var relativt lave og det kunne lønne seg å inngå en avtale. Nå varier prisen så mye gjennom året at det er vanskelig å si noe med sikkerhet.

– Det eneste vi vet nå er at en fastprisavtale gir forutsigbarhet. Det viktigste våre kunder kan gjøre er å se på om de klarer de høyeste pristoppene – og hvis ikke anbefaler vi fastpris på deler av volumet, sier Kjensli.

Dette bør du være obs på

I motsetning til et fastrentelån vil strømregninga variere. Selv om du sikrer en fast pris per KWH varier strømforbruket. Får vi for eksempel en kald vinter vil du bruke mer på oppvarming av lokaler.

– Derfor bør du også se på hvordan din bedrift kan spare strøm. Den aller billigste strømmen er den du ikke bruker, understreker Kjensli.

– Vi klarer ikke å spå hvordan strømprisene utvikler seg. Om du for eksempel får en avtale på fastpris på 40 øre nå, kan ikke vi garantere for at strømprisene er på 20 øre neste år, det eneste vi kan er å eliminere risiko på volumet du har fastpris på, forklarer Kjensli.

Men det kan også slå ut andre veien, de som sikret seg på 25-35 øre i januar 2021 har spart store summer høsten 2021 når prisene har vært oppe i mer enn 100 øre.

 

 


Energismart hos Fabrikkveien 7 med Noova & Disruptive Technologies

Energibruk-historien hos Fabrikkveien 7 er en vi har hørt litt for ofte; det brukes mer energi enn hva bygget krever.

Kunden er lokalisert i Rogaland i Norge. De hadde vært i kontakt med en etablert energileverandør som verken adresserte overskuddsproblemet eller gav råd om hvordan de kunne redusere forbruket i fremtiden.

Betalingsstrukturen for energiforbruk i Rogaland krever at kundene betaler en ekstra kostnad per time i de månedene der strømforbruket er høyest (oktober til mars). Da aktivitetene ble gjenopptatt økte energiforbruket og prisen i vintermånedene. Forbruket av grunnbelastningen var 89 kWh i oktober 2019 og 136 kWh i 2020 – en økning på 34 prosent. Dette resulterte i svært høye kostnader for Fabrikkveien 7 og leieboerne.

Sensorløsningen bidro til energibesparelse og klimafordeler

Fabrikkveien 7 tok kontakt med vår sertifiserte partner Noova, som raskt implementerte Disruptive Technologies sine temperatursensorer, som sender byggets data til Noovas  Logic Energy-system. Logic Energy gir dataanalyser fra bygget som ble registrert via sensoren, som igjen gav Fabrikkveien 7 nyttig innsikt om selve bygningen.

Før implementering av løsningen hadde Fabrikkveien 7 en begrenset oversikt over ventilasjonssystemet sitt. 12 sensorer ble installert i bygget for å monitorere ventilasjonssystemets driftstider og optimalisere bruken.

I tillegg installerte Noova sensorer for å overvåke byggets innetemperaturer for å optimalisere inneklima og sikre at optimale temperaturnivåer ble overholdt. Dette resulterte i både redusert energiforbruk og klimafordeler for Fabrikkveien 7.

Fabrikkveien 7 er fornøyde med innsikten som Noova sørget for. Innsikten fra DT-sensorer gir en full oversikt over bygningens ventilasjonssystem. Fabrikkveien 7 så gode energibesparelser takket være Noovas system basert på energimålinger med bare 12 DT-sensorer installert.

"

Med god kunnskap og ny teknologi har Noova gitt oss innsikt i hvordan vi bruker energi og hva som er viktigst å overvåke og tilpasse for å skape et bærekraftig og optimalisert energiforbruk. Noova er både proaktive og dedikerte, og hjelper oss med å redusere energiforbruket vårt. Det har de lykkes med i samarbeid med vår driftsavdeling. For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører. Noova har benyttet seg av ny, spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk og bruken av kontorlandskapet, og hvordan vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden.

