Aktuelt
Apr 16, 2019

Ledig stilling: Key Account Manager

Om du søker spenning som gir energi - da trenger vi din kraft! Vi har i dag en unik posisjon i markedet, er i sterk vekst og er derfor på jakt etter en energisk og målorientert Key account manager i Oslo.

Noova søker en Key account manager (KAM) med erfaring fra løsnings- og tjenestesalg i storkunderelasjoner med god forretningsteft og bra teknisk forståelse. Vi kan tilby stor grad av selvstendighet og svært gode muligheter for egen utvikling. Vi ønsker deg velkommen til aktivt å videreutvikle vårt konsept - både internt og mot markedet.

Les utlysningen og søk stillingen via Raadgiverhuset Rekruttering
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.
Nyhet
Apr 11, 2019

Svindelforsøk på e-post

Har du fått en e-post fra Noova der du blir bedt om å klikke på en lenke for å laste ned kryptert informasjon? Ikke gjør det.

Noova opplever at noen prøver å lure til seg informasjon fra noen av våre kunder ved et såkalt Phishing-angrep.

Phishing er en form for nettsvindel der noen prøver å lure deg til å laste ned en kryptert fil. Hensikten er gjerne å få tak i kredittkortnummer, passord til innlogging og lignende. Budskapet i slike e-poster er gjerne at du må gå gjennom detaljer i en betaling, eller gjøre deg kjent med endringer når det gjelder sikkerhet osv. Du får dem i innboksen nesten daglig, falske e-poster som vil ha deg til å klikke på en lenke og gi sensitiv informasjon.

Dette angrepet starter ved at noen i Noova ber seg laste ned en fil (__@noova.no has sent you a file using SmartFile).

Vi jobber med saken. Det sikreste rådet er likevel det enkleste: Slett alle e-poster du anser som tvilsomme. Og vær skeptisk til enhver avsender som vil ha deg til å klikke på en lenke eller oppgi sensitiv informasjon på e-post eller sms.

Nyhet
Apr 5, 2019

Noova reduserer din totale energikostnad

Visste du at ved å skille mellom ulike typer strømforbruk kan Noova redusere din totale energikostnad? Aktiv energiledelse bedrer drift og lønnsomhet. Ved å ta i bruk ny teknologi, forbedrer vi fakturahåndtering, forbruksmønster og utnyttelse av næringsareal.

I Noova skiller vi mellom tre typer strøm – nødvendig energiforbruk, det som kan utsettes og ren sløsing. Ved å ta i bruk smarte sensorløsninger, kan Noova blant annet samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av et næringsbygg. Sanntid sensordata i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av kundens totale energiforbruk, samt innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke det faktiske forbruket. Sensorene piloteres i dag, og Noova forventer å ta i bruk teknologien som en del av sine tjenester i løpet av året.

- Ved å kombinere disse dataene kan vi identifisere hva som er energisløsing – og om det er noe energiforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. På denne måten kan kunden spare energi, penger og ta miljøansvar, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm, avgjøres ut fra toppen i ditt forbruksmønster. En utfordring for strømnettet er at mange bruker mye strøm på en og samme tid. For å unngå høye topper i strømforbruket, er det innført effekt-tariff i første og fjerde kvartal. I praksis fungerer dette som en rushtidsavgift – dersom man har et høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm, vil dette «straffes» med en høyere nettleie.

- Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden, sier Kjensli.

Noova jobber for deg – ikke nettselskapet. Vi jobber for at du skal betale minst mulig for strømmen du trenger til å drifte din virksomhet. Er du interessert i å høre mer om hvordan vi kan redusere forbruket og kutte din totale energikostnad? Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

Kontakt oss
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.
Nyhet
Mar 21, 2019

Prøv kundeportalen i dag !

Aktiv energiledelse reduserer energiforbruk, og bedrer drift og lønnsomhet. I kundeportalen har du oversikt over bedriftens målepunkter. I tillegg får du oppdaterte data om ditt energiforbruk (time for time og historisk).

Framtiden er smart og miljøvennlig. Etter hvert som vi lanserer nye produkter og tjenester er kundeportalen stedet å gå til for rapporter og analyser som gir deg bedre innsikt slik at du kan ta kontroll over eget energiforbruk og ta velinformerte beslutninger.

