Noova er i front på fleksibilitet i strømnettet i Norge 

Noova er sentrale i innovasjonsprosjektet Norflex: En ny, bærekraftig og høyteknologisk løsning på fremtidens kraftutfordringer.

Fleksibilitet i strømnettet innebærer at strømkundene jobber sammen med nettselskapene for å redusere forbrukstopper. Dette vil frigjøre belastning på strømnettet og «låne bort» kapasitet til nettselskapene igjen. Det Enova-støttede prøveprosjektet har fått navnet Norflex og er et samarbeid mellom Agder Energi, LOS, Entelios, Tibber, Ishavskraft, Istad og Noova.

Fleksibelt strømforbruk vil være et alternativ til å bygge ut strømnettet, og dermed hindre naturinngrep og at enorme summer skattekroner går til selve utrustningen.

– Vi er utrolig stolte av å kunne være med på å levere teknologien i dette prosjektet. Noova er med på å utvikle en fremtidsrettet løsning på utfordringene som kommer med et helelektrisk samfunn, sier salgssjef Eyvind Kjensli.

Les mer om Norflex-prosjektet hos Enfo her.

Vellykket demonstrasjonsprosjekt i Agder

Fleksibilitet innebærer smart styring av strømforbrukere, der tidspunkt for aktivering kan forskyves. Både bedrifter og privatkunder skal kunne gi bort sin kapasitet, og i Agder er det allerede satt i gang et demonstrasjonsprosjekt.

Strømkunder i Arendal, Grimstad og Lillesand deler nå sine fleksible strømforbrukere, som automatisk kobles inn og ut etter behov fra nettselskapet. Blant sluttbrukerne som har spart både penger og miljøet finner vi vår kunde Arendal Havn og andre bedriftskunder, samt privatkunder. Fleksibilitet hentes fra ulike forbrukere inkludert  produksjon, ventilasjon, fryselager, elbil-ladere, varmtvannsberedere og oppvarming.

– For det første er det utrolig spennende å kunne tilby vår teknologiplattform til et slikt innovasjonsprosjekt. For det andre gjør vi det mulig for deltakerne å unngå forbrukstopper og å tjene penger på å låne bort sin kapasitet, sier Kjensli.

Det er nemlig slik at nettselskapene er villige til å betale relativt godt for denne fleksibiliteten.

– Ingenting er bedre enn et bærekraftig tiltak som også er svært lønnsomme for sluttbrukerne. Det vil jeg kalle å få i både pose og sekk, mener Kjensli.

Teknisk ansvarlig i Noova forteller at alle testene mot Arendal havn har gått smertefritt og utkobling av lasten ikke har medført ulemper for kunden. Samlet i Norflex-prosjektet har denne testen oppnådd et volum på 20 megawatt.

Et slikt volum gjør lastene aktuelle for kjøp av Statnett, ifølge Kjensli. Dette gjør det mulig for Statnett å bruke lastene til å balansere strømnettet og skape ytterligere verdi av fleksibiliteten som ligger i Agder.

Norflex-prosjektet skal i utgangspunktet vare ut 2021, men Noova er svært optimistiske.

– Noova er med på å bygge fremtidens energibransje, både i Norflex-prosjektet og i arbeidet vi gjør til daglig sammen med våre kunder. Vi er i spissen på innovasjon og bærekraftige løsninger, noe jeg tror vil være sentralt i tiden som kommer.

Her kan du lese mer om hvordan Noova kan redusere din bedrifts energikostnader. 


Lave temperaturer og høyt strømforbruk: Med dette grepet kan du holde strømregningen lav

I høst- og vintermånedene blir gjerne energikostnadene høyere enn ellers i året. Det betyr ikke at det blir umulig å redusere den endelige summen på strømregningen din.

Med vår teknologi kan vi gi deg innsikt i hva som forårsaker at strømregningen blir høyere enn forventet. Kaster du bort strøm når bedriften er stengt, såkalt bunnlast? Eller har du et forbruk som sørger for at nettleien blir unormalt høy?

I denne videoen viser Kjartan Kopren, vår regionsdirektør i Vest, hvordan Noova kan hjelpe deg holde energikostnadene lave gjennom vinteren:

 


Slik bruker vi Logic Energy til å redusere dine energikostnader

Energiforbruket ditt samler opp masse data. Denne informasjonen er svært verdifull for å kunne redusere den endelige summen på strømregningen din.

