Strømlinje

Hvordan fungerer egentlig den nye fastprisordningen på strøm?

Strømprisene i Norge har historisk sett vært lave. Det siste årets høye strømpriser har derfor kommet som et sjokk på de fleste.

Regjeringen ønsket å legge til rette for at bedrifter kan få en forutsigbar hverdag ved å inngå gunstige fastprisavtaler med sin strømleverandør. Derfor har de kommet med nye tiltak som påvirker fastprisavtalene som tilbys i markedet i dag.

Hvordan fungerer egentlig den nye fastprisordningen, og hvordan skal din bedrift forholde seg til en slik ordning?

Slik fungerer fastprisene

Ved å sørge for at grunnrenteskatten på vannkraft nå baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris som er hovedregelen, håper regjeringen at flere aktører vil tilby fastpris på strøm.

De fleste leverandører har tilbudt fastprisavtaler til kundene i en årrekke, så det er ikke en nyhet i seg selv. Det er strukturen på fastprisavtalene som har endret seg.

I dag kan du som bedrift inngå avtaler hos din leverandør, hvor du binder opp til 70% av forbruker ditt til en fast pris. Resten av strømforbruket må du kjøpe til spotpris.

Fastprisavtaler kan føre til høyere driftskostnader

Fastprisavtalen er ikke en fast pris på strømmen du bruker. Prisen vil fremdeles variere, dette fordi standardavtalene som er jobbet frem legger opp til et jevnt uttak av strøm hver time hele året.
De fleste bedrifter har et mye lavere forbruk på natten, i helger og i ferier, noe som betyr at uttaket ikke er jevnt .

Dette vil i praksis bety at du binder deler av forbruket ditt, i tillegg til at du opererer i spotmarkedet for leveranse og salg når du trenger mer strøm, og når du må selge overskuddet fra fastprisavtalen.

Å binde seg for flere år kan derfor føre til høye driftskostnader over lengre tid, selv om strømprisen synker.

La oss se på et eksempel:
Du binder 70% av bedriftens totale strømforbruk til fastpris. 60% av det totale strømforbruket skjer mellom 07.30 -16.30, når folk er på jobb. De resterende 40% fordeles over kveld og natt.
Når du binder 70% av forbruket, vil strømselskapet se på det totale strømforbruket pr. måned, og fordele dette over antall dager og timer. Med andre ord, hver time vektlegges likt.

Dette betyr at du ikke får fastpris på all strømmen du bruker når forbruket er som høyest. Derfor må du også kjøpe strøm til spotpris på dagtid. I tillegg vil du få et overskudd av strøm på natten som du må selge tilbake til markedet.

Det er ingen garanti for at du får samme pris på strømmen du selger tilbake til markedet.

Dette gjør at dagens fastprisordning kan slå uheldig ut for enkelte bedrifter som ikke har et jevnt forbruk hele døgnet. Ordningen vil heller ikke kunne gi den forutsigbarheten mange bedrifter søker ved å inngå fastprisavtale.

Vil fastprisene fremover fortsette å synke?

Den siste tiden har ulike leverandører stadig kommet med lavere fastpriser. Det er lett å tenke at det har oppstått en konkurranse mellom de ulike aktørene.

Dette stemmer ikke (foreløpig). Prisene i markedet svinger fortsatt, som de har gjort de siste årene. Det er denne svingningen som påvirker hvilken pris man setter på en langsiktig avtale. Prisene i det åpne markedet for strømleveranser har hatt større nedgang enn fastprisavtalene.

Prisene vil fortsette å svinge og det er vanskelig å forutse om fastprisene fremover blir lavere eller høyere.

Bør du avslå fastprisavtalene helt?

Nei, det er viktig å være bevisst på hva bedriften din tåler. I tillegg bør du regne på hva en fastprisavtale kan koste deg om du må selge underforbruk og kjøpe mer fra spotmarkedet på dagtid.

Ikke ta forhastede beslutninger!

Det er lett å få panikk når strømprisen er høy, men ikke inngå en langsiktig avtale uten å være sikker på at det er dette som blir det beste for din bedrift. Tenk heller langsiktig og sikre deler av volumet for enkelte perioder der prisen nå er lav.

Det aller viktigste er at du tar kontroll på forbruket ditt. Kan du gjøre noe med bunnlasten? Følger forbruket ditt aktiviteten på arbeidsplassen og temperaturen ute på en fornuftig måte?
Når du har full oversikt over historisk og forventet forbruk er det lettere å ta gode beslutninger om fastprisavtaler.