Noova utvider våre tjenester knyttet til energileveranse og oppfølging, noe som vil gjøre det enklere og mer oversiktlig for deg å være kunde.

Fremover vil alle kunder motta en epost med bruker for kundeportalen. Vil du være tidlig ute og prøve kundeportalen med en gang er det bare å sende en e-post til post@noova.no. Vi oppretter brukere fortløpende.

Kom i gang med tre enkle steg!

1 – Be oss opprette bruker med en gang post@noova.no.

2 – Klikk på kundeportalen (under) og velg ditt passord. Logg inn med brukernavn (din e-post) og passord

3 – Velkommen! I kundeportalen får du god oversikt over ditt totale energiforbruk

Logg på kundeportalen
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.
Nyhet
Mar 20, 2019

Pilotprosjekt med smarte sensorløsninger på Undheim

Undheim Idrettslag manglet god kontroll over energiforbruket i hallen sin på Jæren, noe som førte til unødvendig høye kostnader. Etter at Noova startet med aktiv energiledelse er energiforbruket redusert med nærmere 25 prosent på fem måneder.

Aktiv energiledelse bedrer energiforbruk, drift og lønnsomhet. I Undheim idrettshall har Noova startet pilotering av sensorer på størrelse med et lite frimerke. Målet er å utvikle en tjeneste som benytter tingenes internett (IOT) og aktivt regulerer energiforbruket, tilpasset både komfort og forbruksmønster.

- Noova er en pioner innenfor dette området. Det er flere som benytter seg av IOT-teknologi, men Noova er den eneste aktøren på markedet som knytter sanntid sensordata opp mot forbruksdata for energi. Dette gir oss en unik innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke det faktiske forbruket. På denne måten tar vi hensyn til miljøet, samtidig som vi sparer kunden for tid, energi og penger, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Siden oktober 2018 har Noova overvåket og logget strømforbruket i idrettshallen på Undheim helt ned på time-basis. De små, avanserte sensorene er montert for å samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av anlegget. Sensorene gir en god kartlegging av energiforbruket, og gjør det enklere for Noova å skille mellom nødvendig forbruk, det som kan utsettes og ren sløsing.

- Ved å kombinere disse dataene identifiserer vi hva som er energisløsing – og om det er noe energiforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. Basert på vår analyse kan vi sammen med idrettslaget bli enig om nødvendige justeringer i forbruksmønsteret. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som komfort i anlegget opprettholdes eller forbedres, forklarer Jarl Haugland, ansvarlig for Noova Logic.

I følge Haugland har tiltakene som Noova har igangsatt i idrettshallen hatt stor effekt.

- På fem måneder har dette prosjektet redusert forbruket med omlag 28 000 kWh, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent 25 prosent. For idrettslaget utgjør denne reduksjonen mellom 25 000 og 30 000 kroner i lavere energikostnader siden oktober 2018.

Pilotprosjektet på Undheim vil fortsette utover året. Ved å fortsette å overvåke energiforbruk og komfort, tror Haugland at Noova kan identifisere ytterligere potensiale for besparelser i idrettsanlegget.

- Undheim Idrettslag er svært fornøyd med oppfølgningen fra Noova, samt resultatene vi har oppnådd så langt. Basert på de gode erfaringene fra dette prosjektet har vi konkrete planer for andre kunder med tilsvarende anlegg, avslutter Haugland.

Ta kontakt for å vite mer om pilotprosjektene
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.
Nyhet
Feb 6, 2019

Hva betyr Elhub for bedriftskunder?

Innføringen av Elhub er den største endringen i organiseringen av det norske kraftmarkedet, siden liberaliseringen midt på nittitallet. For våre energikunder vil det gi bedre oversikt, raskere oppgjør og smidigere tjenester på ´bakrommet´.

I februar innfører Statnett en nøytral datahub for å håndtere alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Dette blir kraftbransjens svar på Nets, betalingssentralen som brukes av alle banker. Formålet med Elhub er å etablere en effektiv IKT-infrastruktur for kraft i Norge.