Noova har utviklet en egen plattform, Logic Energy, som lar deg overvåke din bedrifts energiforbruk med millimeterpresisjon. Her tolker vi våre kunders energiforbruk time for time, måned for måned, viser nettleiekostnader og avgifter, hva slags energikilde du bruker og mer. Ved å analysere denne dataen kan vi, i samarbeid med deg, gjøre energiforbruket ditt fornuftig.

I denne videoen viser Kjartan Kopren, vår regionsdirektør i Vest, hvordan du kan navigere i dashbordet og hvordan dataene kan anvendes for å kutte dine energikostnader.


Ikke la deg lure av tilsynelatende lave strømpriser – du kan fortsatt spare mer penger

I månedene fremover kan prisene for både strøm og nettleie øke, og derfor bør bedrifter bli enda mer bevisste på sine energikostnader. Vi i Noova kan hjelpe deg få et logisk energibruk.

Gjennom sommeren har vi erfart uvanlig lave strømpriser. Prisene er nå i ferd med å stige, men kan fortsatt omtales som rimelige. Billig strøm er vel og bra, men om du tar en nærmere kikk på dine totale energikostnader vil du se at strømregningen består av mer enn prisen for antall kilowatt brukt.

Nettleien kan i mange tilfeller utgjøre en større sum enn strømmen alene. Denne kostnaden er det også mulig å kutte ned på.

– Man skulle kanskje tro at det bare var å si seg fornøyd med at bedriften nå sparer penger på lav strømpris, men det er ikke nødvendigvis slik. Lave strømpriser er ikke god nok grunn alene for å ikke jobbe med aktiv energiledelse, sier Eyvind Kjensli i Noova.

Slik beregnes nettleien

Noova er et strømselskap som hele tiden arbeider for at din bedrift skal bruke minst mulig penger på energi. Energikostnader består av mange andre variabler enn bare strømforbruket, og en av disse er nettleien.

Nettleien er basert på hvor mye effekt du trenger, og kalkuleres etter når du har størst behov for strøm. En forbrukstopp er den timen i måneden hvor din bedrift bruker maksimalt med strøm, og dette tidspunktet bestemmer nettleiekostnaden. Dette er til for å garantere at energinettet ikke overbelastes.

– Med Noovas energieffektiviseringssystemer får vi og du god oversikt over ditt forbruk og vi identifiserer hva som bør gjøres for å kutte energikostnader ned til et minimalt nivå. Det kan eksempelvis være å redusere antall målere eller å fordele strømforbruk jevnere utover døgnet, sier Kjensli.

Noova har laget en egen guide til hvordan bedrifter kan kutte i sine totale energikostnader. Last den ned her.

Nettleien kan øke i fremtiden

Effektariffene settes flere ganger i året, og om vinteren kan disse ofte settes høyere. Dette vil påvirke hva du ender opp med å betale i nettleie.

– Vi har hjulpet flere bedrifter kutte sine totale energikostnader med over 30 prosent. Om du kommer i gang med dette nå vil du også ha et fornuftig forbruk når strømprisene øker igjen og vinterens tariffer med effektavgifter slår inn.

Vintertariffene er en faktor, men nye investeringer i strømnettet vil kunne føre til at energikostnadene spiser enda mer av bedriftens pengesekk. Utrustningen er en investering på 140 milliarder, der strømnettet oppgraderes for en ny type forbruk og mer grønn energi. Deler av denne regningen vil havne hos strømkunden gjennom nettleien. Derfor blir det viktigere for bedrifter å ta grep allerede nå, sier Kjensli.

– Bedrifter kan redusere sine energikostnader betraktelig med få og enkle tiltak. Det kan vi i Noova hjelpe deg med.

Ta kontakt med Noova for en uforpliktende samtale - eller last ned guiden for å se hvordan du kan kutte energikostnader her.  


Du kan spare store ressurser på å få kontroll over ditt energiforbruk. Last ned vår guide!

Det er stor forskjell på strømpris og energikostnader.

