Noova følger myndighetenes corona råd

Noova følger alle råd fra myndighetene - leverer som normalt!

Norge er, sammen med resten av verdensssamfunnet, kommet i en meget utfordrende situasjon.

Noova følger alle råd fra myndighetene gitt i denne vanskelige situasjonen, uten at dette får noen innvirkning på våre leveranser og tjenester.

Noova følger retningslinjer gitt av helsemyndighetene og gjennomfører følgende tiltak for å redusere faren for at våre medarbeidere bidrar til spredningen av viruset:

  • Hjemmekontor benyttes i størst mulig grad.
  • Alle reiser som innebærer fly avlyses. Øvrige reiser gjennomføres kun hvis høyst nødvendig.
  • Interne møter gjennomføres som planlagt, da på digitale kanaler uten fysisk kontakt.
  • Kundemøter gjennomføres i størst mulig grad via digitale kanaler.

Tiltakene iverksettes umiddelbart og vil i første omgang vare til over påske, tilsvarende 14.04.2020.

De møtene som er avtalt med våre representanter i dette tidsrommet vil vi ta initiativ til at kan gjennomføres på digitale kanaler.

Det understrekes at tiltakene ikke vil påvirke våre tjenester, og våre kunder vil fortsatt få den oppfølgingen de er vant til fra oss i Noova. Alle våre representanter er tilgjengelige, og vanlige kontaktkanaler via telefon-, chat- og mailtjenester vil fungere som normalt.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Ett steg nærmere smartere energibruk!

Man kan i disse dager lese at Glitre Energi åpner for å redusere nettleieprisen i perioden mellom klokken 22:00 og 06:00 i vintermånedene. Endringen vil gjelde fra 01. mars 2020, og er et pilotprosjekt for å forsøke å redusere forbrukstoppene.

Unngå «rushtids-avgift»
Noova har siden 2015 jobbet aktivt for å bevisstgjøre kundene om et smartere energiforbruk.  Vi har tidligere skrevet at maksimalforbruket er bomringen i strømnettet, og det at Glitre nå tilrettelegger for å enkelt flytte strømforbruket til andre tider på døgnet er et viktig steg i riktig retning.

Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Hensikten med pilotprosjektet er å forsøke å holde nettleien lavest mulig i årene som kommer. For å ha denne muligheten må enten strømnettet bygges ut, eller så må vi utnytte kapasiteten bedre.

Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utsettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden.

- Det er flott at Glitre kutter nettkostnader slik at vi blir flere partnere som reduserer forbruk og kostnader direkte for bedrifter og privatpersoner, sier Eyvind Kjensli, salgsdirektør i Noova.

Norflex

Et prosjekt som er etablert, og hvor Noova er valgt som partner, er Norflex prosjektet. Prosjektets hovedformål er å teste ut fleksibilitet i strømnettet. Her vil kunden være nettselskapet og leverandøren være de tradisjonelle forbrukerne som har forbruk som kan flyttes eller utsettes uten at dette går på bekostning av komfort eller funksjon.

- At vår teknologi plattform kvalifiserer oss for deltakelse i innovasjonsprosjekter som dette er meget spennende, og en bekreftelse på at våre investeringer bærer frukter, fortsetter Kjensli.

Våre kunder i Agder kommunene Grimstad, Arendal og Lillesand vil i løpet av året få tilbud om å være med som pilotkunder i prosjektet. De vil her få tilbud om deltakelse med et inntektspotensiale, uten selv å gjøre investeringer!

Les mer om vårt samarbeid med Norflex her.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Noova valgt som partner i utviklingen av fremtidens strømmarked

Nettselskapene skal i fremtiden gjøre store investeringer for å kunne håndtere forbrukstopper i energinettet som er forventet å stige betraktelig fremover. Smartere bruk av energien vil kunne gi vesentlig redusert behov for investeringer, og dette er nettselskapene villige til å betale for!

Få betalt for å flytte energiforbruket!