- Gert Gill, Daglig Leder i Factory no.7 Property AS

"

Fabrikkveien 7-eksempelet bekrefter hvorfor vi bruker DT-sensorer. Vi er et energiselskap som har som mål å selge så lite energi som mulig til våre kunder, og DT-sensorene hjelper oss å nå det målet. 

- Eyvind Kjensli, salgsdirektør, Noova

 

Hvordan det fungerer 

DT-sensorene ble plassert på kritiske plasser i VVS-systemet og i byggets kontorer. Sensorene registrerte data om varme, ventilasjon, air-condition og generell temperatur ved kontorene.

Dataen er visualisert og organisert i Noova Logic Energy-appen. Når systemet identifiserer uvanlige VVS-registrerte forhold eller mønstre basert på tid og dato, vil byggets ledere motta varsler.

 

 


Slik kan sensorteknologi designe fremtidens kontorlandskap

I dette innlegget ser vi nærmere på en av Noova sine kunder og hvordan de har satt standarden når det gjelder å bruke teknologi i sin daglige drift.

Selskapet, som ledende innen olje- og gassproduksjon i Norge, er i front når det gjelder å utnytte innovasjon og teknologi for å gjøre olje- og gassektoren både tryggere og mer bærekraftig.

Som en av pionerne i sin bransje innen effektivitet, ville selskapet overføre den samme drivkraften og effektiviteten inn i sine fysiske lokaler og kontorlandskap. Med hensyn til endringene i arbeidslivet som følge av pandemien, ønsket selskapet å sørge for at deres medarbeidere var både fornøyde og produktive – i et kontorlandskap som dekket deres faktiske behov. 

Selskapet lever for å skape fremtidens offshore-drift, men har også et mål om å skape fremtidens arbeidsplass for sine ansatte. For å få det til har de fått hjelp av Noova – DT-sertifisert partner og spesialist på energisparing og effektivitet på arbeidsplassen.

Fremtidens arbeidsplass er basert på bruksdata

Dette har vi gjort for å utvikle fremtidens arbeidsplass: 

 • flere sosiale soner og kontorfelleskap for medarbeidere
 • administrasjon og medarbeidere har oversikt i realtid over hvilke skrivebord og rom som er opptatte 
 • optimalisert rengjøringsrutiner tilpasset faktisk belegg i lokalet 

For å få innsikt i hvordan ansatte benyttet lokalene, samlet selskapet inn bruksdata. Realtid og eksakt informasjon om hvordan lokalene ble brukt kunne være med på å avgjøre hvor mye fysisk plass man trengte for å lage nye, sosiale soner, og hvordan det skulle designes og møbleres. Den samme dataen ble så brukt til å optimalisere selskapets rengjøringsrutiner for å tilpasse seg faktisk belegg, og ikke minst gjøre det mulig for ansatte å booke skrivebord og møterom eksternt. 

Bruksdata ble registrert med sensorteknologi i verdensklasse 

Temperatursensorer fra Disruptive Technologies ble plassert under 230 skrivebord, i mer enn 20 konferanserom på to kontorer og i ett driftssenter.

Temperatursensorer kan fange opp små endringer i temperatur når en person sitter på en stol. Ettersom størrelsen på sensorene er så små, er de ikke påtrengende for de ansatte. 

Bruksdataen fra sensorene ble samlet inn ved hjelp av Noova’s Logic Facility solution og visualisert på et digitalt kontorkart. Kartet ble vist på skjermer plassert på ulike steder i kontorlandskapet, og gav de ansatte en oversikt over hvilke skrivebord og møterom som var ledige eller opptatte. 

Sensorteknologi gav en bedre kontoropplevelse

Omtrent umiddelbart etter implementeringen av sensorløsningen, kunne selskapet se kontorlandskapet sitt i et helt nytt lys. De gikk fra å ha personlige skrivebord til et kontordesign med flere fleksible plasser som ble redesignet for å tilpasse seg det faktiske kontorbruket.