Noova ble etablert i 2005 basert på en forretningsidé om å bistå kunder til å endre forbruksmønster, redusere energiforbruk og derigjennom den samlede energikostnaden. Energikostnader genereres av en rekke faktorer, hvorav strømpris bare utgjør ett av mange elementer. Inngående kunnskap om samtlige kostnadsdrivere er avgjørende for å redusere størrelsen på energifakturaen.

Etter 15 år har Noova utviklet seg til å bli en ledende energiaktør med betydelig kompetanse på aktiv energiledelse og fokus på å redusere våre kunders totale energikostnader. Noova er en solid og forutsigbar partner med 25 dedikerte ansatte. Noova kombinerer nå vår energikunnskap med avansert teknologi for å styrke verdiforslaget ytterligere.

Digitaliseringsrevolusjonen skaper nye effektiviseringsmuligheter. Ved å aktivt samle inn, analysere og presentere data for våre kunder, skaper Noova forbedret innsikt som grunnlag for å endre adferd og ta gode, lønnsomme og bærekraftige beslutninger.

I denne guiden blir du kjent med hvordan Noova bistår våre kunder med energiledelse og å redusere energikostnadene. Du får innblikk i våre tjenester og leveranser, hvordan våre kunder opplever oss, og hva Noova mener blir avgjørende å hensynta i tiden foran oss.

Og ta gjerne kontakt med våre kompetente medarbeidere om noe skulle være uklart, eller det er behov for ytterligere informasjon.

Even Gjesdal - Daglig Leder

 

Last ned guiden her

 


Slik ga NOOVA tidligvarsel for driftskritisk infrastruktur hos Smedvig

Med disruptiv teknologi og overvåkningssystemer har Noova sørget for at Smedvig Gruppen har spart hundretusenvis av kroner på sitt energiforbruk. Men Noova har også gitt tidlig varsel på at noe er galt. Les mer om hvordan det er mulig.

Foto: Stavanger Byarkiv

Tirsdag 24. mars tikket denne meldingen inn til driftslederen i Smedvig:

«Temperaturen på sensor i Grensesnittrom ble registrert til 20,15 °C klokken 17:54 den 24.03.2020. Dette er utenfor definerte grenseverdier.»

Temperaturen i et datarom i Arkivenes hus i Rogaland hadde steget over terskelverdien for normaltemperatur. En ukjent feil førte til at kjøling av hovedtavle og serverrom sluttet å fungere.

Energileverandøren Noova hadde uker tidligere installert sensorer rundt om i bygget for å overvåke Smedvigs energiforbruk, samt noe infrastruktur som ble ansett som driftskritisk. Når sms-en ble sendt ut fikk driftslederen umiddelbart satt i gang tiltak for å hindre et uheldig utfall. Tidlig varsling er viktig for å kjøpe seg tid slik at feilen kan rettes opp før serverne må stenges ned.

Robert Liddard hos Smedvig uttaler at det er viktig for dem å levere utmerket oppetid på alle sine tjenester, inkludert kjøling.

– I alle tekniske anlegg oppstår det fra tid til annen feil, og da er det viktig for oss at vi har god respons og dermed avverge eventuelle konsekvenser for våre leiekunder. Denne gangen fikk vi rettet feilen lenge før det ble kritisk for infrastrukturen.

Disruptiv teknologi for energibesparelser

Hvordan kan det ha seg at en energileverandør for bedrifter, eller et tradisjonelt strømselskap på folkemunne, bruker denne typen overvåkning?

– Vi ønsket å forstå hva som skjer i byggene når energiforbruket går opp og ned, og det kan sensorene hjelpe oss med. Denne teknologien plukker opp alle endringer som skjer i bygget, og derfor er det avgjørende for å kunne overvåke alt som har med energiforbruk å gjøre. Vi vil være en leverandør som strekker seg litt lenger, og dette viser hvor avgjørende våre systemer kan være, forteller Eyvind Kjensli i Noova.

Å bruke ordet «tradisjonell» i samme åndedrag som man nevner Noova tar Kjensli som en mild fornærmelse. Noova ønsker å være en annerledes aktør i et marked vi mener kan beskrives som kaotisk og uoversiktlig for kundene.

– Andre energileverandører er opptatte av å selge deg mest mulig strøm til lavest mulig påslag per kWh. Vårt mål er å selge deg minst mulig strøm, vise deg hvordan du kan spare energiutgifter og gjøre din bedrift mer bærekraftig. Det gjør vi med teknologi, sier Kjensli.