Har din bedrift elektrisk forbruk som kan flyttes – uten at det går utover drift eller komfort? Hvis ja, så vil ditt lokale nettselskap i gitte situasjoner være villige til å betale deg for å flytte dette forbruket til tider som er mer gunstige for nettet.

I Norflex prosjektet er Noova valgt som partner på plattform og skyløsning for å gi våre kunder en mulighet til å benytte strømmen så smart at de faktisk kan tjene penger på det!

Norflex

Norflex prosjektet er et pilotprosjekt for å undersøke mulighetene som ligger i fleksibilitetsmarkedet.

Gjennom en anbudsprosess gjennomført høsten 2019 ble Noova valgt som partner. Prosjektets hovedformål er å teste ut fleksibilitet i strømnettet. Her vil kunden være nettselskapet og leverandøren være de tradisjonelle forbrukerne som har forbruk som kan flyttes eller utsettes uten at dette går på bekostning av komfort eller funksjon.

- At vår teknologi plattform kvalifiserer oss for deltakelse i innovasjonsprosjekter som dette er meget spennende, og en bekreftelse på at våre investeringer bærer frukter, forteller Eyvind Kjensli i Noova.

Våre kunder i Agder kommunene Grimstad, Arendal og Lillesand vil i løpet av første halvår 2020 få tilbud om å være med som pilotkunder i prosjektet. De vil her få tilbud om deltakelse med et inntektspotensiale, uten selv å gjøre investeringer.

Klikk her for å se en kort animasjon av Norflex-prosjektet.

Hvordan fungerer det?

Som partner i Norflex prosjektet vil vi installere en styringsenhet som kan styre den lasten, eller de lastene, som vi er enige om kan styres. Dette kan være en kombinasjon av at ting startes opp på et tidligere tidspunkt for så å koble de ut når nettet er belastet som mest, for deretter å kobles inn igjen når dette kreves for å oppnå funksjon igjen.

Den tilgjengelige fleksibiliteten hos våre kunder vil bli tilbudt til en markedsplass. Denne markedsplassen vil ved behov meldt fra nettselskapet, sende en forespørsel til vår Logic plattform. Her ligger alle de tilgjengelige forbrukene vi har hos alle våre kunder, og vi vil respondere til markedsplassen at våre kunder kan stille fleksibilitet til rådighet for en gitt pris. Ved enighet om pris vil så funksjonene tre i kraft, og vi vil styre belastningen hos våre kunder i henhold til de kriterier som er satt opp. Når dette skjer vil kunden få betalt, uten at de må gjøre noe som helst – alle prosesser skjer 100% automatisk.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Årets bedrift i Gjesdal 2019

- Vi er veldig stolte av å bli lagt merke til og av å havne i samme selskap som tidligere års verdige vinnere av Årets bedrift i Gjesdal, sier daglig leder Even Gjesdal i Noova. 

Næringsprisen i Gjesdal deles i 2019 ut for tredje gang og skal hedre en virksomhet som skaper positivt omdømme for kommunen, har evner til omstilling, tenker nytt og ser framover. Årets bedrift er en hederspris som deles ut i samarbeid mellom Gjesdal kommune, Næringsforeningen i Stavangeregionen og Gjesdalbuen. I år har juryen vektlagt følgende:

- I år går prisen til en av de yngste og samtidig en av de mest framgangsrike bedriftene i kommunen. Bedriften skal vise til positiv resultatutvikling, kompetanseutvikling, yte god kundeservice, og ha et bevisst forhold til miljøet. Gründeren som står bak årets vinnerbedrift er økonom og oltedøl. Virksomheten som utpekte seg i år, tilfredsstille samtlige punkter i statuttene. De jobber med bærekraft innen energisektoren og har kunder i alle landets fylker. De sørger for at hoteller, bilforretninger, landsdekkende kjeder og bedrifter med store kontorbygg kan drive på en mer miljøvennlig og konkurransedyktig måte, sa ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal under overrekkelsen.