Elhub er et sentralt register over alle målepunkt i Norge, og innfører standardiserte meldingsutvekslinger, slik at alle aktører i kraftmarkedet kun trenger å forholde seg til én part. Elhub effektiviserer også kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere. Kunder vil nå ha én plass å gå til for oversikt over alle dine anlegg, og gi tilgang til innsyn i dine strømdata. Dette registeret vil fra og med februar 2019 styre alle transaksjoner, samt holde oversikt over hvem som er kunde, hvem som leverer strøm og hvor mye strøm som er brukt på et målepunkt.

En følge av Elhub er at alle tidsfrister på leverandørbytte og oversending av måledata reduseres. For oss som strømleverandør betyr Elhub at vi går fra å kommunisere separat med hver enkelt netteier i Norge til å kommunisere med Elhub.

Les mer på www.elhub.no

Logg inn på Elhub
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.
Nyhet
Jan 23, 2019

Maksimalforbruket er bomringen i strømnettet

Likheten mellom vei- og strømnettet er at mange biler på veien samtidig lager kø og fører til rop om veiutbygginger eller innføring av veiprising for å «motivere» flere til å la bilen stå i rushtiden. Slik er det også i strømnettet.

Det elektriske nettet må dimensjoneres for når kunden bruker mest strøm i løpet av året. Når ´alle´ skal ha strøm samtidig og det ikke er kapasitet i kabelen, har netteier ikke lov til å si; Beklager du får din strøm etter kl 17.15, når køen har lagt seg. Derfor MÅ netteier finne en løsning.

I Norge skal det investeres omlag 140 milliarder kroner i oppgradering av strømnettet de neste ti årene. Alternativet til utbygging for flere milliarder, er rushtidsavgift.

Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm avgjøres av toppen i ditt forbruksmønster. For å fordele utgifter til transport av strøm fra kraftverket og inn bygningen din mest mulig rettferdig må kunder betale for hvor mye nett de maksimalt legger beslag på, hver måned. Avregningen av effekt (maksimalforbruk) skal stå i et rimelig forhold til faktisk behov for kapasitet.

I strømmens verden skapes det køer hver høst og vinter. I første og fjerde kvartal er det derfor innført såkalt effekt-tariff. Det betyr at den timen du bruker mest hver vintermåned er svindyr!

Et kontorbygg på 5.000 m2 bruker ca 1 million kWh (kilowattimer) pr år. Delt på alle årets timer gir det et flatt forbruk på 115 kWh. De 6000 timene bygget er tomt og uvirksomt er minimumsforbruket ganske jevnt på ca 50 kWh. De andre 2 800 timene vil et jevnt forbruk tilsi 250 kWh (700.000 kWh delt på 2.800 timer). Dette perfekt fordelte forbruket ville i Oslo gitt en timepris på 135 kr x 250 kW (kilowatt), som utgjør 33.750 kroner. For denne kunden ville det utgjort rundt 50 prosent av nettleien den måneden.

I den virkelige verden er ikke forbruket alltid logisk eller perfekt fordelt. Kanskje er bedriften ikke klar over at flere unødvendige ting står på samtidig. Dermed er kanskje det høyeste timeforbruket på 400 kW. Ganger vi det med 135 kroner, så får bedriften en utgift på 54.000 kroner i nettleie, eller månedlig «rushtidsavgift». Skjer det samme i alle vintermåneder, så ser en raskt sløseriet – eller potensialet for sparing.

I dette eksempelet utgjør forskjellen på logisk og ulogisk forbruk 20 øre/timen. Blant våre kunder har vi også oppdaget forskjeller på mellom 30 og 40 øre/timen! Sammen med kundene ser vi på forbruksmønsteret over tid og gir råd og innspill til redusert forbruk slik at du sparer energi, tid og penger. Vi gir råd, slik at kundene får så jevn topplast som mulig, måned for måned.

Noova jobber for at du skal betale lavest mulig for strømmen du trenger til å drive din virksomhet. Som kunde i Noova slipper du tenke på effekt og maksimalforbruk.

Nok-er-nok. Vi passer på at du ikke finansierer hele bomringen i strømnettet.

Nyhet
Jan 18, 2019

Forstå bedriftens forbruksmønster – spar energi og penger

Aktiv energirådgivning og innspill til redusert forbruk er både relevant og lønnsomt.