Sensorikken som oppdaget det overopphetede serverrommet er bare ett ledd i Noovas teknologi. All informasjon som hentes fra din strømmåler kan nemlig kategoriseres, struktureres og presenteres. På denne måten kan du se hva, hvor og hvorfor din bedrift bruker energi. I tillegg kommer sensorene som sper på data i Noovas teknologiløsning.

– Vi tilbyr et energioppfølgings-system (EOS) der kundene får dataene i et eget dashbord. Her kan kunden og vi analysere og se forbruk dag for dag, når bedriften har energitopper og mer. Sensorene er en ekstra ytelse, og kan gi deg en oversikt over temperatur, trykk eller nærhet – sistnevnte kan for eksempel være åpne vinduer eller dører. Alt dette spiller inn på ditt energiforbruk, og til syvende og sist summen på strømregninga, sier Kjensli.

Hos Smedvig har Noova installert sensorene i utvalgte rom, og kontrollerer at oppvarming ikke overstiger en viss grense. Dette kobles sammen med data fra Elhub (et sentralt IT-system eid av Statnett) og gir deg informasjonen du trenger i et brukergrensesnitt. Du kan selv stille inn om du ønsker å få beskjed om verdier stiger eller synker forbi dine preferanser.

– Dette er et utrolig viktig verktøy for bedrifter som ønsker å se sitt energiforbruk på makronivå. Mange mindre justeringer i ditt strømforbruk kan gi store besparelser i energiutgifter. For å bruke et gammelt uttrykk: Mange bekker små gjør en stor å, forteller Kjensli.

Dette er EOS

Aller først: Et EOS fra Noova har ingen implementeringstid og har en svært lav investeringskostnad. Du vil umiddelbart kunne se tidligere energikostnader, og tilpasse deretter, enten det er for bærekraft eller kostnadsreduksjon.

Noova EOS

Her er en liste over hva som inngår i vårt EOS:

Dashbord:

Essensen av systemet er dashbordet med ulike moduler. Her kan du tilpasse selv hvilken informasjon du ønsker å hente ut, og det er enkelt å lese og manøvrere.

Timesforbruk:

Denne modulen gir deg mulighet til å få bedre oversikt over energitopper i din bedrift. Dette handler både om bærekraft og om kostnader for både strøm og nettleie.

Nettleien beregnes ut fra den ene timen i måneden hvor du har høyest effekt, og her får du svart på hvitt hva som avgjør nettleie-summen. I tillegg ligger også bunnlasten inne i denne modulen. Dette er strømmen du bruker når det ikke er drift i din bedrift.

Om din bedrift sitter på en Excel-trollmann kan denne dataen også eksporteres og analyseres.

Om kunden ønsker kan Noova sende skreddersydde rapporter i ønskede intervaller.

Bærekraftstiltak:

I modulen for bærekraftstiltak kan man forutsi forventet energiforbruk. Her kan du legge inn forventede besparelser, energieffektivserende tiltak og annen informasjon.

ET-kurve (sammenheng mellom energi og temperatur):

Denne modulen vil beregne energiforbruket ditt opp mot den gjennomsnittlige temperaturen du har lokalt ved din bedrift. Eksempelvis kan dette være at du bruker like mye energi om vinteren som på våren. Om så skulle være tilfellet kan systemet gi deg et varsel om overforbruk, og oppfordre deg til å gjøre grep.

Energieffektivitet basert på areal:

Denne modulen tar utgangspunkt i hvor mye energi du bruker per kvadratmeter i ditt bygg.

Dette kan også tilpasses til bedriftens KPI-er. Smedvig, som forvalter eiendom, vet at de bør ha et maksimalt forbruk på 150 kWh per kvadratmeter. Om en av eiendommene overstiger dette forbruket vil de få varsel i sitt EOS.

For restaurantbransjen er dette også hendig. Du kan legge inn energieffektivtet basert på omsetning. Er det korrelasjon mellom antallet burgere eller pizzaer solgt og energiforbruket? Eller er energiforbruket like høyt når omsetningen er lav?