De siste to årene har Noova investert i utvikling av tjenester og produkter.

- Noova har store ambisjoner på vegne av kundene til å ta ut potensialet ved optimalisering av bygningsdrift. Vi ser frem til å vise hvordan bruk av ny teknologi og datadreven innsikt kan bidra til en mer bærekraftig bygningsdrift, sier Gjesdal.

Daglig leder Even Gjesdal (t.v) og gründer Morten Eide tok imot prisen og ble hyllet av næringslivet på Gjesdal under festkvelden i Lokstallen 7. februar 2020. Prisen ble utdelt av ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal og Harald Minge (t.h.), leder i Næringsforeningen i Stavangerregionen, fredag 7. februar.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Forbedret kundeportal gir deg smartere energioversikt

Kundeportalen gir deg rapporter og analyser om bedriftens energiforbruk. Bedre innsikt over eget energiforbruk gjør deg i stand til å ta velinformerte beslutninger for å forbedre egen lønnsomhet og bærekraft.

Alle kunder i Noova får tilgang til kundeportalen som viser hvilke målere dere har med i avtalen. Det første bildet etter innlogging gir oversikt over totalt forbruk i inneværende år, på alle strømmålere som er registrert på din bedrift. Dette gir deg en bedre oversikt over strømforbruket og en smartere og mer presis strømregning.

Bedre oversikt over energiforbruk

Klikk på «Forbruk» for å velge den måleren du ønsker informasjon om. Her vises blant annet målernummer og forbruk per måned, samt temperaturinformasjon for samme tidsrom. Ved å klikke på en enkelt måned vises samme informasjon dag for dag.

Du kan også gå ned på forbruk time for time på den aktuelle dagen om ønskelig. Det er mulig å skrive ut forbruksrapport for alle perioder, med eller uten fjorårets forbruk og/eller temperaturinformasjon.

Enkelt å sammenligne strømforbruk

En ny og nyttig funksjon er muligheten til å sammenligne energiforbruket med samme periode året før. Har bedriften for eksempel justert driftstiden på ventilasjonsanlegget kan oversikten gi en god indikasjon på om endringen har ønsket effekt – ved å sammenligne forbruket før og etter endringen – og gjerne mot samme periode i fjor.

Inkluderer fakturainformasjon
I menyen øverst i kundeportalen finner dere «Fakturaer». Alle utsendte faktura listes opp, med et symbol som markerer om disse er betalt eller ikke.  Både fakturanummer, totalt beløp og forfallsdato finnes i oversikten, og er det behov for fakturakopi kan man klikke på symbolet for PDF og laste denne ned eller skrive den ut kostnadsfritt. Kreditnota vises under listen med alle faktura, og inkluderer fakturanummer, beløp og dato.

Datadreven innsikt i nye tjenester
Noova vil forsette å utvikle kundeportalen i takt med at vi utvider våre tjenester knyttet til energileveranse og oppfølging for å gjøre det enklere og mer oversiktlig for deg å være kunde.

Kom i gang med tre enkle steg!

  1. Be oss opprette bruker ved å sende en e-post til post@noova.no
  2. Logg på kundeportalen og velg ditt passord. Logg inn med brukernavn (din e-post) og passordet du opprettet.
  3. Velkommen! I kundeportalen får du god oversikt over ditt totale energiforbruk

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Forbruksmønster betyr mest for lavere strømregning

Det viktigste bedrifter kan gjøre for å få lavere strømregning er å fokusere på energiforbruk og effekt – ikke se seg blind på hva energien koster per kilowattime (kWh).

– Alle bedrifter jeg har møtt er motivert til å kutte faste driftsutgifter på energiforbruk. Nøkkelen er å se på forbruksmønster og energitopper, sier salgsdirektør Eyvind Kjensli i Noova og utdyper: – Ikke se deg blind på prisen per kilowattime hvis du vil ha lavere strømregning.