Forbruksrapporten vi sender ut til våre kunder viser mønsteret i siste måneds forbruk sammenliknet med samme periode i fjor, målt i kilowattimer (kWh). Eksempelet under viser at kunden har lavere forbruk på hverdager (blå topper) men høyere forbruk i helgene (grå felt) enn i fjor (rød linje) .

Det er normalt å ha litt variasjon i forbruk fra år til år grunnet endring i temperatur og arbeidsmengde. Variasjonen med logisk forklaring kan variere en god del. Denne illustrasjonen viser endringer i forbruksmønster på over 20%. Det hadde vi bedt kunden om å sjekke om har en logisk forklaring.

Bunnlasten bør være lav

Energiforbruket i timene mellom kl 20 og 06 kalles bunnlast, og bør være så lav som mulig i forhold til bedriftens driftstider. Er det en logisk forklaring på høyere forbruk i helger og høyere minimumsforbruk (bunnlast) på kvelds og nattestid?

Topplasten bør være jevn

Høyeste timeforbruk (også kalt topplast) i dette eksempelet er på 81 kWh, registert 23.11.2018. Det kaller vi effekten, og hvor mye strøm du maksimalt bruker en måned utløser hvor mye kapasitet du må betale for å ha tilgang til gjennom perioden. Vi råder våre kunder til å være bevisst eget forbruk, slik at effekten blir lavest mulig, fordi det blir lavere kostander på måleren og deres nettleie. I dag kan nettleie rundt halvparten av det bedriften betaler i strøm.

Nyhet
Dec 17, 2018

Automatisk strømmåler gir mer korrekt faktura

Nye strømmålere sjekker forbruk på timebasis. Med nøyaktig kostnad for hver time får du bedre oversikt over strømforbruket, og dermed mer korrekt faktura.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle strømmålere skal byttes med automatiske strømmålere (AMS) innen 2019. Dette er den største moderniseringen av Norges strømnett på over 100 år, og nærmere 2,4 millioner målere skal byttes ut. Ingen forbrukere skal betale engangsavgift for å bytte måler, men NVE har bestemt at kostnadene kan fordeles over nettleien i inntil 15 år.

Fordeler med smarte strømmålere

Den åpenbare fordelen med automatisk strømmåler er at man slipper å lese av forbruk og sende inn til nettselskapet. I tillegg får du bedre oversikt over eget forbruk og kan unngå å bruke mer strøm enn nødvendig. Vi i Noova hjelper bedrifter å avdekke ulogisk forbruk – dette kaller vi aktiv energiledelse. Den billigste strømmen er den du ikke bruker. Gjennom månedlige forbruksrapporter får du god oversikt over forbruk og kan ta grep dersom forbruker har steget mer enn ventet.

Smarte strømmåler vil også gjøre det mulig for nettselskapene å raskere avdekke feil ved strømbrudd, i tillegg til å varsle om jordfeil og feil i spenning. Nettselskapene bruker informasjon fra automatiske strømmålere til å gi presis informasjon om belastningen av nettet. Dette kan redusere behovet for fremtidige utbygginger av nettet. Et lavere investeringsbehov vil gi lavere nettleie på lang sikt.

Hvordan fungerer byttet rent praktisk?

Nettselskapet er ansvarlig for målerbytte. Det settes normalt av ca 2 timer i forbindelse med bytte til ny måler. Selve jobben vil stort sett ta rundt 30 min, og man vil i denne perioden være uten strøm. Montøren vil ta bilde av gammel måler for å dokumentere både målernummer og målerstand.

Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.
Nyhet
Dec 6, 2018

Logisk forbruksmønster sparer energi og penger

Styring av energiforbruk blir viktigere og viktigere. Bedre oversikt over bedriftens energiforbruk er første steg på aktiv energiledelse.

Illustrasjonen viser to avdelinger i samme butikkjede i mai 2017. Den ene lokasjonen (avdeling A) har høyt forbruk også når butikken er stengt. Avdeling B har stilt ventilasjon og varme på minimum når butikken er stengt, og justerer også forbruket på helligdager. Det er penger å spare på bevisst energibruk!

Siden alle lokasjoner er unike, kan vi ikke love at alle næringsbygg går fra et forbruk som i illustrasjon A til B, men sammen kan vi gjøre store forbedringer med aktiv energiledelse!

Ta kontakt med oss i dag.
Icons / Arrow / White / RightCreated with Sketch.