Energimiks:

Modulen lar deg legge inn ulike energibærere du har i ditt bygg, enten det er fjernvarme, elektrisitet, fjernkjøling eller gass.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Vi vil selge så lite strøm som mulig

Noova vil at din bedrift skal senke sitt totale energiforbruk, men også sluttsummen på strømregningen din. La oss forklare deg hvorfor og hvordan.

 

Foto: Unsplash / Micheile Henderson

Dette er trolig en setning du neppe ville trodd kom fra en energileverandør: Vi vil selge deg så lite strøm som overhodet mulig.

Hvorfor? Jo, fordi det er riktig at din bedrift skal ha så lave utgifter som mulig, og vi har verktøyene til å hjelpe deg å kutte energikostnadene!

– Det er viktig for oss som energileverandør å erkjenne at strøm er noe alle kan levere. Men vi ønsker å gi våre kunder den innsikt de trenger for å tilpasse forbruket til sin drift, forteller salgsdirektør Eyvind Kjensli.

Påslag per kWh er toppen av isfjellet

– Det er ingen som leverer strøm for moro skyld, i denne bransjen driver alle butikk. Veldig mange energiaktører er opptatt av å kunne tilby lavest mulig påslag, men det er absolutt ikke nyttig – verken for privat eller bedriftskunder. Det er på tide at noen tar tak og ser på hele bildet, ikke bare toppen av isfjellet, sier Kjensli videre.

Hva ligger under havoverflaten på dette isfjellet? Kjensli forteller at det er kostnader som nettleie, administrasjonsgebyr, fakturagebyr og mer. Spottpris per kWh er bare en liten faktor av det som bestemmer sluttsummen.

– Vi i Noova har verktøyene og teknologien til å gi deg en strømregning som passer din bedrifts profil. Vi vil at du skal bruke så lite strøm som mulig og viser deg hvordan vi gjør det. Transparens er et viktig stikkord for oss, vi skal ikke lure noen. Vårt mål er at du kan ha et bærekraftig og fornuftig energiforbruk og spare penger.

Foto: Unsplash / Annie Spratt

Forutsigbarhet og kostnadsbesparende

Det er ikke bare på inntektskilde at Noova staker ut kursen for fremtidens energileverandører. Der tradisjonelle leverandører har begrenset oppfølging vil vi jobbe tett på. Der andre har få eller enkle tilleggstjenester, tilbyr Noova spennende teknologi.

Denne teknologien har fått navnet Noova Logic og inneholder blant annet et energioppfølgings-system (EOS). Dette gjør det mulig å monitorere ditt forbruk: den energien du trenger nå, den energien du kan vente med og den du sløser bort.

Eksempelvis kan vi trekke frem hvordan nettleie kalkuleres fra nettselskapene. Nettleien bestemmes av effekten ditt bygg krever på maksimalt forbruk. Derfor måler nettselskapene denne kapasiteten ut fra den ene timen i måneden du har høyest forbruk av energi.

– Det kan kanskje høres urettferdig ut, men slik er systemet. Derfor er det viktig at man følger med på eget forbruk. På lang sikt kan bedriften gjøre tiltak som senker effekttoppene, og dermed senke den totale kostnaden på strømregningen. På kort sikt vil du kunne forutsi hva nettleien vil bli for inneværende måned.

Du kan hente ut dagsrapporter, ukesrapporter, se sammenhenger mellom temperatur og energiforbruk, energieffektivitet basert på areal eller hva slags energi ditt bygg bruker. Alt dette gir deg en beregning av faktiske kostnader (inkludert nettleie, avgifter og energi) i sanntid. Ikke bare er det forutsigbart, men på sikt kan du identifisere områder der du kan gjøre grep.

– Det aller viktigste for bedriftene er at energiforbruket står i stil med hva som er forventet for deres bygg. Med Noova Logic får du det svart på hvitt i ditt eget dashbord.

Om du velger Noova som din strømleverandør vil du få disse verktøyene, og selv kunne monitorere eget forbruk. Implementeringen vil skje umiddelbart, og helt uten investeringer.

– Blir du energikunde hos oss vil du få tilgang til alle disse verktøyene umiddelbart. Vi kan hente ut dine historiske data fra tidligere perioder, sette de i system og sammenlikne med forbruket du har i dag.