Det er ulogisk forbruk som gir størst utslag på total energikostnad, viser Noovas beregninger.

Endret forbruksmønster har størst effekt på totalpris

Tre elementer bestemmer din totale energikost:

  • Energi: Prisen på energi påvirkes av hvor mange kWh en bedrift bruker. Prisen kan være fast eller flytende. Kostnaden for energien avhenger i tillegg av når på døgnet forbruket skjer (såkalt profilkost).
  • Distribusjon: Prisen på nettleie fastsettes etter hvor mye energi bedriften forbruker – og bedriftens maksimalforbruk (topplast) i løpet av en måned. I dag utgjør distribusjon vanligvis 40-60% av en bedrifts total energikostnad. Dette vil øke, og Noova gir deg innsikt som gjør deg i stand til å redusere dette kostnadselementet.
  • Avgifter: kreves inn av nettselskapet og påvirkes av hvor mye strøm en benytter og om din virksomhet er en produksjonsbedrift eller ikke.

Kostnadsbesparelser

Prisen på energi varierer fra time til time og når på døgnet du bruker strøm.  Noova gir deg innsikt i hvor mye du kan spare ved å ta enkle grep for å endre forbruksmønsteret.

Eksempel fra en bedrift med et årlig forbruk på 1.000.000 kWh:

Det er fremforhandlet en rabatt på strømprisen. Noova gir innsikt til å fjerner de høyeste forbrukstoppene hver måned og til å redusere det jevne forbruket. Vi forventer at det gir deg en reduksjon av energitoppene på 10 prosent og et redusert forbruk på 10 prosent.

I eksempelet vil bedriften kutte energikostnadene med ca. 13 prosent. Besparelsen kommer fra rabatt (7%), redusert forbruk (51%) og redusert nettleie (42%)!

– Å identifisere sløseri og om bedriften har et energiforbruk en kan utsette og heller forbruke på et tidspunkt der det ikke driver opp nettleien, vil gi store utslag, fastslår Kjensli.

Tips for å endre forbruksmønster  

Alle kunder får tilgang til vår portal og tilsendt månedlige forbruksrapporter som gir verdifull innsikt i bedriftens forbrukstopper og grunnlag for nettleie.

Ønsker du en gjennomgang av forbruksrapporten for din bedrift? Kontakt oss - vi hjelper deg gjerne!


Hvordan møter vi nye krav til bærekraftig energiforbruk?

Økt innsikt i bygninger kan bidra til en mer bærekraftig og effektiv drift. Torsdag 14. november deltar Noova på Citykonferansen i Stavanger. Bli med og lær hvordan sensorteknologi og aktiv energiledelse gir bedre lønnsomhet og redusert klimaavtrykk.

 

Hør foredraget til Eirik Sæther (t.v.) og Even Gjesdal torsdag 14. november i Stavanger.

Energimarkedet er i endring

I takt med at stadig flere ting elektrifiseres, øker energibehovet. Bygninger står i dag for hele 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av klimagassutslippet i Norge. Regjeringen har satt som mål å kutte 40 prosent av Norges CO2-utslipp innen 2030. Det vil kreve handling av alle. Daglig leder i Noova, Even Gjesdal, tror at energieffektivisering i bygg er et av de viktigste tiltakene i klimakampen.

– Sparepotensialet i bygninger er betydelig, spesielt i næringsbygg. Skal vi nå klimamålene, må vi starte med å identifisere sløsing og bruke energien mer effektivt. Ved å ta i bruk den nyeste sensorteknologien på markedet gir vi kundene våre økt innsikt i hva som skjer i bygget. Dette gjør det lettere å se sammenheng mellom hendelser og hvordan det kan påvirke energiforbruket, forteller Gjesdal.