Løsningen til DT & Noova hjalp også kunden med å optimalisere sine rengjøringsrutiner, basert på hvordan belegget er i lokalet, som gjør at ansatte kan booke skrivebord og arbeidsplasser eksternt via mobiltelefonen. 

Hva skjer videre?

Installering av sensor er bare starten på det å skape fremtidens kontorlandskap. Det fulle omfanget av prosjektet vil inkludere både innsikt i kundens klimaavtrykk, hjemmekontor kontra fysisk kontorbruk, og de ansattes reisetid.

Alle disse tiltakene vil kunne øke produktivitet og trivsel blant ansatte, og styrke kunden som en pioner innen bruk av teknologi på sine kontorer. 

 


Noova etablerer kontor i Trondheim

Noova fortsetter sin ekspansjon og vi etablerer oss nå i Trondheim for ytterligere å styrke vår lokale tilstedeværelse i hele Norge. 

Nå leter vi etter engasjerte medarbeidere som ønsker å bistå både nye og eksisterende kunder med bærekraftige og lønnsomme energivalg i sin hverdag.

Du kan lese mer om våre ledige stillinger som Key Account Manager og Senior Key Account Manager.

Hør også gjerne på hvorfor vår kollega Ylonka ønsket å jobbe hos oss i Noova og ikke nøl med å ta kontakt med oss om du synes dette virker interessant for deg også!


Kuttet strømkostnaden med 40%

– Hadde aldri forventet å kunne kutte hele 40 prosent i energikostnader

Etter kun én måned som kunde av Noova hadde OEG Offshore nesten halvert strømregningen. – Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse da jeg skjønte hvor lett det var, forteller daglig leder Kjetil Skaaren.

Strømprisene nådde nye rekorder i vinter, men daglig leder i selskapet OEG Offshore (tidligere Hoover Ferguson), Kjetil Skaaren, er ikke lenger like bekymret for strømregningene.

Ved hjelp av innsikt, analyser og veiledning fra Noova har han nemlig fått stålkontroll over energibruken i bedriften, og det har allerede gitt store resultater. Etter kun én måned som kunde klarte OEG nesten halvere sine energikostnader i november.

– Vi sparte energi og ikke minst penger allerede etter en uke med Noova. Jeg hadde aldri forventet at vi kunne kutte hele 40 prosent, forteller Skaaren.

- Lettere å være energismart

Til og med i januar, der gjennomsnittstemperaturen har vært vesentlig lavere og prisene skyhøye, har selskapet klart å redusere strømregningen med 15 prosent. For selv om man ikke får gjort så mye med selve strømprisen, er det mange virksomheter som glemmer at den kun utgjør én del av de totale energikostnadene.

Det er hvordan man benytter energien har størst effekt på sluttsummen. Og her finnes det mange grep en virksomhet kan iverksette for å redusere energibruken, som Noova hjelper bedrifter med å kartlegge.

- Men uten en konkret oversikt over hva i en virksomhet som faktisk tar strøm og bruker energi, er det vanskelig å vite hvordan og hvor man kan kutte. Ved å få denne informasjonen blir det lettere å være energismart, forteller Kjartan Kopren, regiondirektør i Noova.

En aha-opplevelse

Da Kjetil Skaaren og OEG fikk sin første energirapport og oppfølging fra Noova, så de tydelig hva de kunne gjøre for å redusere energikostnadene.

– Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse da jeg skjønte hvor lett det var å gjøre noe med energibruken. Det var bare noen få grep som skulle til, sier Skaaren.

Ventilasjonsanlegg og oppvarming av lokaler er ofte det som bruker mye energi og dominerer strømregningen, men det er også her man mest sannsynlig sløser mest - og dermed kan spare mest.

– Vi trodde vi hadde ventilasjonssystemet regulert, men det viste seg at det stod nesten på for fullt om natten og i helger. Med denne innsikten gjorde vi ytterligere justeringer og dermed reduserte vi en stor del av energikostnadene vi hadde, forteller Kjetil Skaaren.