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester?
Ta gjerne kontakt med oss!


Slik kan Noova bidra til lavere energikostnader for din bedrift

Det finnes så mye god data på din energiforbruk og -sløsing. Noova tar i bruk denne informasjonen for å gi deg lavere energikostnad.

I bunn og grunn er det ett punkt som er viktig for veldig mange bedrifter: summen på bunnen av strømregninga.

For å redusere din bedrifts energikostnader må du se på hele bildet. Prisen som står på den månedlige strømregningen er nemlig satt sammen av svært mange variabler – ikke utelukkende spottpris.

Vi i Noova er ikke som andre strømselskaper. Vi ønsker å selge deg minst mulig strøm, slik at du kan spare penger, ta miljøansvar og ha et fornuftig strømforbruk. Dette er våre kjerneområder:

Vet du hva energien faktisk koster?

Noova er i all hovedsak et strømselskap. Som alle andre selger vi strøm basert på den flytende kostnaden i markedet, men vi har verken laveste eller høyeste påslag på prisen per kWh. Vi pakker ikke inn lav spotpris med andre skjulte gebyrer, vi er opptatte av transparens.

Nettleien er prisen du betaler for distribusjon av strøm til din lokasjon. I dag er det nærmere 120 forskjellige distribusjonsselskaper og like mange metoder å regne seg frem til akkurat hva denne kostnaden skal være.

Denne prisen beregnes blant annet ut fra den ene timen i måneden der du brukte mest strøm. Denne korte perioden vil påvirke hvor stor andel nettleie utgjør på strømregningen for hele måneden. Om du har riktige analyseverktøy kan vi sammen identifisere disse forbrukstoppene og gjøre tiltak deretter.

Med en strømavtale hos oss får du en ærlig pris og muligheten til å ha et strømforbruk som er tilpasset energimerkingen i bygget du holder til. I tillegg kommer elsertifikater og transaksjonskostnader. Du kan lese mer om våre strømavtaler her.

Få oversikt over sløsing og forbruk med god data

For å forklare hvorfor du bør velge oss som din totalleverandør for energi, burde vi muligens begynt i motsatt ende. Ikke med strøm, men med våre teknologiske verktøy som kan analysere ditt energiforbruk og -behov.

Vi tilbyr verktøy som gir deg analyse, innsikt, varsling og rapportering. Alt dette vil gi deg oversikt over hva du bruker, hvor du bruker og hvor du eventuelt kan spare inn penger. Dette verktøyet, døpt Noova Logic gjør det mulig for både oss og deg å se hvordan ditt strømforbruk ser ut.

Med denne teknologien kan vi sammen luke ut de lavest hengende fruktene, som for eksempel lavest mulig bunnlast. Dette er belastningen av energien som alltid brukes, uavhengig om det er drift i bygget eller ikke, samt ren sløsing. Bunnlast er med andre ord et begrep vi bruker for energi som går til spille, eller for å bruke et gammelt uttrykk: fyring for kråkene.

Dette er ett av flere viktige grep for å ta ansvar for din bedrifts bidrag til energieffektivisering og bærekraftig energiforbruk.

Det er naturlig at du ikke har full innsikt i hva som avgjør strømprisene, nettleien eller prisen per kWh. Strømmarkedet er komplekst, men med enkle dashboard kan vi sammen sørge for at du kan gjøre gjennomtenkte beslutninger som påvirker sluttsummen på strømregningen.

Færre fakturaer, mindre administrasjon for deg

Vi kan hjelpe deg strukturere og sørge for korrekt fakturering av flere leietakere, eller å samle mange fakturaer sammen til én. Ved å la oss ta over dette frigjør du ressurser til å fokusere på andre oppgaver i bedriften.

Vi kan energi, du kan ditt felt, og sammen kan vi sørge for at du får logisk energibruk i din bedrift.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!


Stavangeren kuttet strømforbruket med 62 prosent på kort tid

Med få og gode grep har Stavangeren kuttet kostnadene for energi med titusenvis av kroner i året. Ett av disse grepene er å velge Noova som energileverandør.