I to år har Noova jobbet med å utvikle en tjeneste som benytter tingenes internett (IoT) og sensorteknologi til innsamling og analyse av data. Målet er å aktivt regulere energiforbruket, tilpasset både komfort og forbruksmønster. Kunder får økt innsikt gjennom Noovas analyser og oppfølgingstjenester, slik at de kan ta veloverveide beslutninger. Sanntidssensorene, som er på størrelse med et lite frimerke, har allerede blitt pilotert av flere av Noovas kunder med gode resultat.

– Sensorene har utallige bruksområder. Målet er at Noovas kunder skal få et logisk energiforbruk, lavere energikostnader og redusert klimaavtrykk, forteller Gjesdal.

Bærekraftig bygningsdrift

Sensorteknologien, samt logikken utviklet for analyse av data fra sensorer, energimålere og andre kilder, er utviklet til en komplett tjeneste; Noova Logic. Etter flere vellykkede pilottester er Noova Logic nå kommersielt tilgjengelig.

– Noova har store ambisjoner på vegne av kundene til å ta ut potensialet ved optimalisering av bygningsdrift. Jeg ser frem til å fortelle om mulighetene som ligger foran oss, og hvordan bruk av teknologi kan bidra til en mer bærekraftig bygningsdrift, avslutter Gjesdal.Eiendomsaktører fra hele regionen deltar på Citykonferansen, en fagdag hvor bærekraftig by- og stedsutvikling er i sentrum.

Les mer om Citykonferansen.


3 enkle grep for å spare strøm i vinterhalvåret

I perioden oktober til april slår vintertariffen inn, som gir en høyere nettleie enn resten av året. Les de 3 beste tipsene til hvordan du kan redusere energiforbruket, spare strøm og unngå høye strømregninger.

For mange bedrifter betyr høst- og vintermånedene økt strømforbruk til oppvarming og belysning. Dette, i kombinasjon med vintertariffen, kan føre til ekstra høye energiregninger. Her er tre konkrete tiltak for å unngå dette:

1. Unngå høye effekttopper i strømforbruket ditt

Hvor mye du må betale i nettleie for transport av strøm, avgjøres ut fra toppen i ditt forbruksmønster. Det er den timen med høyest strømforbruk som avgjør prisgrunnlaget for måleperioden. Derfor er det viktig å holde strømforbruket jevnt. Da unngår du høye effekttopper som gir høyere prisutslag for hele måneden og dermed også for dine totale energikostnader.

2. Reduser strømforbruket ved å justere innstillinger for ventilasjon, lys og varme

Bedrifter som ikke gjør nødvendige justeringer i ventilasjonen om vinteren mottar de høyeste fakturaene. Derfor er det viktig å sjekke innstillinger for ventilasjon, lys og varme i overgangen mellom høst og vinter. På denne måten kan du sikre at ventilasjon og varme jobber på lag, som kan bidra til å redusere ditt strømforbruk.

3. Sjekk at det er samsvar mellom strømforbruket og driftstider

Du bør huske på å sjekke at strømforbruket er optimalt i og utenom driftstidene. Dette kan gjøres ved å for eksempel justere ventilasjon og varme om natten og på helligdager når kontoret, butikken eller anlegget er stengt. På denne måten kan du sørge for at du ikke forbruker mer energi enn nødvendig og spare strøm.

Få varsling ved høyt strømforbruk

Noova jobber for at du skal kutte forbrukstoppene, spare strøm og betale minst mulig for strømmen du trenger for å drifte din virksomhet. Vi tilbyr derfor forbruksrapporter som kan lages ned på ukes- eller dagsnivå for å kontrollere om du har et logisk forbruksmønster.

Som kunde av Noova får du varslinger ved høyt strømforbruk og anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utsettes. Dette gir deg mulighet til å gjøre justeringer som kan gi utslag i nettleien og redusere dine totale energikostnader.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!

 


Slik sparer Thansen strøm og penger

Med butikker over hele landet er det viktig for Thansen å ha kontroll over energiforbruk og driftsutgifter for å holde kostnadene nede. Tjenesten Noova Admin gir selskapet god oversikt og sparer dem for strøm og penger.