Ved hjelp av ny innovativ teknologi finner Noova potensielle lekkasjer i energibruken til bedrifter. Disse lekkasjene er ofte ikke vanskelige å fikse. Energirapporten til OEG viste at porter som stod åpne gjorde at bedriften brukte unødvendig mye energi på å varme opp lokalet.

– Noe så enkelt som automatiske portåpnere reduserer strømregningen ganske så mye, sier Skaaren.

Med systemet til Noova fikk Kjetil Skaaren fullstendig oversikt over energiforbruk i lokalene til OEG. Strøm som i utgangspunktet er kompliserte saker, ble mye enklere å forstå.

– Jeg har skjønt hvordan strømmen lever i OEG. Noova kommuniserer på en enkel måte og kommer med innspill som er svært verdifulle for oss som bedrift, sier Skaaren.

Bra for miljøet - og lommeboka

Bruken av energi påvirker ikke bare strømregningen, men også miljøet. Undersøkelser viser at Norge er i verdenstoppen i strømforbruk. Bygninger står for om lag 40 prosent av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk.

Noova er opptatt av å gjøre bedrifter bevisst på nettopp dette.

– Nå mer enn noensinne er bærekraft viktig. Hvordan vi bruker energi påvirker samfunnet vi lever i. Som bedrift er det å vite hvordan, hva og når man bruker energi helt essensielt for å ta riktig steg mot å bruke mindre energi, på en smart måte, sier Kjartan Kopren, regiondirektør i Noova.

Nytenkende strømpartner

Målet til OEG var å stå fritt i strømmarkedet og kutte ned på energikostnadene. Med Noova som strømleverandør har de ikke bare oppnådd dette, men de har fått en unik innsikt som de tar med seg inn i den daglige driften.

Noova vil sette sløsing av energi på dagsorden og vise bedriftsmarkedet i Norge at ved et mer bevisst forhold til eget strømforbruk kan man spare både miljø og penger.

– De har en helt ny måte å se på energi. De bryr seg genuint om å hjelpe bedrifter med å redusere energibruken, og vi er veldig fornøyd med dette samarbeidet, forteller Kjetil Skaaren.


Ønsker du å sikre at din bedrift kjøper fornybar energi?

Gode nyheter! Nå gjør vi det enda lettere for din bedrift å bli mer bærekraftig.

Vi i Noova ønsker fra nå av å inkludere opprinnelsesgarantier i alle våre leveranser. Hva betyr det for deg som kunde? Jo, at din bedrift kun vil få energi fra garantert bærekraftige energiprodusenter.

Det er gode nyheter - både for bedriften og for planeten. Og det beste er: det eneste vi trenger fra deg er en bekreftelse på at du ønsker dette som en del av avtalen.

Opprinnelsesgarantier kort forklart:

Opprinnelsesgaranti er en frivillig merkeordning for elektrisitet. Det innebærer at vi som strømleverandør kan tilby deg som kunde en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som det du bruker.
Du kan lese mer om ordningen hos Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg til at din bedrift på denne måten bidrar til en mer bærekraftig strømproduksjon, betyr opprinnelsesgarantien at du også får dokumentasjon på at du kjøper fornybar energi. Det gjør det derfor enklere å rapportere - og sikrer til at flere bedrifter når sine bærekraftsmål. Du kan lese mer om garantiene vi tilbyr her.

Noova handler opprinnelsesgarantiene og sørger for at du som kunde får det sammen med energien. Kostnaden for dette er marginal – som regel mellom 1-2 prosent av de totale energikostnadene* - og inngår som en del av strømabonnementet ditt. Sammen med fortløpende kontroll, varsler og rådgivning, som allerede er inkludert i avtalen din med Noova, vil opprinnelsesgrantiene dokumentere bedriftens vilje og evne til å opptre bærekraftig.

Om du ønsker å inkludere opprinnelsesgarantier i din avtale klikk her.