Synes du det er vanskelig å navigere mellom de ulike løsningene på markedet så tar vi gjerne en prat med deg. Vi tilbyr fastpris avtaler med flat profil og fastpriser som er tilpasset din bedrifts forbruksprofil.


Lyspære i tankeboble

Dette bør din bedrift vite om fastprisordningen

Nylig kom regjeringen med en ny fastprisordning på strøm rettet mot næringslivet.

Men hva innebærer egentlig denne ordningen for din bedrift? Bør du kaste deg på eller ha is i magen?

Energirådgivere hos Noova, Kjartan Kopren og Jan Ove Grasdal,  tar deg gjennom de viktigste punktene rundt fastprisavtalen, slik at du kan ta det beste valget for din bedrift.

Dette får du vite:

  • Hvordan fungerer fastprisordningen?
  • Hvilke vurderinger bør bedrifter ta før de går inn i en fastprisavtale.
  • Hvilke konsekvenser kan denne type avtale få for bedrifter på lengre sikt?
  • Hvordan bør bedrifter som ligger i lavprisområder forholde seg til fastprisordningen.

 

 

Ønsker du rådgivning rundt fastprisavtale, eller en gjennomgang av strømforbruket til din bedrift?

Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg snarest!


Frokostmøte -Vil strømprisene normalisere seg

Vil kraft- og energimarkedene noen gang normaliseres?

Dette fikk bedriftene som deltok på frokostmøter arrangert av Noova i Oslo og Stavanger denne måneden svaret på.

Eksperter på kraft- og energi ga gode råd om hvordan bedrifter bør forholde seg til dagens strømpriser og innblikk i hvilke sparetiltak som er mest lønnsomme.

Det ble lærerike foredrag for bedrifter ute etter å forstå dagens strømmarked.

Les mer


Visste du at NOOVA` EOS system Logic Energy oppfyller kravene i regjeringens nye tilskuddsordning for bedrifter?

Støtte til energieffektivisering

Dette kan du spare på energikartlegging:

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh for månedene oktober- desember, så sant de har strømutgifter på 3 prosent av omsetningen eller mer. Ordningen er ikke vedtatt enda, men det er tydelig at det vil bli satt krav til kartlegging og energitiltak for å få ta del i støtten.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh.

I tillegg til å møte regjeringens krav til strømstøtte vil energikartlegging gi deg en god oversikt over eget forbruk. Med en god kartlegging vil du kunne avdekke forbruk som kan kuttes eller reduseres, for så å gjennomføre energisparende tiltak der det er mulig.

God innsikt er nøkkelen til god planlegging.

 

EOS system for energikartlegging

Et energioppfølgingssystem (EOS) vil samle inn, bearbeide data og gi deg de rapportene du trenger for å kartlegge energibruken din.

Krav du bør sette til ditt EOS

  • Systemet bør sende ut et varsel når forbruket er ulogisk eller avviker fra det forbruksmønster man regner for å være normalt.
  • Det er mye å spare på å kutte forbrukstopper. Ofte kan aktiviteter flyttes til et annet tidspunkt for å unngå ekstrakostnader. Dette bør komme tydelig frem i ditt EOS system.
  • Når det ikke er folk i bygget bør det meste som trekker strøm være avslått. Velg et system som varsler deg om bunnlasten, strømmen du bruker når ingen er på jobb, plutselig skulle stige.

Tar du høyde for disse elementene har du et EOS system som fikser overvåkningsjobben for deg, slik at du kan sove godt om natta. Bedre kontroll gir bedre forutsigbarhet og reduserte kostnader der man velger å gjøre forbedringer.

 

Hvordan går du frem

 

Energikartlegging er mindre tidkrevende enn mange tror. Med et EOS system vil mye av kartleggingen skje automatisk. Historiske data for ditt energiforbruk vil automatisk lastes opp, settes i system og presenteres for deg via et dashbord på pc eller mobil.

Det er ikke en kostbar investering, data som blir brukt eier du allerede selv, og medfører derfor ingen implementeringskostnader.

For å få mest mulig ut av kartleggingen, er det viktig å ha en god rådgiver med på laget. Start med kartleggingen, så får du et godt dokumentasjonsgrunnlag for å søke om støtte til din bedrift.

 

Usikker på noe?

Ta gjerne kontakt med oss!