Thansen får god oversikt og sparer strøm og penger med Noova Admin. Administrasjonssjef i Thansen, Eirik Lunner er tydelig på hvorfor Noova gjennom flere år har vært en foretrukket energipartner for selskapet.

- Noova tilbyr landsdekkende tjenester, og er helt i tråd med våre behov. Vi trenger samarbeidspartnere som komfortabelt håndterer vår bedrift som stadig ekspanderer. Noova viser evne til å sette seg godt inn i Thansens driftsmiljø og utfordringer. Som kunde blir vi godt ivaretatt og får personlig oppfølging fra dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere, forteller Lunner.

Siden 2012 har Thansen vært kunde av Noova. Den anerkjente danske detaljhandelen har over 83 butikker i Danmark og er landets største forhandler av bilrekvisita, sykler, mopeder, fritid, med mer. I 2017 kjøpte T. Hansen opp Torshov Bilrekvisita med sine 13 butikker. De inngår nå under T. Hansen-konseptet og ved utgangen av 2019 forventes selskapet å ha omlag 30 butikker spredt over hele Norge.

Eirik Lunner hos Thansen

Full oversikt med alle strømmålere på én faktura

Noova Admin gir god oversikt over alle strømutgifter, forenkler driften og bidrar til riktig fordeling og fakturering av energiforbruk. Tjenesten passer for bedrifter som har ett eller flere målepunkt med mange kunder, som for eksempel eiendomsselskap med flere leietakere. Den passer også for bedrifter med flere målepunkt fordelt på mange lokasjoner, som butikkjeden Thansen med 20 avdelinger registrert hos Noova. Det er ikke uvanlig at liknende kjeder mottar en faktra per strømmåler fra strømleverandøren, pluss faktura fra nettselskapet. Noova Admin samler alle kostnadene knyttet til energiforbruk i én faktura.

- Noova Admin gir full oversikt over energiforbruk, kraftpris, nettleie og administrasjon. Thansen mottar én månedlig faktura med energirelaterte utgifter for alle sine lokasjoner og unngår derfor 21 fakturagebyr, i tillegg til at de mottar gratis forbruksrapporter for hver måler, sier Grethe Nedrebø, som jobber med marked og kundestøtte i Noova.

God kontroll over totale energikostnader

I tillegg til å samle alle energirelaterte utgifter, kontrollerer Noova at Thansen ikke er registrert med flere målere per lokasjon. Vi identifiserer kostnader på målere som skulle vært sagt opp og sørger for at energikostnadene som faktureres av gårdeier stemmer overens med det faktiske energiforbruket. Lunner peker på at Thansen spare både tid og penger med Noova som energipartner.

- Tjenesten gir oss betydelige besparelser i form av gode strømavtaler og ikke minst tidsbruk. Noova hjelper oss med å overvåke energiforbruk og energikostnader på våre mange ulike lokasjoner. God oversikt gir god kostnadskontroll, sier Lunner.

Betaler kun for strømmen som brukes

Som en del av Noova Admin-tjenesten, gjennomfører vi også en vurdering av strømforbruket tilknyttet bedriften. Vi kvalitetssikrer pris, avgift og kontrollerer at Thansen faktisk benytter næringsarealet det faktureres for.

- Vi går gjennom inn- og utmeldinger av anlegg. Det hender at bedrifter i ekspansjon åpner nye lokaler eller flytter lokasjoner. Noen ganger er ikke alle strømmålere inn- eller utmeldt. Dersom avvik oppdages, følger vi opp og sikrer rett oppgjør, avslutter Nedrebø.
Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!

 


Bedre internkontroll og kvalitetsrutiner med sensorer

Kvalitet og effektiv drift er viktig når en driver bensinstasjon og butikk. Etter YX Sande Gård tok i bruk Noova Logics-sensorløsning til automatiserte temperaturmålinger, har de bedret internkontrollen og fått kontroll over energiforbruket i sine kjøledisker og frysere.