 

 

 

 


Ikke la deg skremme av høye strømpriser 

Ikke la deg skremme av høye strømpriser

Dagens strømpris-boom gjør mange nervøse, men
bedriftens energikostnader kan kuttes radikalt. Vi i Noova viser deg hvordan.

Kulde og lite vind har sendt strømprisene rett i været, og med det høye forbruket av energi
vi ser i disse dager er det sannsynlig at mange vil få seg en heftig strømsmell i vinter.

Med priser som varierer fra 3 til 100 øre per kWh i løpet av en måned, og de høyeste
strømprisene på flere år, er det ikke rart at panikken slår inn.

Men strømprisen spiller faktisk ikke så stor rolle.

Den utgjør bare én del av de totale energikostnadene, og heldigvis finnes det flere måter å få
ned regningen på enn å sitte i stummende mørke med ytterjakka på innendørs.

Ikke betal mer enn du må

De totale energikostnadene dine bestemmes nemlig av tre ting: energien du bruker,
distribusjonen av den og avgifter fra staten. En vanlig misforståelse er at prisen per
kilowatt time er det mest avgjørende for strømregningen. Derfor får mange panikk når de
leser at strømprisene går opp - for dette kan man tross alt ikke gjøre så mye med.

Men sannheten er at det er forbruket, sammen med hvordan man benytter energien, som
har størst effekt på sluttsummen. Og mange virksomheter kan gjennomføre betydelige kutt i
forbruket sitt uten å merke noe som helst. Ved hjelp av innsikt, analyse og veiledning
kan bedriften profitere både med en gang og på sikt.

Slik kan Noova bistå med å kutte energikostnadene dine:

Ta grep om nettleia! Modellen for nettleie går ut på at de som bruker mye strøm på en gang,
og dermed belaster strømnettet mest, også betaler for en forholdsmessig større andel
av distribusjonskostnadene gjennom bruk av såkalt effekttariff. Men dette er fullt mulig å ta
kontroll over:

- Det forbauser meg at så mange bare aksepterer nettleia som den er. Dette er til syvende og
sist et spleiselag, og målet bør jo være å ta minst mulig del i det, sier salgsdirektør i Noova,
Eyvind Kjensli.

Gjennom aktiv energiledelse sørger Noova for å få summen på nettleia ned, slik at bedriftens
strømregning blir lavere – og dette er lønnsomt uavhengig av om strømprisene er lave eller
høye:

 • Effekttariff fastsettes basert på den timen du bruker mest strøm. Et eksempel er et alpinsenter som nylig ble kunde av Noova. Historisk har alpinsenteret testet alle snøkanonene sine samtidig, den siste dagen i oktober, og uten snø og kunder i anlegget. Da ble den totale kilowatt-timeprisen ekstremt høy. Etter veiledning fra Noova har vi nå utsatt denne testen til november, når det er aktivitet i anlegget. Dette sparer kunden betydelige summer på og det er slik vi jobber. Noova samler inn data, prosesserer og analyserer, slik at vi kan gi deg og virksomheten gode og lønnsomme råd.
 • Mange virksomheter har ikke kunnskap om hvor mye energi de benytter når bedriften ikke er i normal drift, uten aktivitet i bygninger eller maskinpark. Dette er det vi kaller bunnlast. Noova følger med på bunnlastnivåene, og varsler automatisk når bunnlasten overstiger det som er forventet. En slik tjeneste kan ha mye å si. En av våre kunder fikk hjelp til å kutte bunnlast tilsvarende 40 000 kroner på en måned. Dette tilsvarte en reduksjon av energikostnadene på 20 prosent, uten at det hadde negativ påvirkning på verken kvalitet eller komfort.

Dette er bare noen eksempler. Er din virksomhet interessert i å kutte energikostnader? Ta kontakt her for en uforpliktende prat. 

Energismarte bedrifter er også mer bærekraftige

Sløsing av energi har ikke bare negativ konsekvens for energifakturaen. Bygninger står for
om lag 40 prosent av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk.
Selv om store deler av strømmen vi benytter oss av her til lands er ren energi har denne
sløsingen store konsekvenser for miljøet.