 

 


Strømstøtten til bedrifter: Få mest mulig ut av energikartleggingen og ENØK-tiltak

En ny energitilskuddsordning for næringslivet er på plass, og støtteordningen innebærer at bedriften må kartlegge energibruken for å få noe som helst støtte – og gjennomføre tiltak for å få mest mulig støtte.

 

Dette er tilskuddsordningen

Regjeringens nye tilskuddsordning kan brytes ned i tre deler:

  • Hvis bedriften gjennomfører en energikartlegging, kan det søkes om støtte som dekker 25 prosent av strømpris over 70 øre/kWh.
  • Hvis bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år, kan det søkes om ytterligere 20 prosent av strømpris over 70 øre/kWh – med andre ord til sammen 45 prosent.
  • I tillegg kan bedriften få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnaden for ENØK-tiltakene.

Ordningen omfatter bedrifter som hadde strømutgifter tilsvarende minst 3 prosent av omsetningen i første halvår 2022.

Mange bedrifter står i en svært vanskelig situasjon på grunn av ekstremt høye strømpriser, og denne tilskuddsordningen kommer utvilsomt godt med. Men det er mye mer enn selve strømstøtten å hente ved å gjennomføre kravene for tilskudd – hvis det gjøres ordentlig.

Med en grundig energikartlegging, smarte tiltak og god oppfølging kan det være mye å spare med relativt enkle grep. Det trenger nemlig ikke å være så vanskelig å bli energismart og redusere forbruket. Og energitilskudd hjelper selvfølgelig – men den aller billigste og mest bærekraftige strømmen er den du ikke bruker.

 

Mer innsikt = lavere kostnad

Strømpriser og strømforbruk kan være komplisert og uoversiktlig. Og de aller fleste norske bedrifter bruker mer penger og energi enn nødvendig, fordi de ikke har god nok oversikt over hvordan kostnaden beregnes og hva som påvirker forbruket.

Men dataene ligger allerede der, klare til å fortelle hva bedriften kan spare inn på. Det handler bare om å få presentert dataene på en forståelig måte.

I Noova hjelper vi kundene våre med å analysere og sette forbruksdataene sammen med annen informasjon, som for eksempel værdata og produksjonsdata, og presentere det på en oversiktlig og brukervennlig måte. Da er det mye lettere å forstå mekanismene som ligger bak forbruket, og å avdekke ulogisk forbruk.

 

Store forbedringer med enkle grep

Bare ved å gjøre bedriften bevisst på forbruket, klarer de fleste å kutte 5-10 prosent. Men ofte finnes det også muligheter for ytterligere forbedringer med helt enkle grep.

For eksempel finner vi ofte feilinnstillinger på varme- og ventilasjonsanlegg, eller vi ser bedrifter med høye effekttopper, altså at de bruker mye strøm samtidig i stedet for å spre forbruket utover i tid. Noova fokuserer spesielt på å bistå bedrifter med å eliminere slike topper, og å redusere såkalte bunnlaster – det vil si energien som alltid brukes, uavhengig om det er drift i bygget eller ikke, samt ren sløsing. Effekttopper og bunnlast er to sentrale kostnadsdrivere som må styres for å redusere både energiforbruk, avgifter og nettleiekostnader.

Dette er enkle grep som koster lite å gjøre noe med – både i penger og innsats – men som kan føre til betydelige reduksjoner i strømregningen, og ikke minst spare miljøet for unødvendig belastning.

 

Energioppfølgingssystem (EOS)

«For å etablere energiledelse som et satsningsområde er det viktig å ha riktig og tilstrekkelig kompetanse. Ofte er den nødvendige kompetansen tilgjengelig i bedriften, men det kan også være behov for å involvere ressurser og rådgivere eksternt.»

- Enova

 Ifølge Enova kan et energioppfølgingssystem (EOS) være det beste å få på plass for en bedrift som ønsker å forbedre og redusere energibruken.

Noovas Logic Energy er et skybasert EOS-system som gir en systematisk måling og analyse av energiforbruket, i tillegg til å gi detaljert oversikt over kostnader og bærekraftsmål for bedriften.

Vi lover god kartlegging og rådgiving fra folk som kjenner mekanismene bak strømpriser og strømforbruk, og som kan bruke innsikten som finnes i dataene. På den måten er det mye å hente for bedriften!

 

Trenger du hjelp til å kartlegge din bedrifts energiforbruk så ta kontakt med oss!