Bensinstasjonen YX Sande Gård, med ett av Norges beste vaskeanlegg, holder til i en ombygget gård i Sola kommune. I sommer tok de i bruk Noova Logic-temperatursensorer i alle sine frysere og kjøledisker i butikken og gatekjøkkenet. De bruker tjenesten for å kvalitetssikre interne rutiner i forbindelse med matproduksjon, og for å få mer innsikt i hva som driver energiforbruket. Det kan bidra til å spare strøm og øke lønnsomhet.

Ny innsikt med sensorteknologi

Noova Logic er tjenesten for overvåkning og oppfølging av sanntidsdata som innhentes fra sensorene. Det norske teknologiselskapet Disruptive Technologies, er vår partner og leverer sensorteknologien knyttet til Noova Logic. Sensorene er på størrelsen med et frimerke og har 15 års batteritid og utallige bruksområder.

-Vi ville teste ut den nyeste sensorteknologien og har startet med varsler på e-post hvis temperaturen går under eller over den fastsatte verdien i frysere og kjøleskap, sier Hege Bårdvik, butikksjef i YX Sande Gård.

Møter strenge krav om kvalitet fra Mattilsynet

Bensinstasjonen har stor pågang av faste kunder som stikker innom for å kjøpe et raskt måltid, og det lages baguetter, hamburgere og pølser i stort tempo. Mattilsynet stiller strenge krav om internkontroll til alle som produserer mat. Å ha riktig temperatur og god kvalitet i varelageret er vesentlig i den daglige driften, og de manuelle temperaturkontrollene viste ikke avvik.

- Rutinemålingene har alltid vært fine, så vi be ble overrasket når det kom varsel om høyere temperatur i en av frysediskene hver natt etter at vi tok i bruk Noova Logic. Det var ikke store avvik, men etter noen dager begynte jeg å se et mønster i varslene, sier Bårdvik.

Løste utfordringen

Varslingen om at frysediskene hadde høyere temperatur enn fastsatt grenseverdi kom først etter stengetid. Temperaturen sank og var normal igjen en time etter at butikken hadde åpnet.

-Etter noen dager så vi et mønster og undersøkte nærmere. Den nye fryseboksen viste seg å være koblet til samme bryter som lyset i butikken. Når vi stengte om kvelden gikk lyset og frysedisken av. Når vi åpnet om morgenen kom strømmen på og frysedisken med iskrem viste derfor alltid rett temperatur når vi tok de manuelle målingene, forklarer Bårdvik.

Noova Logic reduserer energiforbruket

Ingen dag er lik i en travel bensinstasjon som også driver salg av olje og maling, samt utstrakt tankbillevering til store deler av Rogaland og ned til Flekkefjord. Fordelen med automatiserte målinger er at en får varsel med en gang det er en endring. I dette eksempelet synliggjorde Noova Logic et lite avvik, tidligere enn de manuelle målingene viste.

-Data er bare rådata inntil du tar dem i bruk og setter det sammen med oppfølgingstjenester som gir økt innsikt. Hensikten er å automatisere varsler på temperaturforandringer, slik at våre kunder ikke sløser energi og kjøler for mye ned, eller at store verdier går tapt fordi temperaturen er for høy, sier Eyvind Kjensli, salgsdirektør i Noova.

Spar energi og penger med energiledelse

Sanntidssensorene har mange bruksområder, og tjenesten kan tilpasses din virksomhets behov. Noova Logic kan blant annet brukes til automatisert temperaturmåling, måling av kundetilfredshet, varsling om vedlikeholdsintervaller, eller for å kontrollere om dører og porter er åpne eller stengt.

-Med Noova Logic får din bedrift tilgang til aktiv energiledelse. Det gir bedre innsikt, mer bærekraftig energiforbruk og optimalisert drift, sier Kjensli.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!