- Vi opplever at stadig flere bedriftskunder tar aktivt miljøansvar og ønsker å avgi et mer
bærekraftig fotavtrykk. I Noova leverer vi opprinnelsesgarantier fra produsenter av fornybar
kraft, samtidig som vi bidrar med innsikt, kontroll og råd for å redusere
unødvendig energiforbruk. Når Noova lykkes med å redusere energikostnadene for kunden,
fører det også til et redusert CO2-avtrykk, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Les mer om hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig her.


Vet du egentlig hva du betaler for? Vi bryter ned strømregningen

Strøm er kompliserte saker og det virker kanskje uhåndgripelig når det blir brukt begreper som kilowattimer, påslag og forbrukstopper. Strømbransjens språkbruk må forenkles – ikke minst for å unngå at du betaler mer enn du behøver.

Energiselskapet Noova rådgir og leverer energi til bedrifter i Norge, og har med sin teknologi gjort det mer forståelig å se hva som er kostnadsdriverne. Derfor har vi fått Noova til å forklare det du trenger å vite om strømregningen.

Flere opererer med «hemmelige» priser

Forbrukerrådet har nylig klaget inn over 29 strømselskaper for avtaler som opererer med «hemmelige priser». Dette har ført til at mange privatkunder har fått en høyere strømregning enn hva de ble lovet i utgangspunktet.

Noova, som opererer i bedriftsmarkedet, er ikke på listen fra Forbrukkerrådet. Salgsdirektør Eyvind Kjensli mener energibransjen må bli tydeligere i språket og avtaler, slik at det er krystallklart hva kundene faktisk kjøper.

– Prisen og språket skal være riktig og forståelig. Som strømselskap må vi være en ærlig og redelig partner – uansett om det er for bedrifter eller privatkunder, sier han. 

Saken ble også omtalt i VG, der direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier de har avdekket at flere strømselskaper rett og slett lurer folk med en avtaletype som kalles innkjøpsprisavtaler. Videre sier hun at «problemet med avtalene er at de opplyser en pris med et påslag på for eksempel fem øre, mens det reelle påslaget er mye høyere».

La oss forklare litt nærmere: Påslag er strømselskapenes pristillegg. Dette kan være både en pris per kilowattime du har brukt, men også en månedlig sum. Før påslaget legges til ser kanskje strømregningen ikke så verst ut, men med tilleggene blir det ifølge Forbrukerrådet høyere enn hva som ble lovet i markedsføringen.

Noova vil være motpolen av denne typen strømselskaper. De ønsker mer transparens i strømbransjen.

– Vi mener at både privatkunder og bedrifter må vite hva de faktisk betaler for. I Noovas avtaler er det tydelig hva du betaler for. Hos oss får du akkurat det du trenger, men også innsikt i forbruket ditt – det viktigste verktøyet som muliggjør kutt i bedriftens energiutgifter, forteller han. 

– Noovas mål er faktisk å selge minst mulig strøm, den mest bærekraftige energien er tross alt den du ikke bruker, legger han til.

Dette består regningen av – og slik kan du redusere kostnadene

Strømregningen består i all hovedsak av tre elementer. Å forstå alle tre er viktig for å kutte strømkostnader, for de henger sammen.

1. Strømforbruk: Spar penger ved å bruke mindre

Forbruket ditt måles gjerne i kilowattimer. Dette er hvor mye effekt som kreves gjennom en måned for at du skal ha lys i pærene, mulighet til å lade datamaskinen eller kunne bruke stekeovnen.

Det er strømbørsen, markedsplassen for kraft, som definerer hva det koster per kilowattime. Denne defineres av mange variabler: Er det mye regn og vind vil prisen synke, mens tørke vil få den til å øke.

Påslag er det ditt strømselskap legger til per kilowattime eller månedlig for å kunne levere strøm til ditt bygg. Dette er måten strømselskapene tjener penger. I tillegg er det andre elementer som dekker alt av selskapets utgifter. Dette er likt for alle.