Humorhuset Stavangeren - Foto: Noova

Humorhuset Stavangeren har i 21 år vært Stavangers storscene for standup, teaterforestillinger og andre arrangementer. Før korona-krisen, nærmere bestemt i november 2019, gjorde de viktige grep for å forbedre inneklimaet i bygget ved å bytte ut et klimaanlegg som var langt over utløpsdatoen. Samtidig byttet de også strømleverandør til Noova.

Denne kombinasjonen gjorde at de i desember 2019, en måned med mange forestillinger og krav til høyt strømforbruk, mer enn halverte strømforbruket sammenliknet med samme måned i 2018.

– Det er nok en kombinasjon av vår nye strømleverandør og nytt klimaanlegg som har gjort at vi klarte å spare så mye. For oss utgjør dette store summer, og alt av kroner vi kan spare er en fordel for bedriften, forteller daglig leder Bente Fredriksen i Stavanger Scenedrift.

Takket være Noova har Bente og Stavangeren nå muligheten til å monitorere sitt energiforbruk. Det har gjort at strøm har blitt til noe mer enn bare en utgiftspost.

– Jeg har aldri tenkt noe særlig over energiforbruket verken på jobb eller hjemme. Med Noovas verktøy kan jeg nå følge enda nøyere med, justere når det er behov og virkelig sette meg inn i hva jeg faktisk betaler for. Ikke bare er det bærekraftig, men det er også skikkelig interessant, forteller Bente.

Vil selge minst mulig strøm

Besparelsene er ikke begrenset til desember i fjor. I februar i år var energiforbruket 40 prosent mindre enn i 2019. Dette er tall hentet fra rapporter Noovas kunder får tilgang til. De oppdateres kontinuerlig og gir god innsikt og forutsigbarhet på hva bedriften må betale.

– Vi ønsker å fornuftiggjøre bedriftens strømbruk. Derfor ønsker vi å selge våre kunder minst mulig strøm, forteller Kjartan Kopren i Noova.

Han er regionsdirektør for Vestlandet og har vært sentral i on-boardingen av Stavangeren.

– Det aller viktigste vi har gjort for Stavangeren er å nærmest eliminere den strømmen som går til å fyre for kråkene: bunnlasten. Dette er belastningen som kommer når det ikke er drift. Tallene fra Stavangeren viser at de i 2019 hadde en bunnlast på 60 kilowatt. I dag er denne bunnlasten på 24 kilowatt. Det utgjør mye penger, forteller han.

Et grovt regnestykke viser at Stavangeren kan ha kuttet ca. 220 000 kroner per år ved å bli mer bevisste på eget energiforbruk.

I tillegg har Noova installert sensorer i salen der publikum sitter. På denne måten kan de overvåke temperaturen og sørge for at temperaturen er optimal for publikum, ikke for mye og ikke for lite – uavhengig om vitsene på scenen slår an eller ikke.

Enda mer relevant under korona-krisen

Som alle andre i underholdningsbransjen er Stavangeren berørt av korona-krisen. De har sett seg nødt til å permittere ansatte og utsatt alle forestillinger inntil videre. Med en usikker økonomisk fremtid er det tiltak som sparer kroner som gjelder.

– Vi har sørget for at klimaanlegget kun er aktivt når det er noen på kontoret. I disse dager er alle besparelser viktige, sier Bente.

Det sier Kjartan i Noova seg enig i. Han mener dette er veldig riktig tidspunkt å nøye ettergå hva bedriften faktisk bruker penger på, slik at de kan komme seg gjennom krisetiden best mulig.

– Om din bedrift tenker «nå må vi vente med Noova» vil jeg utfordre tankegangen din. Vi kan være på plass i løpet av kort tid og kan i løpet av en uke identifisere områder du kan spare energi på. Det vil ikke ta mange månedene før dette gir besparelser. Det eneste som kreves fra bedriftene er en interesse og at de ønsker å gjøre noe med strømregningen sin. Det må være samsvar mellom aktiviteten på kontoret og kostnaden for energi

I tillegg tilbyr Noova administrasjon av fakturering, enten det er samlefakturaer eller om du trenger å dele opp for flere leietakere eller liknende.

– Målet for Noova er å gjøre andre bedrifter oppmerksomme på hva de faktisk bruker på strøm, at de blir mer bærekraftige og at de kan frigjøre ressurser. Vi tar over håndteringen av strømmen din – og det er økonomisk fornuftig.

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!