For å kutte kostnader gjennom forbruk må du gjøre alle de vanlige øvelsene: Skru av lyset når ingen oppholder seg i bygget eller skru ned eller av oppvarming om det ikke er nødvendig. Dette kaller bransjen for «bunnlast» og er ofte svært kostnadsdrivende om du ikke gjør grep.

– Men det er fortsatt mulig å luke ut strømsløsing. Noova har utviklet en egen teknologi som lar alle deres kunder overvåke strømforbruket på en enkel og forståelig måte. Det gjør det mulig å luke ut «fyring for kråkene», sier Kjensli i Noova. 

Les mer om hvordan Noova kan hjelpe din bedrift kutte energikostnader her.

2. Nettleien: Denne kan også reduseres!

Energi transporteres fra produksjonen til ditt bygg gjennom strømnettet. Nettleien er den summen du betaler for denne tjenesten. For mange bedrifter, avhengig av størrelse, er summen du må betale hver måned blant annet beregnet ut fra det tidspunktet i måneden hvor du har størst behov for effekt.

For alle strømkunder, enten det er private husstander eller bedrifter, kan dette være den ene timen hvor alle lysene står på, det dusjes, lages mat, varmes opp og elbilen(e) lades.

At det er kun ett tidspunkt som bestemmer nettleien kan føles urettferdig, men alternativet er at strømnettet ikke tåler belastningen og går i svart.

– Bedriftene må få kontroll over forbrukstoppene sine. Vår teknologi henter all informasjonen som trengs gjennom din strømmåler og viser akkurat når du brukte mest strøm. Deretter kan du, med assistanse fra oss, sette i gang tiltak for å jevne ut forbruket. Lykkes vi med dette har du spart penger på nettleien. Verre er det ikke! Sier Kjensli. 

3. Avgifter – særlig viktig for bedrifter

Siste punkt er elavgifter. Dette er en avgift de aller fleste må betale på strømmen som kjøpes fra strømnettet. I regjeringens statsbudsjett er forventet inntekt 11,4 milliarder kroner, og er en betydelig inntekt for fellesskapet. I dag betaler vi ca. 16 øre per kilowattime, mens deler av industrien betaler betraktelig mindre. For bedrifter skal det også betales merverdiavgift for dette.

Som du kan se er det visse unntak for bedrifter, og det er her mange kan spare penger.

– I Noova har vi i flere tilfeller sett at bedrifter betaler for høy elavgift. Dersom dette har pågått i lang tid kan du få tilbakebetalt store summer. Dette er bare noen av grepene vi aktivt gjør for våre kunder, sier Kjensli. 

Her er en hendig ordbok med noen nøkkelord i strømregningen:

Kilowattime: Måleenheten for energi. Dette er effekten en kilowatt vil utvikle i løpet av en time. Ifølge SSB bruker en husstand i Norge i gjennomsnitt 16.000 kilowattimer årlig.

Spotpris: Prisen på strøm som settes hver time av strømbørsen, markedsplassen for energi. Spotprisen er lik for alle strømleverandører.

Påslag: Dette er pristillegget energileverandørene tar i tillegg til spotprisen og egne kostander. Hvordan dette regnes varierer fra leverandør til leverandør. Den totale summen av påslaget avhenger av hvor mange kilowattimer du har brukt.

Nettleie: Dette er kostnaden for å overføre energi fra strømnettet til huset ditt. Nettleien beregnes ut fra forbruk, fast priser og, for mange bedrifter, den ene timen i måneden/uka hvor bedriften eller husstanden har en forbrukstopp.

Forbrukstopp: Den timen i uken/måneden hvor du bruker mest strøm. Denne er viktig å kontrollere om du vil spare penger på nettleien.

Bunnlast: Energiforbruket du bruker når det ikke er aktivitet.

Elavgifter: Avgifter på energiforbruk som går direkte til staten.

 

Hovedbilde: Jon Moore via Unsplash